Francouzský zákon o cirkulární ekonomice mění hospodářský model

Zákon o omezení odpadu a cirkulární ekonomice vstoupil v platnost v roce 2020. Smyslem zákona je postupně zaváděnými opatřeními omezit tvorbu odpadu, snížit znečištění plasty a chránit životní prostředí, zamezit plýtvání a podpořit opětovné využití již vyrobeného zboží.

Zákon má dopad na každodenní život obyvatel, dotýká se ale značně i soukromých firem ze všech sektorů a veřejných institucí, neboť mění stávající lineární model ekonomiky založený na premise vyrobit – spotřebovat – vyhodit na model ekonomiky cirkulární.

Ilustrační fotografie

Tento přechod představuje obrovské příležitosti pro firmy, které nabízejí alternativní řešení k jednorázovým plastům a plastovým obalovým materiálům, v širším kontextu také pro firmy nabízející technologická řešení pro třídění odpadu a jeho lepší zpracování a další využití.

Hlavními osami této nové odpadové legislativy jsou odstranění jednorázových plastových obalů z trhu do roku 2040, boj proti plýtvání, podpora recyklace a boj proti programovanému ukončení nebo zkrácení životnosti výrobků. K dosažení těchto cílů jsou vyhláškami stanoveny opatření a nařízení, jejichž postupné zavádění  je rozloženo do čtyř pětiletých období.

V první fázi (období 2021-2025) byl stanoven cíl 20% snížení množství jednorázových plastových obalů. Do roku 2025 by mělo dojít k odstranění využívání zcela nadbytečných jednorázových plastových obalů, jako jsou plastové blistry na baterie a žárovky. Všechny jednorázové plastové obaly uváděné na trh do roku 2025 by měly být 100 % recyklovatelné.

Od 1. ledna 2021 jsou zakázány: bezplatná distribuce plastových lahví ve firmách,  výroba a dovoz jednorázových plastových igelitek, jednorázové plastové příbory, brčka, polystyrenové obaly na jídlo a plastové ušní tyčinky.

Na začátku roku 2022 vstoupila v platnost nová nařízení zakazující plastové obaly při prodeji čerstvého ovoce a zeleniny o hmotnosti méně než 1,5 kg, prodej porcovaného čaje v plastových sáčcích, plastové hračky nabízené zdarma při zakoupení menu ve fastfoodech či igelitové obaly u tištěných médií. Zákon naopak nově nařizuje povinnost umístění fontánek s pitnou vodou na veřejných místech, jako například na nádražích, stanicích metra, v knihovnách, školách nebo nemocnicích.

Od ledna 2023 pak vznikne povinnost restauracím rychlého občerstvení nahradit jednorázové nádobí u pokrmů a nápojů konzumovaných na místě opakovaně použitelným a pokladní bloky či účtenky všeho druhu budou poskytovány pouze na vyžádání zákazníkem. Do budoucna bude zakázán prodej zdravotnických prostředků a kosmetiky obsahujících mikroplasty a nové pračky budou muset být vybavené zařízením pro zadržení plastových mikrovláken.

Vedle zmíněných zákazů, vyžaduje ekologická transformace také změnu spotřebitelského chování, které je založeno na lepší informovanosti konečných spotřebitelů a která tak přináší výrobcům další povinnosti. Tato informační transparentnost zahrnuje například zefektivnění třídění odpadů díky unikátnímu logu, sladění barvy popelnic, dostupnost informací o škodlivých látkách a emisích skleníkových plynů obsažených ve výrobcích.

Zákon zakazuje likvidaci neprodaného nepotravinářského zboží a zároveň podporuje boj proti plýtvání potravinami. Firmy již nebudou moci volně nakládat se svými neprodanými výrobky, nýbrž budou nově povinny zajistit jejich využití, například jejich darováním charitativním asociacím či sdružením.

Omezení odpadu spočívá také v prodloužení životnosti výrobků, možnosti jejich opravy pomocí náhradních dílů a poskytnutí druhého života již vyrobeným a použitým věcem. Tzv. index opravitelnosti výrobku se má stát jedním z hlavních kritérií volby spotřebitele.

Významná část zákona se také týká hospodářských subjektů – výrobců, kteří jsou odpovědni za produkci odpadu. Díky tomuto zákonu budou firmy nuceny lépe navrhovat své výrobky a zřídit podmínky pro opětovné použití a recyklaci.

Tato dynamicky se rozvíjející francouzská i evropská politika může poskytnout obrovské příležitosti především pro inovativní české firmy a dodavatele, kteří jsou schopni nabídnout alternativy jednorázových plastů, ale v širším kontextu také zařízení a technologie na zpracování odpadu, jeho recyklaci nebo další využití.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Paříži (Francie). Autorka: Adriana Rocher, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice | Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme