Guadeloupe je součástí vnitřního trhu EU, českým firmám tak nabízí značné výhody

Guadeloupe je exotické souostroví ve tvaru motýlích křídel nacházející se v Karibiku. Tím, že tvoří integrální součást Francie, nabízí českým zájemcům o obchodování značné výhody.

Za prvé jakožto jeden z regionů a departementů Francie je součástí vnitřního trhu Evropské unie; valná většina legislativních a administrativních bariér tedy pro české exportéry odpadá. Za druhé náležitost k Francii je garancí určité politické stability, což je pro středoamerický region důležitý aspekt.

Ilustrační fotografie

Guadeloupe představuje po Martiniku druhé nejvýznamnější francouzské zámořské území (DROM) podle výše hrubého domácího produktu na obyvatele (přes 23 tisíc eur na obyvatele v roce 2021) a třetí dle celkové výše HDP (necelých 9 miliard eur v témže roce). Před covidovou krizí mezi léty 2014–2018 rostla ekonomika v průměru o 2,2 % ročně, v roce 2017 dosáhla dokonce 4,5% růstu, zatímco národní průměr Francie byl v tomto období 1,5 %. Tento karibský ostrov s hlavním městem Basse-Terre je zároveň druhým nejlidnatějším francouzským zámořským územím: dle odhadu pro rok 2023 činí populace 376 tisíc.

ExportMag.cz: Ve světě vznikne síť ekologických učeben Archimedes s českými technologiemi

Ekonomika je založená zejména na terciárním sektoru (83 %), v rámci něhož je nejdůležitějším odvětvím turismus, 7 % obyvatel je zaměstnáno v průmyslu, 6 % ve stavebnictví a 4 % v zemědělství. Hlavními produkovanými a následně exportovanými plodinami jsou banány a cukrová třtina. V roce 2020 působilo v sektorech ICS (industrie – commerce – services / průmysl, obchod, služby) téměř 35 tisíc firem.

Obchodní bilance je ze své podstaty ostrovního státu strukturálně deficitní, v roce 2020 činila 2,6 miliardy eur. Velmi významná část místní poptávky je tedy závislá na importovaných výrobcích, i vzhledem k málo rozvinutému průmyslovému sektoru. V roce 2021 se dovoz zboží na Guadeloupu zvýšil o 15,7 % ve srovnání s rokem 2020 a dosáhl 3,3 miliardy eur. Dovoz v roce 2022 opět vzrostl a činil 4 miliardy eur.

Mezi nejvíce dovážené produkty na Guadeloupu patří potraviny, průmyslové zboží, oděvy, obuv, nábytek, elektronika, hračky a papírenské zboží, paliva, vozidla a dopravní zařízení i stavební materiály.

Program ekonomické obnovy

Nejvyšší přidaná hodnota byla v roce 2021 v oblasti veřejné správy, vzdělávání, zdravotnictví a sociální práce (tedy v netržním terciárním sektoru) a také v oblasti velkoobchodu a maloobchodu, dopravy, ubytování a stravování.

Právě tyto oblasti jsou také pilířem francouzského programu na ekonomickou obnovu France Relance, který byl spuštěn v roce 2020 v reakci na počínající ekonomickou krizi. Francouzská vláda alokovala v rámci tohoto programu 1,5 miliardy eur do zámořských území na podporu konkurenceschopnosti firem, ekologické transformace a teritoriální soudržnosti, z nichž 238 milionů eur připadne právě na rozvoj Guadeloupe.

Ilustrační fotografie

Základními pilíři na Guadeloupu jsou v rámci tohoto programu rozvoj infrastruktury a celková podpora firem a zaměstnanosti. Právě investice do rozvoje a obnovy místní infrastruktury, turistického ruchu či zdravotnictví by pro české exportéry mohly být i díky podpoře ze strany francouzské vlády relativně zajímavé.

Jedná se například o projekty na podporu rozvoje dopravní a vodohospodářské infrastruktury, energetické renovace budov, výstavba nové fakultní nemocnice, rekonstrukce a výstavba hotelových objektů či posílení elektrické sítě proti nepřízni počasí.

Některé z projektů se již realizují, další jsou v plánu. Určitý potenciál může mít i trh s nemovitostmi (trh s třetí nejvyšší přidanou hodnotou v roce 2021) či automobilový trh: v roce 2020 bylo imatrikulováno přes 12 tisíc nových vozidel a téměř 23 tisíc ojetých vozidel, což představuje druhý největší trh na Guadeloupu.

Šance pro české firmy

Čeští exportéři v případě zájmu o obchod s Guadeloupem musí disponovat stejně jako při obchodování v rámci EU číslem EORI, které je možné získat u celních orgánů České republiky. Co se týče zdanění, na Guadeloupu se platí standardní daň z přidané hodnoty (francouzsky TVA) a jediným rozdílem oproti obchodování v rámci EU je speciální „přístavní poplatek“ (taxe octroi de mer), což je lokální daň platná ve francouzských zámořských departementech.

Tato daň je uvalena na dovážené výrobky a závisí na typu produktu. Její výše se počítá na základě celní hodnoty dovážených výrobků, která zahrnuje cenu zboží, cenu dopravy a cenu pojištění. Sazba daně se pohybuje v rozmezí do 0 do zhruba 30 %, průměrná výše pro většinu výrobků je dle informací francouzské celní správy 7–10 %.

Této dani podléhá většina dovážených výrobků (potravinářské výrobky, elektronika, oděvy, obuv, kosmetika, ropné a chemické produkty), nicméně některé produkty jsou z této daně osvobozeny – například řemeslné výrobky či suroviny pro místní výrobu v různých oborech jako stavebnictví, výroba elektřiny, ale i výroba piva v místních minipivovarech. Jde tedy o obory, ve kterých mají české firmy značné znalosti.

Ilustrační fotografie

Pro zájemce o vstup na tento karibský trh a k poskytnutí prvních informací ke spolupráci s lokálními partnery je k dispozici honorární konzulát České republiky v Baie-Mahault. Vzhledem k právní profesi honorární konzulky je možné také využít jejích znalostí v právních záležitostech a kontaktů na místní transportní firmy, které plně ovládají problematiku administrativy okolo daně z přidané hodnoty a přístavního poplatku.

Je možné také navázat kontakt s místní obchodní komorou (CCI IG) a odborem podpory podnikání a území (Direction de l’appui aux entreprises et aux territoires), která centralizuje vztahy s místními podniky prostřednictvím jejich sítě. Obchodní komora rovněž spravuje hlavní veletržní komplex CWTC v Jarry, ve kterém se koná pravidelně v dubnu stavební veletrh 3 jours de l’immobilier et de la construction a další veletrhy.

Informace poskytnuta Honorárním konzulátem České republiky v na Guadeloupu (Francie). Autorky: Veronika Šťouračová, honorární konzulka, Klára Cincibuchová, stážistka.

• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí

Doporučujeme