Greenwashing v online prostředí je běžný jev, ukazuje studie Komise

Evropská komise vydala výsledky průzkumu webových stránek, který se zaměřil na porušování spotřebního práva EU na online trzích. Letos se průzkum poprvé zaměřil také na tzv. greenwashing, což je praktika, kdy firmy uvádějí zavádějící či nepravdivé informace o svých aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí.

Podle výsledků je až 42 % těchto výroků přehnaných či nepravdivých a mohly by být považovány za nekalé obchodní praktiky. Blíže prozkoumáno bylo 344 případů, ve většině z nich obchodník neposkytl dostatečné informace pro potvrzení informací o ekologičnosti výrobku, 37 % případů obsahovalo obecná či vágní vyjádření, jako že výrobek je „udržitelný“ či „eco-friendly“ bez dalšího vysvětlení. 59 % obchodníků navíc neposkytlo snadno dostupné informace, které by potvrzovaly jejich tvrzení. 

• Teritorium: Evropa | Zahraničí

Doporučujeme