Generace Z a trh práce: 57 procent mladých má obavy z nedostatku pracovních míst kvůli automatizaci

Tři z pěti mladých lidí z generace Z (ročníky 1995 – 2003) mají obavy z nedostatku pracovních míst kvůli postupující robotizaci a automatizaci.

Drtivá většina nejmladších pracovníků (91 %) předpokládá, že si kvůli zvyšujícím se nárokům na trhu práce bude muset zvyšovat kvalifikaci v zaměstnání, často v rozdílném oboru. Vyplývá to z globálního průzkumu Mezinárodní federace účetních (IFAC) a Asociace certifikovaných účetních (ACCA), který obě organizace provedly na vzorku 9000 nejmladších pracovníků a studentů ekonomických oborů ve 176 zemích světa.

Nejmladší generace považuje za příležitost k získání pracovních dovedností účetní pozice. Ty budou do budoucna komplexnější, proto by si podle odborníků z poradenské společnosti BDO měli kvalifikaci studenti zvyšovat již při škole. 

Generace Z je ambiciózní, dvě třetiny chtějí povýšení do dvou let 

Se zvyšováním kvalifikace počítají i samotní mladí pracovníci a absolventi z generace Z. Z průzkumu IFAC a ACCA vyplývá, že 91 % mladých se chce i v současné práci stále vzdělávat a tři z pěti pracovníků z generace Z navíc očekávají, že je po dvou letech na stávající pozici čeká povýšení a zvýšení platu. „Nejmladší pracovníci a čerství absolventi práci bez váhání změní, pokud mají pocit, že jejich potřeby nenaplňuje. Dvě třetiny z nich počítá i s prací ve více oborech současně, čímž se výrazně liší od předchozích generací,“ říká Oldřich Bartušek, partner poradenské společnosti BDO.  

Expertka: Kvalifikaci si studenti rozšiřují pomocí odbornostních soutěží 

Experti se shodují, že pro dobré pracovní uplatnění absolventů administrativních a ekonomických oborů je důležité začít se získáváním praktických dovedností co nejdříve. „Vhodné jsou různé doplňkové kurzy, pomoci mohou také odbornostní soutěže. Tato klání bývají zaštiťována firmami, které si úspěšné účastníky vytipují a po ukončení studia jim rovnou nabízejí pracovní pozice,“ říká organizátorka celostátní soutěže Účetní tým Lucie Formanová.

Průzkum: Češi v kancelářích odpracují na neplacených přesčasech více než hodinu denně

Tu letos zaštítilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Komora certifikovaných účetních ve spolupráci s poradenskou společností BDO, která mladé talenty ze středních škol dlouhodobě podporuje. „Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 39 týmů z 23 středních škol. V rámci tří základních kol jsme vybrali TOP 14 nejlepších týmů, které se utkaly koncem června ve finále soutěže. Výhodou podobných soutěží je, že při nich účastníci řeší v týmu komplexní účetní příklady z praxe, které dodávají spolupracující firmy,“ doplňuje Lucie Formanová.

Soutěž letos vyhrál tým Českoslovanské akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše. Druhé místo získala Obchodní akademie Vinohradská a třetí skončila Obchodní akademie Olomouc. 

Běžné účetní nahradí roboti, vzniknou kvalifikovanější pozice ve spolupráci s IT sektorem 

Přestože běžné účetní úkony do budoucna převezmou roboti, vzniknou kvalifikovanější pracovní místa za vyšší pracovní mzdu, například ve spojení s IT, jak vysvětluje partner poradenské společnosti BDO Oldřich Bartušek. „Nové technologie zjednoduší a zefektivní firemního účetnictví, nedokážou však pružně reagovat na legislativní změny a také vyžadují úvodní nastavení. Budou zapotřebí účetní specialisté, pro které bude software výkonným pomocníkem, a budou úzce spolupracovat s IT oddělením. Uchazeči, kteří zvládnou obě role naráz, budou mít na trhu práce výrazně navrch, protože v administrativě má třetina firem potíže sehnat ICT pracovníky,“ upřesňuje Bartušek z BDO. 

Stále vyšší provázanost IT s dalšími obory potvrzují i aktuální data z Českého statistického úřadu. Za posledních deset let se počet ICT pracovníků ve firmách 1,5 krát zvýšil a využívá je pětina firem v Česku. 

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti BDO

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme