Fondy EHP a Norska: 3. programové období v cílové rovince

Třetí programové období Fondů EHP a Norska probíhá v ČR velmi dobře a do budoucna představuje skvělý odrazový můstek pro pokračování spolupráce ČR s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

Zástupci Ministerstva financí, velvyslanectví Norského království a další účastníci Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska hodnotili dosavadní průběh programového období 2014-2021.

Ilustrační fotografie

„V současnosti už byla naprostá většina výzev ukončena a prostředky byly alokovány mezi úspěšné projekty, kterých bylo dosud podpořeno 726 a smluvně zajištěno více než 90 % finančních prostředků. Velmi zdařilá a aktivní je také bilaterální spolupráce českých subjektů s partnery z donorských států v rámci iniciativ Bilaterálního fondu. Poslední z plánovaných výzev budou vyhlášeny v Programu Životní prostředí do konce tohoto roku. Přestože ještě nejsme na samotném konci implementace aktuálního období Norských fondů, výsledky už se dostavují,“ uvedl náměstek ministra financí Jiří Valenta.

Konference se zúčastnil chargé d’affaires Norského velvyslanectví, pan Per Øystein Vatne, zástupci ostatních donorů, jednotlivých zprostředkovatelů a programových partnerů z resortů kultury, zdravotnictví, vnitra, spravedlnosti nebo životního prostředí. Programové období standardně funguje obdobně jako u unijních fondů na principu n + 3. Prostředky lze tedy čerpat ještě tři roky po jeho ukončení. K posunu v realizaci stávajícího období přispěl rovněž covid. Z probíhajících projektů se veřejnost může těšit např. na rekonstrukci historického Lichtenštejnského pivovaru včetně zpřístupnění unikátního muzea pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Již od srpna mohou diváci zhlédnout film Planeta Praha, který ukazuje fascinující přírodu v našem hlavním městě a volně navazuje na úspěšný dokumentární film Planeta Česko. Za zmínku rovněž stojí projekt Prevence antibiotické rezistence, jehož kampaň „Antibiotika“ získala zlatou medaili v soutěži IMC Czech Awards 2022.

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají Norsko, Island a Lichtenštejnsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v EHP a k posilování spolupráce se státy střední, východní a jižní Evropy. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU. ČR je příjemcem od svého vstupu do EU v roce 2004. Probíhající programové období je pro ČR celkově třetím a na jeho konci dosáhnou získané prostředky výše celkem 11 mld. Kč. Ministerstvo financí uvítá, pokud se s partnerskými státy dohodne na pokračování spolupráce v dalším programovém období. Mezi nejvýznamnějšími finančně podpořenými a již dokončenými projekty je např. obnova a zpřístupnění pražské rotundy sv. Václava, která získala architektonické ocenění Europa Nostra, železniční muzeum Výtopna Kořenov nebo řada regionálních projektů, které měly velký význam pro místní obyvatelstvo, jako např. nákup moderních přístrojů pro péči o nejmenší pacienty v nemocnicích v různých částech ČR.

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme