Francie je obchodním partnerem pro pokročilé

Druhá největší ekonomika Evropské unie a země se 67 miliony potenciálních spotřebitelů je v Česku obestřena pověstí náročného, složitěji přístupného a ochranářského trhu. Přesto patří mezi nejvýznamnější destinace pro české vývozce.

Kvůli komplexnosti svého pracovního práva, vyšší ceně práce, přísnému regulačnímu prostředí či jazykové bariéře může být Francie pro české firmy, zvyklé obchodovat převážně se sousedními státy, poněkud tvrdším oříškem. Přesto je Francie naším čtvrtým nejvýznamnějším exportním partnerem.

Ilustrační fotografie

Mnoho firem do Francie úspěšně vyváží a některé vstoupily na francouzský trh formou založení dceřiné společnosti či kapitálově. Země v poslední době láká čím dál více tuzemských malých a středních firem, nabízejících produkty založené na pokročilých znalostech a technologiích, s využitím inovativních postupů, materiálů nebo designu.

Šancí je návrat výroby

Přestože je Francie tradiční průmyslovou velmocí a domovem předních světových výrobců automobilů či letadel, celkový podíl průmyslu na hrubém domácím produktu Francie z dlouhodobého hlediska výrazně klesl, z 20 % na začátku 80. let minulého století na dnešních méně než 10 %. Strukturálním nedostatkem francouzského hospodářství je dlouhodobý deficit zahraničního obchodu a nedostatečné výrobní kapacity v mnoha odvětvích. České výrobky tento deficit po léta úspěšně zčásti zaplňují, převážně v oblasti strojírenských subdodávek, strojního zařízení a dopravních prostředků.

Političtí představitelé si jsou problému vědomi a v posledních letech přijali reformy ve prospěch zvýšení konkurenceschopnosti Francie a její výroby, na podporu reindustrializace a posílení atraktivity u zahraničních obchodních partnerů a investorů: postupně dochází ke snižování daně z příjmu právnických osob z jedné z nejvyšších sazeb na světě ve výši 33,3 % v roce 2017 na 25 % v roce 2022.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Zdá se, že změny hospodářské politiky z posledních let přinášejí své ovoce. Podle nejnovějšího průzkumu společnosti Ernst & Young je Francie již třetím rokem po sobě nejatraktivnější zemí Evropy pro zahraniční investory a evropským lídrem v počtu získaných výrobních projektů před Velkou Británií a Německem.

Pandemie koronaviru, problémy s nedostatkem materiálů a komponentů a zdražování nákladní dopravy poukázaly na nevýhody dlouhých dodavatelských řetězců a urychlily trend jejich lokalizace. Francouzské firmy tak hledají nové dodavatele z méně vzdálených teritorií, což představuje příležitosti i pro české podniky z celé řady sektorů.

Ilustrační fotografie

Nízkoemisní energie

Jedním z pilířů francouzského hospodářství je energetický sektor, jehož strategický význam vzrostl v souvislosti s klimatickými závazky, přechodem na nízkoemisní hospodářství a v neposlední řadě s nedávným geopolitickým vývojem, který zdůraznil potřebu zvýšení energetické nezávislosti země. Francie chce výrazně urychlit rozvoj obnovitelných zdrojů energie na svém území.

Chystá také výstavbu minimálně šesti nových jaderných reaktorů, které mají zajistit výrobu elektřiny po roce 2035. Energetický sektor ve Francii tak bude skýtat i výhledově řadu příležitostí pro mezinárodní obchodní spolupráci. Českou stopu ve francouzské energetice má společnost ČEZ, která zde realizuje projekty v oblasti obnovitelných zdrojů a také skupina EPH podnikatele Daniela Křetínského.

Pandemie koronaviru odhalila slabiny francouzského zdravotnictví a umožnila přístup veřejných zdravotnických a sociálních zařízení k novým zdrojům financování. Investice směřují do velkých projektů, modernizace nemocnic, domovů důchodců a pečovatelských zařízení i na podporu jejich digitalizace. Příkladem českého úspěchu ve zdravotnickém sektoru ve Francii je firma Linet, která na francouzském trhu působí prostřednictvím své dceřiné společnosti od roku 2004.

Linet si díky své dlouholeté práci, znalosti místního trhu, jeho potřeb a významným referenčním zakázkám vybudoval ve Francii skvělé renomé a patří mezi hrstku respektovaných klíčových hráčů na trhu zdravotnických a pečovatelských lůžek vysoké kvality. Firma dlouhodobě spolupracuje s českým velvyslanectvím v Paříži a zorganizovala na jeho půdě několik úspěšných obchodně-marketingových akcí.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Paříži (Francie). Autorka: Zuzana Gamrotová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí

Doporučujeme