Gruzie rozšiřuje bezcelní přístup pro další země

Rychle se rozvíjející kavkazská země chce přilákat další investory pobídkami i kvalifikovanou pracovní silou. Rozjíždí nový pobídkový program pro firmy a rozšiřuje možnosti univerzitního vzdělání pro obyvatele.

Gruzie, která se nachází v oblasti Kavkazu, mezi Černým a Kaspickým mořem, se může pochlubit bohatým kulturním dědictvím, pohostinností, nedotčenou přírodou a atraktivním obchodním prostředím. Přestože je to v ČR méně známá země, je jedním z nejlepších míst k podnikání na světě. Během posledních dvou desetiletí se země stala synonymem úspěšných reforem a rychlého rozvoje. Pro eliminaci velké části byrokracie a implementaci politiky přátelské k podnikání byla Gruzie uznána mezinárodními organizacemi a byla dokonce opěvována jako „špičkový reformátor“.

Výsledkem je, že se malá země na křižovatce Evropy a Asie rychle stává regionálním centrem podnikání. Následuje výčet některých výhod, které dnes Gruzie nabízí zahraničním firmám.

Přístup na globální trhy

Země, která už v historii představovala strategicky důležité spojení na starověké Hedvábné stezce ohraničené Černým mořem, Ruskem, Tureckem, Arménií a Ázerbájdžánem, upřednostnila opětovné propojení svých obchodních vazeb po celém světě a vytvořilo pevnou síť dohod o volném obchodu.

V roce 2014 Gruzie podepsala dohodu o přidružení s Evropskou unií, která zahrnovala hlubokou a komplexní dohodu o volném obchodu („DCFTA“). V roce 2016 Gruzie také podepsala dohodu o volném obchodu se zeměmi ESVO, čímž poskytla gruzínským výrobkům bezcelní přístup na trhy Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. Od té doby Gruzie uzavřela dohody o volném obchodu s Čínskou lidovou republikou (včetně Hongkongu) a nejčerstvěji s Velkou Británií, které vstoupily v platnost v lednu 2021. Kromě toho má Gruzie dohody o volném obchodu se zeměmi SNS, které zahrnují Bělorusko, Kazachstán, Rusko, Ukrajina, Uzbekistán a Turkmenistán, jakož i všichni její sousedé, Turecko, Ázerbájdžán a Arménie. Výsledkem je, že Gruzie poskytuje bezcelní přístup na trh o velikosti 2,3 miliardy obyvatel.

Tento trend otevírání dalších a dalších trhů se pro zemi stále rozšiřuje, přičemž USA, Kanada a Japonsko uplatňují obecné preferenční režimy pro Gruzii, což vede k nižším tarifům na 3 400 druhů zboží vyváženého ze země. Díky tomu se rovněž vyvíjí navrhovaná řada dohod o volném obchodu, včetně Gruzie-Izrael, Gruzie-Indie a Gruzie-USA.

Jakožto hlavní regionální tranzitní uzel Gruzie nabízí významné distribuční kanály a příležitosti prostřednictvím nově zrekonstruované a rozšířené dopravní infrastruktury, která zahrnuje modernizované dálnice, mezinárodně propojenou železnici (spojující Čínu a Turecko) a síť námořních přístavů. Tři mezinárodní letiště v zemi – Tbilisi, Batumi a Kutaisi – poskytují přímý přístup k významným mezinárodním spojům.

Třetí nejnižší daně na světě

To, že je Gruzie přátelskou zemí k podnikaní, se projevuje také nízkými provozními náklady. Aktuálně má tato země jedny z nejnižších nákladů na veřejné služby v Evropě, konkurenceschopné platy a jednu z nejnižších daní, díky nimž je Gruzie jednou z nákladově nejefektivnějších lokalit v Evropě a jejím širším regionu. Více než 75 procent elektřiny se vyrábí z vodní a větrné energie, což činí elektřinu nejen levnou, ale také ekologickou.

Od roku 2017 je daň ze zisku právnických osob z reinvestovaného zisku nulová a příspěvek na sociální zabezpečení činí pouhá dvě procenta. Gruzínský odříznutý a zjednodušený daňový režim přinesl podle Světové banky třetí nejnižší celkové daňové sazby na světě. Placení daní je jednoduché a transparentní. Společnosti platí daně online prostřednictvím komerčních bank, čímž je minimalizována zbytečná byrokracie. Kromě toho má země čtyři volné průmyslové zóny, které nabízejí další daňové pobídky.

