Gruzie není jen pěstitelem vína, ale také lískových ořechů

Lískové ořechy se v Gruzii pěstovaly již na začátku 20. století a tradičně patřily mezi nejvýznamnější trvalé kultury.

Zásadní změnu pro rozvoj pěstování této komodity přinesl rok 2007, kdy v Gruzii otevřela svůj zpracovatelský závod italská společnost Ferrero a ekonomický význam lískových ořechů začal rychle růst.

Ilustrační fotografie

Díky rozmanitosti místních odrůd a kvalitě zdejších lískových ořechů každým rokem roste poptávka a zvětšuje se plocha plantáží. Nejrozšířenější je pěstování této komodity v západní Gruzii (Samegrelo, Gurie), ale počet lískových plantáží se zvyšuje i v tradičně vinařské oblasti Kachetii.

V současnosti se podle Gruzínského svazu pěstitelů lískových ořechů pěstují lískové ořechy na přibližně 72 000 ha. Pěstování lískových ořechů patří mezi hlavní priority gruzínské vlády v oblasti zemědělství a rozvoje venkova. Od roku 2018 gruzínská vláda vyčlenila téměř 5 mil. USD na pomoc zemědělcům v boji proti škůdcům (síťnatce lískové) a od roku 2022 vydala dalších 8 mil. USD na podporu zvýšení kvality a objemu sklizně.

ExportMag.cz: Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

Lískové ořechy jsou jednou z deseti největších vývozních komodit Gruzie. Podle Národního statistického úřadu Gruzie v roce 2022 směřoval vývoz lískových ořechů do 54 různých zemí světa a dosáhl 97 mil. USD. Lískové ořechy se tak staly 9. nejvýznamnější vývozní komoditou. Největším trhem pro gruzínské lískové ořechy v letech 2012–2022 byla EU, kam směřovalo 75–80 % vývozu. Mezi hlavní vývozní destinace v roce 2022 patřily: Itálie (31 %), Německo (23 %), Arménie (7 %), Španělsko (5 %), Francie (4 %), Polsko (4 %), Litva (3 %), Rusko (3 %), Česká republika (3 %), Bělorusko (2 %).

Podle Mezinárodního obchodního centra (ITC) byla v roce 2022 Gruzie 6. největším vývozcem lískových ořechů, za Tureckem, Itálií, USA, Chile a Ázerbájdžánem, což je vzhledem k rozloze země velký úspěch. Líska je pro Gruzii nejen jednou z nejdůležitějších plodin z hlediska vývozu, ale také z hlediska zaměstnanosti a zdroje příjmů. Podle Gruzínského sdružení pěstitelů lískových ořechů (GHGA) je do podnikání zapojeno 75 000 domácností, které jsou závislé na příjmu z tohoto odvětví.

Ilustrační fotografie

Gruzínské sdružení pěstitelů lískových oříšků (GHGA)

Gruzínské sdružení pěstitelů lískových ořechů bylo založeno v roce 2013 a jeho hlavním cílem je napomáhat svým členům i nečlenům zlepšovat hospodaření v sadech, a zvyšovat tak výnosnost a kvalitu lískových ořechů. GHGA organizuje školení farmářů, poskytuje odborné poradenství a analýzy ve spolupráci s gruzínskými úřady, USAID i společností Ferrero.

V současnosti sdružuje téměř 30 000 gruzínských rodin pěstujících lískové ořechy v různých regionech Gruzie a podporuje až 2 623 farmářských skupin prostřednictvím 7 koordinátorů, 110 poradců a terénních agronomů. Kromě toho je Sdružení schopno ročně zpracovat a uskladnit až 15 000 tun lískových ořechů. Nyní je průměrný výnos 450 kg/ha, přičemž zavedením efektivních metod hospodaření by Sdružení chtělo dosáhnout 1500 kg/ha.

Příležitosti pro české firmy

Česká republika v letech 2018–2022 dovezla lískové ořechy v průměru za 16 mil. USD, především z Gruzie, Turecka a Německa. Vzhledem k tomu, že kvalita a objem produkce gruzínských lískových ořechů se stále zvyšuje, z dlouhodobější perspektivy je pro české odběratele výhodné navázat kontakty s Gruzínským sdružením pěstitelů lískových ořechů a dovážet tuto komoditu napřímo.

S cílem modernizace odvětví GHGA také hledá pro své členy výrobce a dodavatele zemědělské techniky a strojů, zavlažovací techniky, zemědělských hal a skladů a zemědělských hnojiv. Možná spolupráce se nabízí i v oblasti zemědělského výzkumu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tbilisi (Gruzie). Autorka: Jana Gašparíková, zástupkyně velvyslance.

• Teritorium: Asie | Gruzie | Zahraničí

Doporučujeme