Francie je velkou obchodní příležitostí pro české firmy

Nový trh není třeba hledat za oceánem nebo v Číně, možná je blíž, než jste mysleli. Možná je to Francie.Francouzi si oblíbili český trh.
Češi s podnikáním ve Francii váhají

Bublina, jakou představovaly donedávna obchodní příležitosti v Brazílii či Indii, splaskává a exportéři a investoři znovuobjevují možnosti v evropských zemích. Platí to i pro Francii a Česko. Do Čech proudí stále více francouzských firem. Na počátku 90. let to byly velké firmy a velké přímé investice. Nyní přichází více středních a malých firem.

Francii v Česku reprezentuje zhruba 500 firem, které dohromady čítají 100 tisíc pracovních míst. Česká republika je tedy pro ně atraktivním trhem a Francouzi oceňují otevřenost české ekonomiky. Nedá se to ale bohužel říci také o českém kapitálu ve Francii. Počet českých firem ve Francii je stále nízký. Podnikatelé z jiných východoevropských zemí jsou na tamním trhu aktivnější. Velký potenciál by měla např. česká průmyslová a inženýrská tradice.

Bilance obchodní výměny České republiky ve vztahu k Francii je výrazně aktivní. Vyplývá především z toho, že si velké francouzské podniky zřídily v Česku pobočky a ty zásobují celý západoevropský trh. Takovým příkladem může být třeba výroba automobilů v TPCA, výrobce autodílů Valeo či Saint-Gobain Sekurit. K důvodům rostoucího zájmu francouzských společností o podnikání v Česku patří nejen dobrá pracovní morálka a kvalifikace českých zaměstnanců, ale také výborné letecké spojení s Francií. A rovněž skutečnost, že francouzští podnikatelé zde mohou dosáhnout vysokého životního standardu při relativně nízkých životních nákladech.

Parlez-vous français?

Hlavním tahounem českého exportu do Francie zůstává průmysl. Vývoz osobních automobilů do Francie postupně roste stejně jako export průmyslových technologií. Vedle toho prudce narůstá vývoz telekomunikačních zařízení. Po době, kdy se také české firmy snažily pronikat hlavně do zemí, jako je Brazílie, Rusko či Indie (jak tomu bylo i v kontextu celé Evropy), nastal opět čas, kdy mohou svou pozornost upřít na tradiční evropské trhy – a tedy i Francii.

Podnikání na tamním trhu ale může být pro našince z počátku náročné. Francouzské firmy dávají často přednost místním dodavatelům. Vedle toho bývá také překážkou francouzský jazyk a kulturní rozdíly, které vedou k tomu, že mnohé české firmy si samy – bez podpory externích konzultantů – ve Francii neporadí.

Dvacítce českých firem se to však podařilo, úspěšné příklady se blýsknou při slavnostním udílení Ceny Francouzsko-české obchodní komory. Češi jsou technicky zdatní a pečliví, v mnoha ohledech se s Francouzi doplňují, je přesvědčen předseda FČOK Constantin Kinský. Česko už dávno není montovna, Francie s Českem spolupracuje například v oblasti startupů nebo vědy a výzkumu, výsledkem je třeba výzkumné centrum firmy Valeo v Česku. Češi by se francouzského trhu neměli bát, pomocnou ruku jim může podat i FČOK.

Samozřejmě si obdobně jako na jiných trzích musíte i ve Francii vychovat vlastní obchodníky, specialisty na tamním trhu, či si je najmout. České firmy dostávají ve Francii šanci mimo jiné proto, že některé průmyslové obory z Francie vymizely a v jiných se tamní firmy potýkají s citelným nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Francouzi oceňují především české technické dovednosti a kvalitu výroby. Stojí tedy za to nebát se a vstoupit na druhý největší evropský trh, třeba s využitím podnikatelského inkubátoru Francouzsko-české obchodní komory (FČOK). Češi totiž mají na francouzském trhu co nabídnout.

Francouzsko-česká obchodní komora pomáhá vobou směrech

Francouzsko-česká obchodní komora patří mezi čtyři největší zahraniční komory působící v Česku a v loňském roce oslavila již dvacáté výročí. Je specifická také tím, že stojí na fungujícím obchodním modelu, neboť se stoprocentně samofinancuje, přičemž členské příspěvky tvoří zhruba pětinu příjmů. V roce 1996 komoru zakládalo padesát francouzských firem, které působily na českém trhu. Dnes má přes 300 členských firem. Z nich zhruba dvě třetiny představují filiálky francouzských firem, dále je mezi nimi několik desítek českých a mezinárodních firem.

Před osmi lety komora založila také inkubátor pro střední a malé firmy, kterým od té doby prošlo 102 z nich. Jeho rolí není pomáhat malým a středním firmám dlouhodobě, ale pomoci jim v období od první zkušenosti se zdejším trhem po založení dceřiné společnosti. Od začátku jim inkubátor pomáhá najít první obchodní zástupce, případně jim poskytne službu sdíleného obchodníka. Malé a střední firmy mají o tuto službu velký zájem.

Francouzsko-česká obchodní komora (FČOK)

Francouzsko-česká obchodní komora, založená v březnu 1996, je platformou pro rozvoj francouzsko-české komunity, obchodních a kulturních vztahů obou zemí a zároveň podporovatelem myšlenky jednotné Evropy. FČOK je členem CCI France International, která sdružuje 115 francouzských obchodních komor v 85 zemích.

tel.: +420 224 833 090
e-mail: info@ccft-fcok.cz
internet: www.ccft-fcok.cz

Služby inkubátoru FČOK

  • Obchodníci na částečný úvazek
  • Poskytnutí adresy nebo sídla společnosti
  • Vyhledání zaměstnanců
  • Agenturní zaměstnávání
  • Pronájem pracovních míst
  • Zakládání společností
  • Účetní adaňová správa pobočky


Obchodní oddělení FČOK ročně doprovodí na český trh na 70 francouzských firem z mnoha oborů. Naopak ve Francii prezentuje komora Českou republiku na tzv. „Journées pays“, prezentačních dnech v jednotlivých francouzských regionech.

K dalším formám podpory a rozvoje obchodní výměny obou zemí, které komora realizuje, patří také Ceny FČOK. V letech 2008 a 2009 vyhlásila a udělila ceny společnostem a osobnostem za nejkvalitnější projekty v oblasti společenské odpovědnosti. V roce 2014 bylo jako hlavní téma vybráno odpovědné, transparentní a inovativní čerpání evropských fondů, v roce 2015 spolupráce podniků se středními odbornými školami nebo učilišti a inovace v oblasti středního odborného vzdělávání.

V roce 2017 udělí Francouzsko-česká obchodní komora „Cenu za mimořádný přínos v oblasti francouzsko-českých ekonomických vztahů“. Hlavním cílem Ceny FČOK je představit příklady společností, kterým se podařilo najít a následně i realizovat pozoruhodná a inovativní řešení a uspět na zahraničním trhu. Příběhy francouzských firem, jež přispěly k rozvoji českého trhu a českých firem, které měly odvahu vstoupit na trh francouzský, se snad stanou zdrojem inspirace pro další podniky. Ceny Francouzsko-české obchodní komory jsou součástí 4. ročníku Týdne Francie, festivalu věnovaného ekonomice, kultuře a gastronomii.

Francouzský pavilon na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Více také na www.pavillon-france.eu.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Linda Salajková.

• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme