Francie je nejatraktivnější evropskou destinací pro zahraniční investory

Francie se již po čtvrté za sebou umístila na prvním místě v počtu uskutečněných zahraničních investic podle tzv. barometru atraktivity, který představila konzultantská společnost Ernest & Young.

V rámci přímých zahraničních investic do Francie bylo za rok 2022 dle EY uzavřeno 1259 projektů, francouzská agentura na podporou exportu a investic Business France udává ve svém Bilan 2022 dokonce až 1725 mezinárodních investičních projektů. Získané projekty umožnily vytvoření a zachování celkem 58 810 pracovních míst (nárůst o 31 % oproti roku 2021). Francie v žebříčku atraktivity předčila Velkou Británii s 929 projekty a Německo s 832 projekty.

Ilustrační fotografie

Francie získala o 3 % projektů více než v roce 2021, což v kontextu aktuálních krizí (válka na Ukrajině, energetická krize), kterým musí Evropa čelit, je dle generálního ředitele Business France Laurent Saint-Martina velmi dobrý výsledek (pro srovnání: Velká Británie získala o 6 % projektů méně než předešlý rok, Německo o 1 % méně). Nejvíce projektů bylo uskutečněno v odvětví obchodu a distribuce (13 %), poradenství a firemních služeb (10 %), IT služeb (9 %) a energetiky a recyklace (5 %). Nejvíce investic proudilo do výroby.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Údolí elektrických baterií

Jeden z největších projektů, které představil prezident Macron dne 12. května 2023 jakožto předzvěst investičního summitu Choose France, který proběhl 15. května na zámku ve Versailles, je výstavba továrny na automobilové baterie společnosti ProLogium v Dunkerque s investicí v hodnotě 5,2 miliardy euro, a také investice čínské společnosti XTC a skupiny Orano v hodnotě 1,5 miliardy euro do závodu na výrobu lithiových baterií rovněž v této oblasti. Celkově by tyto dva projekty měly do regionu přinést 6,7 miliardy euro a 4700 pracovních míst.

Kromě těchto dvou ohlášených projektů je v regionu Hauts-de-France naplánována již z minulých let výstavba dalších tří „gigatováren“, což z tohoto regionu, který byl v minulosti zasažen silnou deindrustrializací, dělá aktuálně významnou industriální oblast přezdívanou „údolí elektrických baterií“.

Další významné investice se týkají oblasti zdravotnictví, kde společnosti Pfizer, GSK, Roches a Chiesi et Sapio investují dohromady 1 miliardu eur, oblasti energetiky (fotovoltaické panely, rychlodobíjecí stanice), nábytku či telekomunikačních technologií. Tento 6. ročník summitu byl zatím rekordní, bylo během něj představeno celkem 28 nových projektů v hodnotě 13,8 miliardy eur, z nichž polovina se týká tzv. „zelené reindustrializace“. Celkově bude díky těmto projektům vytvořeno 8000 nových pracovních míst.

Ilustrační fotografie

V rámci summitu Choose France přivítal Macron ve Versailles přes 200 významných zahraničních investorů, z nichž více než polovina se summitu účastnila poprvé. Proběhlo také přibližně 400 schůzek mezi potencionálními investory a členy vlády. Podle prezidenta Macrona dosažený výsledek Francie v žebříčku atraktivity svědčí o schopnosti Francie provádět účinné reformy v oblasti reindustrializace země a přechodu na zelený průmysl.

Dne 16. května 2023 byl v Radě ministrů paralelně představen návrh zákona o zeleném průmyslu, jehož cílem je mimo jiné usnadnit proces zakládání nových továren podporujících dekarbonizaci na francouzském území, dalším nástrojem na zvýšení atraktivity Francie je zavedení ekologické daňové úlevy (crédit d’impôt vert).

Silné a slabé stránky Francie

Úspěch Francie je dán několika faktory: za prvé disponuje důležitým zdrojem dekarbonizované energie – jádrem – což byl mimo jiné i rozhodující faktor výběru Francie pro Vincenta Yanga, CEO společnosti ProLogium, který zdůraznil potřebu „stabilního zdroje zelené energie, který nebude předražený“. Dalšími faktory jsou zejména přítomnost kvalifikované pracovní síly a vysoká životní úroveň. Francie disponuje účinnými mechanismy pro zahraniční talentované pracovníky jako např. zvýhodněný daňový režim pro tzv. „impatriés“ (pracovníci vyslaní do zahraniční pobočky určité firmy), víceleté povolení k pobytu či urychlený administrativní proces v rámci French Tech Visa.

Nicméně i přes aktuálně očividně pozitivní výsledky Francie, co se týče atraktivity pro zahraniční investory, jsou další prognózy do budoucna spíše opatrné. Důvodem je sociální napětí a absence absolutní většiny E. Macrona v Národním shromáždění, což může v potenciálních investorech vzbuzovat nedůvěru ve schopnosti vlády účinně prosazovat reformy, které by umožnily vylepšit konkurenceschopnost, snížit státní zadlužení či deficit obchodní bilance. Dalším faktorem je konkurence Spojených států amerických, které jsou svými masivními subvencemi v rámci nedávno přijatého Inflation Reduction Act (IRA) pro potenciální investory velmi lákavé.

Slabší stránkou Francie je, že se jí méně daří přilákat nové typy projektů tzv. „na zelené louce“. Ve Francii je 50 % všech projektů rozšířením již stávajících projektů, které vytvářejí komparativně méně pracovních míst než v zahraničí: jedna zahraniční investice vytváří ve Francii v průměru 33 pracovních míst oproti 58 v Německu a 59 ve Spojeném království. Dle EY je příčinou zejména složitější sociální legislativa a vyšší náklady práce (41,8 eur / odpracovanou hodinu ve Francii oproti 34,2 eur v eurozóně).

Ilustrační fotografie

Určité slabé místo představuje také komparativně nižší hodnota mezinárodních investic do R&D středisek. Posledním bodem, na který zahraniční investoři poukazují, je složitější dostupnost pozemků a pomalý legislativní a administrativní proces při zakládání nových poboček, což by ale měl postupně zjednodušovat právě aktuálně projednávaný zákon o „zeleném průmyslu“.

Reformy mohou přilákat další investory

Francie však od roku 2017 vede aktivní politiku reindustrializace země a již provedla řadu reforem, zejména v oblasti daní ve prospěch soukromých společností. Došlo ke snížení daně z příjmu právnických osob z jedné z nejvyšších sazeb na světě 33 % v roce 2017 na 25 % v roce 2022 nebo snížení daně z výroby.

Další opatření jsou aktuálně v procesu – již zmiňovaná cíleně zaměřená hospodářská politika na podporu zeleného průmyslu prezentovaná v návrhu zákona o zeleném průmyslu, veřejná podpora zahraničních investorů včetně jejich zaměstnanců a plánované investice francouzského investičního plánu France 2030. Francie je tedy zajisté pro zahraniční investice velmi perspektivní zemí a přijímaná opatření směřují k vylepšení některých zmiňovaných slabších stránek a vyrovnání se konkurenci Spojených států.

Opatření a reformy představují příležitosti i pro potenciální české investory. Řada projektů investičního plánu se bude vzhledem ke svému strategickému charakteru a významu navíc realizovat ve spolupráci se zahraničními, zejména evropskými partnery, a představují tak příležitosti i pro české technologické a inovativní firmy.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Paříži (Francie).

• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí

Doporučujeme