Zdanění je jen jedním z mnoha příkladů snadného podnikání. Jedna z prvních věcí, které si všimnete, když začnete podnikat v Gruzii, je to, jak jednoduché a transparentní je vše. Gruzie se podle Světové banky 2020 umístila na 7. místě v indexu Ease of Doing Business. Toto není jen hodnocení, ale spíše něco, co lze v zemi opravdu cítit. Například zahájení podnikání nebo registrace nemovitosti trvá jen několik hodin a lze to provést návštěvou jednoho místa. Stejně jednoduše lze jednat s jakýmikoliv vládními organizacemi. Zisk povolení, licencí nebo jednání s celními orgány, vše je transparentní, spravedlivé a co je nejdůležitější, nezabere mnoho času.

Skutečnost, že Gruzie je podle Trace International Matrix 2020 na prvním místě z hlediska nejmenší potřeby interakce s vládou při podnikání, je dalším důkazem nízké byrokracie a podnikatelsky vlídného prostředí, které Gruzie vytvořila.

Nová univerzita bude připravovat dalších 60 tisíc odborníků

Gruzie byla historicky vzdělávacím střediskem regionu, o čemž svědčí skutečnost, že dnes má země více než 60 vysokoškolských a 65 středisek odborného vzdělávání, které produkují čerstvou sadu odborníků. V posledních pěti letech absolvovalo tato centra více než 1500 studentů.

Gruzie navíc plánuje posílit svoji pozici díky nové mezinárodní univerzitě v Kutaisi, která při plné kapacitě pojme až 60 tisíc studentů. Operační model KIU byl vyvinut ve spolupráci s Technickou univerzitou v Mnichově a bude nabízet odborné, vysokoškolské a postgraduální studijní programy i možnosti výzkumu v oblasti vědy a techniky. KIU se připojí k dalším významným univerzitám regionálního významu, jako je Tbilisi State University, Tbilisi Technical University a Tbilisi Ilia University, která úzce spolupracuje se San Diego State University. Spolu s vícejazyčnými schopnostmi, které se dobře odrážejí v rozvíjejícím se sektoru mezinárodních obchodních služeb, je Gruzie připravena nabídnout investorům kvalifikovanou pracovní sílu a vysoce motivovaný fond talentů, kteří jsou připraveni pomoci společnostem dosáhnout jejich cílů a dosáhnout úspěchu.

Společnosti působící v následujících odvětvích: výroba elektrických a elektronických výrobků; výroba letadlových dílů a komponentů, opravy a údržba letadel (MRO); výroba automobilových dílů a komponentů; export obchodních služeb/outsourcing obchodních procesů (BPO); rozvoj skladů a logistických center; mohou požádat o speciální grantový program PZI „Invest in Georgia“. Program je navržen tak, aby pokryl část nákladů vzniklých školením zaměstnanců a modernizací infrastruktury. Spolu s grantem na přímé zahraniční investice mohou výrobní projekty zdarma získat státem vlastněný majetek (pozemek nebo budovu). Pokud jde o IT a námořní společnosti, pokud jde o poskytování služeb klientům z Gruzie, zisk společností i osobní daň se sníží na pět procent. U výrobních nebo pohostinských projektů je navíc k dispozici dotace splácení úroků z půjčky nebo zajištění úvěru.

Vstřícní lidé, jedinečná kultura a krásná příroda

Gruzie je zemí scénických kontrastů, rozmanitého podnebí, bohatých přírodních zdrojů a široké škály kulturních, historických a uměleckých možností. Země má něco pro každého, hory, moře, starobylá města, chráněná území, více než 500 odrůd jedinečných vín a jednu z nejlepších kuchyní na světě. Kdokoli, s rodinou nebo samostatně, může najít svoji oblíbenou aktivitu, ať už je to pěší turistika, lyžování, opalování nebo slavení až do časného rána. Gruzie nechá člověka chtít víc, a naštěstí to zase v Gruzii najde.

Pro společnosti, které hledají místo s velkým přístupem na globální trhy, talentovanými lidmi, konkurenceschopností nákladů, snadným podnikáním nebo snad vším výše uvedeným, pro všechny je Gruzie tím správným místem.

Zpráva pro investory je poměrně jednoduchá a přímá – Gruzie je skvělou destinací pro společnosti z celého světa, ať už jde o vstup na samotný regionální trh, evropský trh nebo širší asijské trhy. A má politiku otevřených dveří, která pomáhá zahraničním a místním společnostem růst v Gruzii i přes ni i do dalších zemí.

Materiál poskytlo Velvyslanectví Gruzie v Praze

• Teritorium: Asie | Česká republika | Evropa | Gruzie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme