Geologická konference pro západní Balkán: české firmy slavily úspěch

Severní Makedonie skýtá v oblasti geologie mnoho příležitostí pro české firmy. V návaznosti na jarní geologickou misi uspořádal Zastupitelský úřad ve Skopji ve spolupráci s asociací CDT a MPO ČR Regionální geologické fórum.

Na akci dorazilo 11 českých firem. Jejich potenciální obchodní partneři dorazili z pěti různých zemí západního Balkánu. Fórum bylo financováno jako Projekt na podporu ekonomické diplomacie (PROPED).

Ilustrační fotografie

Potenciál západního Balkánu

Ruská agrese na Ukrajině pokračuje a země mimo energetické krize řeší i nárůst cen potravin, surovin a výrobků, a také krizi spojenou se ztrátou ruského a ukrajinského trhu. Západní Balkán může být jistou alternativou za tyto ztráty. Lze se tu většinou domluvit srbochorvatsky, tedy jazykem, který je našemu relativně podobný a kulturně i historicky má tato oblast k ČR také blízko.

Lze zde také najít množství rozličných dolů, tepláren, hydroelektráren, ale i zpracovatelů, kteří mají zájem o české technologie a know-how. Západní Balkán potřebuje více investic i kontraktů a současně také potřebuje stabilizovat svou energetickou politiku. I proto se zde českým firmám nabízí mnohé zajímavé příležitosti.

České technologie triumfovaly na Světové výstavě Expo v Dubaji

Rozsah a cíle geologické konference

Díky aktuální situaci ve světě se české ambasády intenzivně snaží hledat příležitosti pro české firmy, aby mohly aktuální ztráty nahradit jinde. Právě proto v návaznosti na uskutečněnou menší dubnovou geologickou misi uspořádala česká ambasáda ve Skopji spolu s CDT Českou dobývací technikou a odborem surovinové politiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR velkou regionální konferenci zaměřenou striktně na geologii.

Hlavní cíle měla konference dva. Zaprvé zintenzivnit spolupráci mezi českou a makedonskou geologickou službou a pomoci tak v dlouhodobějším horizontu nahradit výpadek surovin z Ruska a Ukrajiny a zadruhé najít partnery a zakázky pro české firmy. Aby byla akce co nejatraktivnější, pozvalo ZÚ Skopje pro české firmy partnery hned z několika zemí: Srbska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Kosova a samozřejmě také ze Severní Makedonie. Jejich výběr probíhal v úzké spolupráci se samotnými firmami.

Na konferenci dorazili převážně zástupci energetických firem, majitelé uhelných elektráren, majitelé dolů a samozřejmě také zástupci ze státních firem, které mají co do činění s energetikou nebo geologií. Mezi těmi významnějšími byli například srbský IRM Bor, GEOING Beograd a GIP Beograd, bosenský EPBiH, z Kosova TE a KEK Kosovo a ze Severní Makedonie zástupci REK Bitola a UJCE A.D. Skopje.

Nakonec se sešlo přibližně 60 účastníků. Své produkty přestavilo 11 českých firem, konkrétně: ENELEX, FERRIT, Alta, DSP Přerov, Ostroj, Řetězárna, RPS Ostrava, Strojírny Brno, ZVVZ Milevsko, TRANSROLL a ŽDB Drátovna.

Konference pokračovala B2B konzultacemi a bezprostředně po nich evidovalo obchodní oddělení ZÚ Skopje hned několik zajímavých ohlasů z jednání. Díky tomu plánuje ZÚ Skopje incomingovou misi na duben 2023, kdy vybrané české podniky přivítají své zahraniční partnery, aby jim ve svých provozovnách ukázaly kvalitu svých produktů. Podobně také ve stejném termínu česká geologická služba přivítá ředitele makedonské geologické služby.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Skopji (Severní Makedonie). Autor: David Černohorský, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Severní Makedonie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme