FS uzavřela více než třetinu finančních úřadů. Kam se od července obracet?

K 1. červenci 2023 uzavírá Finanční správa celkem 77 územních pracovišť. Jejich agendu v plném rozsahu převezmou zpravidla nejbližší finanční úřady v daném regionu.

Pro komunikaci s finančním úřadem bude tedy nutné používat nové telefonické kontakty, e-maily a datové schránky. Všechny potřebné údaje najdou Češi na internetových schránkách finanční správy. Seznam zrušených finančních úřadů najdete níže.

Ilustrační fotografie

Kontakty na nová pracoviště budou přehledně umístěny pod záložkami původních FÚ, a to včetně adresy a dalších kontaktních údajů na vaše nové finanční úřady. „Dotčeným občanům jsme připraveni zajistit maximální komfort komunikace s jejich nástupnickým finančním úřadem. To znamená, že elektronická podatelna i pošta budou automaticky přesměrovány a provoz datových schránek uzavřených pracovišť bude ukončen,“ říká generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.

Správce daně ušetří desítky milionů

Finanční správa se tak rozhodla na základě analýzy vytíženosti jednotlivých FÚ. Zrušena jsou zejména pracoviště, jejichž služby byly ze strany veřejnosti méně využívány nebo zajišťovaly jen omezený rozsah služeb, například zde byla pouze podatelna. V současné době již 56 ze 77 uzavřených pracovišť funguje v omezeném režimu „2+2“, tedy dva dny v týdnu se dvěma zaměstnanci dojíždějícími na místo ze svých stálých pracovišť. 

Desítky územních pracovišť finančních úřadů čeká konec. V období daňových kampaní nabídne FS rozšířené služby

„Reorganizací regionální struktury finanční správy dokážeme využít odborné zaměstnance ze zrušených pracovišť na posílení činností vedoucích k efektivnějšímu výběru daní a ke zkvalitnění služeb pro veřejnost i k dalšímu rozvoji elektronické komunikace s veřejností,“ říká Simona Hornochová. Uzavření pracovišť přinese také dodatečné úspory státu v příštích třech letech ve výši cca 150 milionů.

Jak zajistíme služby pro občany?

Finanční správa pro občany z měst a obcí, ve kterých se nacházela zrušená územní pracoviště, zajistí stávající kvalitu a rozsah poskytovaných služeb především častějšími výjezdy pracovníků z nástupnických finančních úřadů. Na dobu tzv. daňových kampaní v lednu a březnu budou také zřízeny nové či posíleny stávající kontaktní telefonních linky.

Odborné konzultační služby tak budou v úředních dnech zajištěny telefonicky, přičemž čísla linek nástupnických úřadů budou na internetových stránkách finanční správy i na obecních úřadech dotčených obcí. V případě zájmu poskytne FS obecním úřadům také tištěné formuláře daňových přiznání k využití pro podání v papírové podobě.

Seznam zrušených finančních úřadů a informace o tom, kde přebírají jejich agendu

„Vedle možnosti telefonických konzultací je pro nás zcela zásadní, aby občané z dotčených obcí nepřišli o pro mnohé stále velmi důležitý osobní kontakt s pracovníkem finančního úřadu. Z minulých let přitom víme, že potřeba osobního kontaktu se stupňuje v období podávání daňových přiznání především k dani z nemovitých věcí a k dani z příjmů fyzických osob. Proto posílíme zejména v lednu a v březnu výjezdy našich regionálních pracovníků do obcí, kde pomůžeme s vyplněním a podáním daňových přiznání rovnou na místě,“ vysvětluje Simona Hornochová.

V současnosti mají finanční úřady celkem 201 územních pracovišť, z nichž je 98 tzv. řídicích. V letech 2016 a 2020 bylo ze 103 řízených územních pracovišť celkem 56 převedeno do zmíněného optimalizovaného režimu „2+2“, který zajišťuje přítomnost dvou pracovníků finančních úřadů ve dvou úředních dnech.

Díky výše popsanému zeštíhlení se počet územních pracovišť sníží na 124, počet řídicích pracovišť zůstane zachován a režim 2+2 bude zcela zrušen. Odborné schopnosti zaměstnanců rušených pracovišť budou prý efektivněji využity v jiných činnostech a agendách finančních úřadů.

Redakčně upravená tisková zpráva FS ČR

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme