Fotovoltaických elektráren rychle přibývá. MPO chce zjednodušit jejich povolování

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie v Česku výrazně zrychlil. Zatímco na začátku roku 2022 bylo v tuzemsku do sítě zapojeno okolo 50 tisíc fotovoltaických elektráren, v polovině roku 2023 je jich už přes 130 tisíc.

Vyplývá to z dat, které za distribuční společnosti ČEZ Distribuce, PREdistribuce a EG.D poskytlo MPO České sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES).

Ilustrační fotografie

„Minulá vláda neudělala pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie prakticky nic, stejně jako pro modernizaci energetiky jako takové. Přitom víme, že jsou to právě obnovitelné zdroje, které jsou nutnou podmínkou dekarbonizace i energetické bezpečnosti,“ tvrdí ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Chceme dohnat Evropu i svět

Podle něj v oblasti obnovitelných zdrojů za světem stále ještě pokulháváme. „Bohužel zaostáváme nejen za státy, které jsou známy jako velmi rozvinuté v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů energie, ale také Maďarskem či Polskem. Naším cílem je to změnit, proto upravujeme legislativu, abychom zjednodušili povolovací řízení pro obnovitelné zdroje energie, a abychom jejich využívání zatraktivnili.“

Zapojování nových fotovoltaických elektráren v posledních měsících zrychluje. V roce 2022 jich distribuční společnosti připojily 35 tisíc, za první pololetí roku 2023 už více než 45 tisíc.

Výkon připojených fotovoltaických elektráren rostl od začátku roku 2022 pomalejším tempem než jejich počet. To značí, že se více instalují menší zdroje, a to zejména kvůli obavám lidí o energetickou bezpečnost, jež jsou spojeny zejména s agresí Ruska na Ukrajině. Zatímco na začátku roku 2022 byl výkon FVE v České republice přibližně 2,2 GW, v polovině roku 2023 to jsou skoro 3 GW.

Stát přidá miliardu na fotovoltaické elektrárny, žádat bude možné až do konce srpna 

„Zájem o připojení zelených výroben, a především těch solárních roste i letos. Už v květnu jsme připojili k síti stejné množství zdrojů, jako loni za celý rok. Abychom mohli udržet stávající tempo, investujeme jednotky miliard do nutných úprav pro posílení sítí. Bohužel v této oblasti narážíme na problematiku majetkoprávních projednání staveb,“ prozrazuje člen Správní rady ČSRES Radim Černý.

Více elektráren můžete pořídit bez licence

Z deseti na 50 kW se zvýšil limit výkonu pro menší zdroje včetně solárních elektráren, od kterého musejí majitelé žádat o licenci na výrobu elektřiny. Domácnosti či firmy si tak mohou pořídit bez licence elektrárny s až pětkrát větším výkonem než dosud. Dále byly obnovitelné zdroje do 50 kW osvobozeny od stavebního povolení či ohlášení a také od rozhodnutí o umístění stavby a územního souhlasu. Obnovitelné zdroje do 100 kW byly zařazeny mezi jednoduché stavby, u kterých platí kratší povolovací lhůty ve stavebním řízení.

Výrobny elektřiny z OZE nad 1 MW (pokud jde o solární elektrárny nad 5 MW), dále výrobny plynu z OZE nad 1 MW, výrobny tepla z OZE nad 10 MW a zařízení na energetické využívání odpadů (ZEVO) byly zařazeny mezi vyhrazené stavby, které bude posuzovat speciální stavební úřad.

Fotovoltaika v podnicích: Investici je třeba dobře zvážit?

Ministerstvo průmyslu a obchodu postupně připravuje reformy české energetiky. Jedním z důležitých kroků je tzv. komunitní energetika, kterou zavádí novela energetického zákona LEX OZE II. Vzniknou energetická společenství, jejich členové mezi sebou budou moci sdílet elektřinu, kterou vyrobí ze společných výroben. Komunitní energetika umožní snížit výdaje za energie a posílit také energetickou nezávislost celé společnosti. Díky výraznějšímu využívání obnovitelných zdrojů může také omezit negativní dopady energetiky na životní prostředí. Podrobnosti jsou na webu energiezamene.cz.

Ministerstvo plánuje dotační program na distribuční soustavy

„Nynější tempo připojování malých fotovoltaických elektráren do soustavy je velmi vysoké. Aby bylo možné jej udržet, bude nutné výrazně navýšit investice především do distribuce na všech úrovních, tedy do silových částí, do informačních technologií i do lidských zdrojů. Nezbytné bude vybudovat systém inteligentního měření, které bude napojeno na nové elektroenergetické datové centrum. Významná bude také připravovaná změna tarifního systému, jenž umožní obchodníkům, distributorům a především zákazníkům, reagovat na proměnlivou výrobu obnovitelných zdrojů,“ vysvětluje ředitel strategie EGÚ Brno Michal Macenauer.

Proto Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje v nejbližších měsících vypsat dotační program na rozvoj distribučních soustav. V rámci fondu Národního plánu obnovy by na to mělo být vyčleněno 6,4 miliardy korun.

Musíme vybudovat systém inteligentního měření, které bude napojeno na nové elektroenergetické datové centrum

Michal Macenauer, EGÚ Brno

Na implementaci inteligentních sítí, které umožní úspornější nakládání s elektřinou a zajistí spolehlivý a bezpečný provoz distribučních soustav, MPO vypsalo výzvu z OP TAK. Žádosti mohou distributoři podávat do 25. ledna 2024. Výzva urychlí proces instalace chytrého měření v Česku, který je nezbytný pro posílení energetické infrastruktury a zejména rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Na rozvoj obnovitelných zdrojů poskytuje MPO dotace, žádosti přijímalo v průběhu minulého roku a schválilo jich už více než 5 tisíc v hodnotě 8,6 miliardy. Celkové investice u těchto projektů dosahují téměř 23 miliard korun a celkový výkon elektráren u schválených žádostí dosahuje 750 MW. Protože většina elektráren podpořených v tomto programu zahrnuje také pořízení baterií na akumulaci, jejich kapacita v rámci schválených projektů dosahuje 142,2 MW.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme