Francie jako atraktivní destinace pro zahraniční investice

Francouzská agentura na podporu exportu a investic Bussines France ve spolupráci s ministerstvem hospodářství a financí zveřejnila 12. vydání každoroční zprávy  o ekonomické atraktivitě Francie.

Jedním z hlavních závěrů zprávy je umístění Francie na první příčce mezi evropskými státy v objemu získaných zahraničních investic již druhým rokem po sobě. Kromě geografické polohy Francie, nabízející přístup na další trhy evropského kontinentu a její kvalitní infastruktury přikládá zpráva zásluhu na tomto umístění také zlepšující se konkurenceschopnosti Francie v průběhu posledních let v oblasti nákladů práce, příznivé hospodářské politice ve prospěch soukromého sektoru a veřejným investicím do vědy a výzkumu.

Ilustrační fotografie

Francie získala i v roce 2020, stejně jako v roce předchozím, největší objem zahraničních investic ze všech evropských zemí. V žebříčku společnosti EY získala Francie na evropském poli celkem 17,7 % všech investičních projektů, těsně následována Velkou Británií (17,5 %) a Německem (16,7 %). Toto prvenství  je důkazem důvěry zahraničních investorů, kteří neváhají do Francie umístit své výrobní, výzkumné nebo technologické investiční projekty.

Francie nabízí díky své zeměpisné poloze a kvalitě infrastruktury privilegovaný a přímý přístup na hlavní trhy evropského kontinentu. K investiční atraktivitě Francie přispívá také příznivá hospodářská politika současné administrativy, která od začátku svého funkčního období  usiluje o zatraktivnění Francie pro zahraniční investory a deklaruje podporu soukromým firmám ve snaze o  zvýšení francouzské konkurenceschopnosti v oblasti fiskální politiky a nákladů práce.

U příležitosti 5. ročníku mezinárodního business summitu Choose France pořádaného Elysejským palácem, na který jsou tradičně zváni významní nadnárodní investoři, oznámil prezident Emmanuel Macron v lednu tohoto roku 21 nových zahraničních investičních projektů ve Francii a jejích regionech, které představují více než 4 miliardy eur zahraničních investic, a které mají v zemi vytvořit více než 10 000 přímých pracovních míst.

Polovinu z těchto zahraničních investic tvoří průmyslové projekty a další polovina je zaměřena na města s méně než 20 000 obyvateli a mají přinést oživení a pracovní příležitosti do francouzských  regionů. Veřejná podpora poskytovaná na získání těchto investic se obvykle pohybuje mezi 5 a 10 % jejich výše.

V posledních letech došlo ve Francii k přijetí řady opatření ve prospěch soukromých firem, na podporu reindustrializace země a jejího zatraktivnění pro zahraniční investory. Mezi nejvýznamnější opatření francouzské vlády na podporu firem patří bezesporu snížení daně z příjmu právnických osob s jednou z nejvyšších sazeb na světě (33 % v roce 2017 na 25 % v roce 2022) nebo snížení daně z výroby.

Daňové prostředí je po zreformování jednodušší a díky posílení daňových výhod na výzkumné činnosti firem a již zmiňovanému snížení daní z výroby a daně z příjmu právnických osob a nabízí podnikům bezpečný a čitelný právní rámec.

Hospodářská politika, přijaté reformy a podpora investic jsou dle francouzského prezidenta hlavními důvody úspěšné ekonomické atraktivity Francie, což potvrzuje získání 5 300 zahraničních investičních projektů a pro Francouze 140 000 zachovaných nebo vytvořených pracovních míst v období mezi rokem 2017 a 2020.

Daňové reformy ve prospěch soukromých společností, veřejná podpora zahraničních investorů a plánované investice francouzského plánu obnovy představují příležitost i pro potenciální české investory. Řada projektů investičního plánu se bude  vzhledem ke svému strategickému charakteru a významu realizovat ve spolupráci se zahraničními, zejména evropskými  partnery a představuje tak příležitosti i pro české technologické a inovativní firmy a výzkumné instituce.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Paříži (Francie). Autorky: Zuzana Gamrotová, ekonomická diplomatka, Irena Blanchon, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme