Hack the Crisis Czech Republic: 140 přihlášených a nový partner

Hackathon Hack the Crisis spojuje nejinovativnější projekty s mentory a firmami, které chtějí v době krize nabídnout svou pomoc. Za prvních 15 dní se do projektu přihlásily desítky zajímavých iniciativ. Novým partnerem hackathonu se stala společnost Hyundai, která podpoří vítězné projekty částkou 10 milionů korun.

První vlaštovky

Přihlášené projekty nejčastěji řeší ekonomické dopady krize (predikce, zaměstnanost, a podobně), problematiku sociální izolace a komunikaci na dálku. Další se věnují informovanosti a nabízí způsoby hromadného oslovení obyvatelstva. 

Nápady se týkají například sociální izolace důchodců, možnosti online komunikace. Jiné chtějí pomáhat s nastartováním podnikání nebo vzděláváním dětí, které zůstávají doma.

Mezi přihlášenými jsou i projekty, které využívají nejnovější technologie, například virtuální realitu. Další oblast, které se projekty často věnují, je ochrana lidí (ochranné materiály, nanotextilie) a diagnostika (zrychlení PCT testů, telemedicína).   

Do hackathonu se hlásí mix firem a jednotlivců ze všech oblastí (hardware, software i služby). Zajímavé projekty každým dnem přibývají.

V jaké fázi projekty jsou? 

Do dalšího kola se po přihlášení dostaly dvě třetiny projektů, kterým se nyní bude věnovat tzv. angel mentor. Mentor s tvůrcem projektu probere, s čím konkrétně potřebuje pomoci a bude s ním dlouhodobě spolupracovat při samotné realizaci. 

Projekt dále získá zpětnou vazbu expert boardu. Úkolem hodnotitelů (kterými jsou zástupci ministerstev, firem a akademické sféry) je posoudit přínos a životaschopnost projektu z hlediska soukromého i veřejného sektoru. Expert board poté rozhodne o dalších zdrojích podpory projektu, například finanční. 

Průběh hackathonu a nejčastější otázky sledujte na webu
 

Hledají se mentoři: Přihlaste se! 

IT experti, marketingoví specialisté a investoři. Pomocnou ruku nabídla už více než stovka mentorů, které bude CzechInvest postupně představovat na svém webu. Mentory do hackathonu nadále přijímáme, zejména v oblasti medicíny

Máte zájem se do hackathonu přihlásit a stát se mentorem? Dejte o sobě vědět

Nový partner hackathonu

Novým partnerem hackathonu Hack the Crisis Czech Republic, který začátkem dubna vyhlásila agentura CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, se stala společnost Hyundai. Česká pobočka jihokorejské automobilky poskytla finanční dar ve výši 10 milionů korun, který bude použit na ocenění nejlepších osmi projektů, které se do hackathonu v období od 1. dubna do 31. května 2020 přihlásí.

Společnost Hyundai se rozhodla prostřednictvím nošovického výrobce Hyundai Motor Manufacturing Czech a českého zastoupení značky Hyundai Motor Czech poskytnout hackathonu Hack the Crisis Czech Republic finanční dar ve výši deset milionů korun za účelem podpory ČR v boji proti pandemii koronaviru. Nejlepší projekty hackathonu si tak díky novému partnerovi budou moci odnést ocenění až ve výši tří milionů korun.

„Rozhodli jsme se podpořit Českou republiku v této obtížné situaci a nápad, aby byla částka využita pro nejlepší projekty, které právě tuto situaci a její následky řeší, velice vítáme. Budeme také u výběru nejlepších projektů, takže v přímém přenosu uvidíme a budeme moci ovlivnit, na co budou námi poskytnuté prostředky použity,” říká vedoucí právního oddělení a oddělení vnějších vztahů společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech Petr Michník. „V hackathonu máme přihlášených řadu skvělých projektů, proto si velice vážíme možnosti je takto ocenit. Bude se jednat o vůbec nejvyšší částku, která bude v rámci podobné soutěže udělena,” říká generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl.

„Hackathon Hack the Crisis je jednou z hlavních aktivit, kterou se snažíme podporovat technologie a dobré nápady pro boj s krizí prakticky od jejího samého začátku. Díky finančnímu daru společnosti Hyundai můžeme nyní podpořit ty nejlepší projekty, které v rámci hackathonu vznikají,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a doplňuje: „Finanční alokace programu Czech Rise Up, do kterého se hlásili právě i účastníci hackathonu, je téměř vyčerpána, MPO tak bude muset příjem žádostí ukončit. I proto jsme rádi, že se k ocenění projektů z veřejných prostředků připojila z vlastní iniciativy i soukromá sféra.“

Účastníci hackathonu Hack the Crisis, kteří se přihlásili ještě před vyhlášením této speciální ceny, jsou do soutěže zařazeni automaticky, to znamená, že jejich projekty nevyžadují žádné další přihlašování, můžou však své přihlášky ještě dopracovat. Po ukončení přijímání žádostí budou soutěžní návrhy zhodnoceny a poté vybere porota hackathonu (tzv. expert board) patnáct nejlepších projektů, jejichž zástupci budou ve stanoveném termínu prezentovat své projekty před odbornou porotou složenou ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechInvest a tří zástupců partnerů hackathonu. O konečném vítězi pak rozhodne porota v přímém přenosu, kde se bude hodnotit i to, jakým způsobem prezentující svůj produkt představí a jak plánují naložit s případnou výhrou.

Hack the Crisis propojuje stát a soukromé partnery

Hack the Crisis je virtuální hackathon, který byl spuštěn s cílem koordinovat potřeby státu s energií a dobrovolnictvím v IT komunitě a podnikatelském prostředí a podpořit tak realizaci relevantních projektů, které mohou pomoci v rámci současné situace nebo zmírnit její dopady. Hlavními organizátory jsou CzechInvest a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zapojilo se do něj prozatím už více než padesát partnerů ze soukromého i veřejného sektoru, kteří poskytují vybraným projektům své služby a produkty. Neplacený mentoring pak poskytuje více než 130 odborníků z různých oblastí.

Prezentace nejlepších projektů se uskuteční online a bude ji moci sledovat i veřejnost. „Připravujeme streaming všech nejlepších projektů, v jehož rámci proběhne i vyhlášení vítězů. První místo získá nejvyšší částku tři miliony korun, druhé místo dva miliony korun, třetí místo milion korun. Na čtvrté místo porota vybere pět projektů a každý z nich ocení částkou 700 tisíc korun,“ vypočítává Reichl výši příspěvků, na které se mohou výherci těšit.

Cena je určena primárně na rozvoj vítězného projektu a může být využita například na pokrytí mzdových nákladů, nákup hardwaru, softwaru, certifikace, licence, pronájmy, právní služby, ochranu duševního vlastnictví, propagaci, mentoring a další obdobné náklady související s vývojem a rozvojem projektu.

Možnost přihlásit svůj projekt stále běží

Hackathon byl oficiálně spuštěn 6. dubna 2020 a aktuálně je do něj přihlášeno 140 projektů. Objevují se mezi nimi nápady z mnoha různých oblastí, nejčastěji ze zdravotnictví a IT. „Tím však příjem přihlášek nekončí. Další nadějné projekty se stále mohou přidat. Do konce května zbývá téměř 14 dní, a proto bych ráda vyzvala všechny, kdo s přihlášením projektů váhají, aby na nic nečekali a na stránkách hackathonu www.hackthecrisis.cz se včas zaregistrovali,” uzavírá organizátorka hackathonu za CzechInvest Tereza Kubicová.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme