Healthcare Brokerage Event

U příležitosti veletrhu Medica 2020, globálního místa setkání číslo 1 v oboru zdravotnictví, spustila společnost ZENIT GmbH společně s partnery sítě Enterprise Europe Network za podpory RHK Brno dlouhodobou mezinárodní virtuální networkingovou platformu s možností předem domluvených on-line schůzek. Jejím cílem je asistovat podnikům, univerzitám a výzkumným institucím při hledání partnerů po celém světě pro vývoj produktů, výrobní a licenční smlouvy, distribuční partnerství, výzkumnou spolupráci, joint ventures, financování / investice, veřejných nákupčích nebo jiných typů partnerství.

Mezinárodní akce konaná během této výstavy má již 20 letou tradici. V posledních letech se na těchto (fyzicky konaných) kooperačních burzách vždy účastnilo přibližně 350 účastníků z přibližně 40 zemí a proběhlo na 700 předem potvrzených setkání.

Kvůli aktuálním podmínkám spojených s pandemií COVID-19 v roce 2020 neproběhne letošní ročník přímo na veletrhu Medica, ale ve virtuální podobě a nabízí v průběhu šesti měsíců více dnů pro setkání a dalších doprovodných akcí. Více informací

V roce 2020 proto dojde ke snížení účastnických poplatků i dalším vylepšením pro investory a dovozce. Kromě toho by účastníci měli mít prospěch z dohodnuté pevné fixní spolupráce v návaznosti na realizovaná on-line jednání. Všichni účastníci, kteří nás po akci informují o uzavřené spolupráci s některou z přihlášených firem a písemně to potvrdí v relevantním dokumentu, dostanou zpět svůj registrační poplatek.

Oborové zaměření:

 • Zdravotní péče
 • Zdravotní technika
 • Laboratorní a diagnostické vybavení
 • Medicínská technologie
 • Fyzioterapeutické a ortopedické technologie
 • Dodávky pro operační zařízení a nemocnice
 • Facility management
 • Informační a komunikační technologie

Proč se účastnit

 • Využijte tuto událost k zahájení nových obchodů
 • Seznamte se s poskytovateli inovativních technologií z celé Evropy i mimo ni
 • Navažte kontakt s potenciálními partnery pro budoucí spolupráci a dlouhodobé obchodní vztahy
 • Najděte nové partnery pro výzkumné projekty

Registrační poplatky

 • 100 EUR – obchodní společnosti, sdružení, výzkumné instituce atd.
 • 50 EUR – start-upy (založené 1. ledna 2017 nebo později)
 • 0 EUR – investoři, obchodní andělé
 • 0 EUR – dovozci / distributoři / veřejní nákupčí

Tradičně nabízeli pořadatelé v průběhu veletrhu Medica 3 dny určené pro bilaterální setkání. V letošním roce jsou to tyto termíny:

 • Před veletrhem: 22.10. a 3.11.
 • Během veletrhu: 16.11, 17.11., 18.11. a 19.11.2020
 • Po skončení veletrhu pak v roce 2021: 14.1., 27.1., 16.2., 11.3. a 29.3.

Poprvé v průběhu platformy je navíc plánováno zorganizovat i webináře, prezentace atd. Tyto události se nyní plánují. O těchto dalších aktivitách i aktuálně přihlášených účastnících budete informováni prostřednictvím webových stránek, kde se můžete rovněž registrovat na virtuální B2B schůzky.

V případě zájmu o účast či bližší informace kontaktujte RHK Brno, Mgr. Oto Hrdlička, tel: 532 194 918, e-mail: hrdlicka@rhkbrno.cz.

• Teritorium: Česká republika | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme