Franchising: vlastní podnikání s jistotou

V Česku funguje devět tisíc provozoven téměř tří stovek franšízových systémů. Desítky dalších se na český trh chystají vstoupit.

V historii každé země jsou situace, na které se nezapomíná – a nemusí jít nutně o politické či sportovní události. Třeba takové otevření první pobočky McDonald’s v tehdejším Československu, v březnu roku 1992, je pro spoustu lidí i firem významným mementem, kdy se původní, socialistický model fungování ekonomiky začal přetvářet do současné podoby otevřeného, „kapitalistického“ byznysu. Prvním vedoucím české pobočky „mekáče“ ve Vodičkově ulici v Praze byl Karel Suk, který se stal premiantem i v další rovině – dostal první franšízingovou licenci v Česku. Možná i proto je tato síť rychlého občerstvení považována za průkopníka franšízingu v zemi.

Od té doby urazil franšízový byznys dlouhou cestu a dnes je tento způsob podnikání považován za zcela běžnou součást podnikatelského prostředí v České republice. Ať si kupujete nemovitost přes síť Remax, pracujete s finančními poradci OK Point či Partners Market, nakupujete v řetězci CBA, nebo si dáváte kávu v CrossCafe, pravděpodobně využíváte služeb takzvaných franšízantů.

Franšízing je vhodný způsob, jak otevřít vlastní podnik pod zavedenou značkou. Za určitý poplatek a procento z obratu, které franšízant platí franšízorovi, získává možnost využívat ochrannou značku, marketingové zkušenosti a také další know-how, například včetně možnosti výhodnějšího a kvalitu zaručujícího nákupu surovin. Ve finále je to komplexní systém podnikání.

České franšízy vládnou

Dnes v Česku funguje na bázi franšízingu bezmála devět tisíc provozoven sdružených pod téměř tři stovky různých franšízových systémů. Další desítky zájemců ze zahraničí se na český trh chystají vstoupit – Česká asociace franchisingu (ČAF) eviduje zájem například polské společnosti Blinkee.city, která přináší inovativní systém sdílení elektromobility pro jízdní kola, skútry a automobily, rozrůstající se firmy 5.10.15., která v Polsku provozuje jednu z největších sítí s dětským oblečením, francouzského řetězce pekáren a kaváren Delifrance, britské jazykové školy Pingu’s English, australské společnosti Donut King, která se zaměřuje na koblihy, skořicové dezerty i slaná lehká jídla.

Zajímavostí je, že na tuzemském trhu převládají české franšízy. Podle statistik společnosti Profit system, které zpracovala pro ČAF, je podíl českých značek zhruba dvoutřetinový. Na českém trhu vládnou domácí franšízy od roku 2011, za tu dobu se jejich poměr navýšil o deset procent. Trh s tímto typem podnikání je prozatím poměrně decentralizovaný, na téměř devět tisíc provozoven připadá více než osm tisíc franšízantů.

ČAF se snaží vytvářet příznivější podmínky pro rozvoj tohoto způsobu podnikání

Česká asociace franchisingu (ČAF) je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franšízingu a odborníky zaměřující se na problematiku franšízingu, například v oblasti práva a poradenství. ČAF vznikla v roce 1993. Členy České asociace franšízingu jsou jak velké, známé mezinárodní systémy, tak i menší tuzemské franšízové systémy.

Poslání asociace

Činnost České asociace franšízingu je zaměřena na podporu rozvoje stávajících franšízových systémů a vytváření příznivějších podmínek pro rozvoj tohoto způsobu podnikání.

Hlavním posláním ČAF je:

  • reprezentovat franšízovou formu podnikání a být jejím odborným garantem;
  • informovat laickou i odbornou veřejnost o podstatě a významu franšízingu a propagovat jej;
  • sdružovat podnikatelské subjekty, které aktivně, úspěšně a trvale působí v oblasti franšízingu;
  • poskytovat svým členům a zájemcům o franšízing informační podporu a servis;
  • podporovat a prosazovat znalosti a důsledné dodržování etických standardů vyjádřených v Evropském kodexu etiky franchisingu;
  • napomáhat českým podnikatelským subjektům při „exportu“ tuzemských franšízových systémů do zahraničí a podporovat „import“ osvědčených zahraničních systémů;
  • udržovat kontakty a spolupracovat s institucemi, profesními a odbornými svazy v ČR a s ostatními franšízovými svazy a asociacemi v zahraničí.

Převzato z týdeníku Euro. Autor: Josef Novák

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Neurčeno

Doporučujeme