Gabon má zájem o nové technologie v energetice i zdravotnictví

Gabon je jedna ze subsaharských afrických zemí, která pro Českou republiku skýtá spoustu obchodních příležitostí. Jedná se o zemi s bohatými ložisky ropy a plynu a řadou nerostů zajímavých pro český průmysl.

Současně se zajímá o transfer technologií v řadě oblastí, zejména v energetice, zpracování ropy, plynu a těžby. Má zájem rovněž o zdravotnickou techniku, rozvoj ekoturistiky a odborné vzdělávání v řadě odvětví. Potvrdila to i červnová cesta zástupců českých firem do Gabonu.

Ilustrační fotografie

Prioritami pro Gabon zůstává rozvoj infrastruktury, a to jak energetické sítě včetně diverzifikace zdrojů energie (fotovoltaika, minihydroelektrárny, malé elektrárny, distribuce elektřiny), tak dopravní sítě (železnice, silnice). Významným sektorem je také těžba nerostů, uplatnit se mohou dodavatelé technologií i těžebních strojů.

V souvislosti s těžbou přitom Gabon klade silný důraz na environmentální souvislosti. A svůj přírodní potenciál jako ekoturistické destinace v regionu zamýšlí rozvíjet i při případné asistenci českých firem.

Spolupráce ve zdravotnictví se již začala rozvíjet v návaznosti na květnové úspěšné Health Forum Africa, které se konalo v Praze za účasti zástupců gabonského ministerstva zdravotnictví. Diskutovaly se možnosti výstavby česko-gabonské nemocnice.

Český aplikátor Tugi zlomí strach lidí z injekcí

Zájem o české produkty i investice

Vzhledem k indikovanému zájmu o české produkty a technologie navštívili v červnu Gabon zástupci českých firem VAE Controls Group, Transcon, RMR Stav Kont a Codecision Travel. Delegaci vedl státní tajemník ministerstva zahraničí Miloslav Stašek. Jednalo se o první oficiální návštěvu na této úrovni za posledních 10 let.

Cesta proběhla v kontextu ruské agrese proti Ukrajině, bezpečnostního angažmá Česka v Sahelu a nadcházejícího českého předsednictví v Radě Evropské unie. Jednání odrážela aktuální potřeby surovinové politiky ČR i dlouhodobý zájem partnerů o diverzifikaci ekonomiky a modernizaci infrastruktury.

Během řady jednání s ministry a náměstky řady rezortů, mimo jiné pro ropu a plyn, těžbu, průmysl, energetiku, zdravotnictví, turistiku a vodohospodářství, gabonská strana opakovaně indikovala zájem o spolupráci s českými investory a potenciálními dodavateli produktů a technologií v uvedených sektorech.

Delegace se sešla s představiteli gabonské obchodní komory a Národní agentury pro investice, s níž se dohodla na další spolupráci, která pomůže přitáhnout české investory do Gabonu. Současně byli čeští podnikatelé informováni o podrobnostech ohledně investování v Gabonu a navštívili ekonomickou zónu Nkok, kde si mohli prohlédnout v praxi, jaké jsou tam možnosti pro zahájení podnikání. Zástupci českých firem podepsali smluvní dokumenty či zahájili jejich sjednávání v konkrétních oblastech spolupráce.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Abuji (Nigérie). Autorka: Beata Matusiková, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Afrika | Gabon | Zahraničí

Doporučujeme