HDP Brazílie poroste o 1,0 % nad průměrem Jižní Ameriky – nové příležitosti pro české podniky

HDP Brazílie v roce 2019 vzroste o 2,8 %. K tomuto závěru dospěla prognóza banky BRADESCO. Pokud zkombinujeme prognózu BRADESCO s prognózou Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BVVA), která je známá svým kvalitním know-how v oblasti Latinské Ameriky, vychází z toho zajímavá informace, že Brazílie ekonomicky poroste o celé jedno procento nad regionálním průměrem, který bude v rámci Jižní Ameriky jen 1,8 %. Ekonomické zotavení Brazílie bude vytvářet nové exportní možnosti i pro české podniky.Nová brazilská vláda prezidenta J. Bolsonara, která se ujme mandátu od 1. ledna 2019, je sice významnou částí zahraničního tisku stigmatizována, nicméně již první kroky během jejího sestavování naznačují, že by mohla přinést to, co nadpoloviční většina Brazilců očekává – větší otevřenost ekonomiky, privatizace s cílem oslabit monopoly a zvýšit efektivnost ekonomiky, kontrolu korupce, která nejen ztěžuje život občanům, ale rovněž komplikuje zahraniční obchod. Pozitivní očekávání Brazilců jsou v tomto případě v synergii s očekáváními exportérů a zahraničních investorů.

Za této situace naznačují nezávislí ekonomičtí analytici, že mnohé bude záviset na psychologii trhu. Ten je zatím ve znamení pozitivních očekávání, jak naznačuje graf vývoje důvěry spotřebitelů a podnikatelů v Brazílii podle důvěryhodného serveru TradingEconomics. Trend důvěry a tedy i trend spotřeby v Brazílii mají zjevně rostoucí tendenci.

HDP Brazílie v roce 2019 vzroste o 2,8 %, i když ekonomický růst v rámci této obrovské a v mnoha směrech rozmanité země nebude vyrovnaný regionálně. V rámci maximální možné serióznosti je vhodné zmínit i konzervativnější odhady. Avšak i tradičně konzervativní odhad Mezinárodního měnového fondu (IMF) uvádí prognózu růstu HDP v Brazílii v roce 2019 ve výši 2,5 %, což je při velikosti brazilské ekonomiky velmi nadějný předpoklad.

Jak uvádí prognóza BBVA, v Evropě ani v Americe jako celku se nebude konat žádný „karneval ekonomického růstu“. Ve skromném kontextu americké oblasti je i konzervativní odhad růstu Brazílie o 2,5 % zajímavou informací, která by měla motivovat exportéry.

Pro detailnější analýzu ekonomického vývoje Brazílie v roce 2019 je vhodná prognóza BRADESCO, která ukazuje, že ekonomický růst nebude rovnoměrný. Z hlediska meta-analýzy dlouhodobého historického vývoje brazilské ekonomiky lze říci, že toto rozložení růstu HDP odpovídá historickým danostem a podmínkám. Určitou „pozitivní deviací“ je v tomto případě prognóza růstu skupiny středozápadních států, které by měly dosáhnout průměrného zvýšení HDP o 3,2 %.

V oblasti středozápadu byly klimatické podmínky v roce 2018 příznivé pro zemědělství, kde se například podařila rekordní sklizeň sóji. Také se v této oblasti slibně rozvíjí průmysl, který doplňuje tradičně zemědělských charakter ekonomiky. Lze jmenovat rychlý růst chemického průmyslu, potravinářství, farmaceutického průmyslu a automobilového průmyslu, zvláště ve státě Goiás. Také stát Mato Grosso zaznamenává ekonomický rozvoj nad průměry očekávání.

Pozitivní by měl být také ekonomický vývoj v dříve zaostalé severní oblasti, která by v roce 2019 měla růst ekonomicky o 3,1 %. K tomu přispívá dynamický růst výroby ve státě Amazonas, kde se průmyslová výroba za rok 2018 zvýšila o 8,0 %. Také důlní průmysl ve státě Paraná směřuje k rozvoji. Obrat maloobchodního prodeje v této oblasti narostl v roce 2018 o 9,0 % a očekává se prodloužení tohoto trendu.

Nové exportní příležitosti by měly vzniknout v oblasti inovativních výrob, v rámci privatizací, při modernizaci zemědělství a potravinářství a v neposlední řadě pro podniky obranného průmyslu. ZÚ Brasília bude české exportéry průběžně informovat o vývoji těchto příležitostí.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Brasílii (Brazílie). Autor: Ondřej Kašina, ekonomický rada.

Doporučujeme