Francie chystá investice do ekologických projektů

Francouzský parlament přijal koncem července po projednávání narušeném zdravotnickou krizí klimatický zákon (Zákon o klimatu a odolnosti).

Zákon, který byl představen Radě ministrů už v únoru, vychází z návrhů občanského konventu o klimatu. Tato skupina 150 francouzských občanů různého věku, vzdělání a profese formulovala na 146 návrhů reforem s cílem dosáhnout snížení emisí oxidu uhličitého o 40 % ve srovnání s rokem 1990.

Podle slov ministryně pro ekologickou tranzici Barbary Pompili bude mít nově přijatý zákon dopad na každodenní život všech občanů, protože ukotvuje ekologii do všech oblastí lidské činnosti, včetně těch nejzákladnějších, jako jsou veřejné služby, bydlení, cestování, stravování, spotřebitelské chování nebo vzdělávání.

Klimatický zákon tvoří legislativní rámec jednoho z hlavních pilířů francouzského Plánu obnovy, který se týká ekologické přeměny společnosti. Vláda tento plán představila v reakci na koronavirovou krizi – umožní financování reforem a opatření obsažených v zákoně.

Plán v hodnotě 100 miliard eur má přispět k tomu, aby Francie tuto krizi proměnila v příležitost a urychlila přerod své ekonomiky na udržitelné a inkluzivní hospodářství, šetrné k životnímu prostředí. K tomu mají sloužit také investice do nových klíčových a perspektivních sektorů a technologií.

Vláda vyčlenila na výdaje spojené s ekologickou přeměnou 30 miliard eur, které budou směřovat zejména do sektorů dopravy a infrastruktury, energetické renovace budov, energetiky v průmyslu, zemědělství, oběhového hospodářství a zelených technologií.

Hlavní prioritou v oblasti dopravy je odklon od dopravních prostředků znečišťujících životní prostředí k čistějším vozidlům na elektrický nebo hybridní pohon. V plánu je obměna vozového parku státu, včetně vozů policie a četnictva. Na podporu zlepšení nabídky železniční dopravy bylo vyčleněno téměř 5 miliard eur.

Konkrétně jsou v plánu investice do modernizace železniční sítě či jejího zabezpečení a posílení regionální vlakové dopravy. Plán počítá také s investicemi do rozvoje hromadné a sdílené dopravy, zejména v místech s vysokou hustotou obyvatel a v případě tras na krátkou vzdálenost, s cílem omezit v těchto oblastech využívání osobních automobilů.

Jen v souvislosti s přípravou na letní olympijské hry v Paříži v roce 2024 plánuje francouzská administrativa výdaje ve výši 700 milionů eur na podporu veřejné dopravy a příměstských vlakových linek v širším pařížském regionu lle de France a 200 milionů eur ve francouzských regionech na rozvoj metra, tramvajové a autobusové dopravy.

Plán počítá také s rozšířením sítě veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily – vláda si stanovila cíl 100 000 stanic do konce roku 2021. Navýšené prostředky poputují také do podpory cyklistické dopravy, výstavby nových cyklostezek, lávek pro kola a instalaci parkovacích stanovišť pro kola.

Na projekty zaměřené na zvýšení energetické účinnosti budov uvolnila vláda 7,5 miliardy eur. Tyto prostředky mají směřovat na investice do zlepšení tepelné izolace budov, zvýšení energetické soběstačnosti veřejných budov (zejména pomocí obnovitelných zdrojů energie včetně například instalace solárních panelů na střechy budov) nebo obměny vytápěcích zařízení na fosilní paliva za zařízení využívající energii z obnovitelných zdrojů.

Plán počítá i s dotacemi pro nejmenší i malé a střední firmy na zvýšení energetické účinnosti jejich provozoven, kanceláří nebo skladů formou daňových dobropisů, a to do 30 % uznatelných nákladů a do maximální výše 25 000 eur daňového dobropisu na firmu.

Dekarbonizaci průmyslu, který ve Francii produkuje 20 % všech emisí skleníkových plynů, jsou v Plánu obnovy věnovány 1,2 miliardy eur. Jedná se o podporu průmyslovým podnikům při jejich přechodu na nízkouhlíkové výrobní procesy nebo zvyšování energetické účinnosti výroby.

I české firmy se mohou do vyhlašovaných projektů zapojit a uplatnit svá řešení v oblastech dopravy a infrastruktury, stavebnictví a energetické efektivnosti, fotovoltaiky, dodávkách pro energetiku, zpracování odpadu a recyklace, ale také ve vysoce specializovaných a technologicky náročných oborech ICT a zelených technologií. Informace o konkrétních vyhlášených projektech je možné najít na stránkách Agentury pro ekologickou tranzici ADEME (ve francouzštině).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Paříži (Francie). Autorka: Zuzana Gamrotová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika | Investice

Doporučujeme