HK ČR: Oživení a trvalejší udržitelný růst ekonomiky ohrožují nedostatečné investice firem do strojů a technologií

Stát je nepodpořil zrychlenými odpisy, jak doporučovala Hospodářská komora ČR (HK ČR), může to ale ještě změnit.

Oproti původním plánům vlády se jí nepodařilo pomocí mimořádných odpisů výrazněji podpořit investiční aktivitu českých firem a podnikatelů. Vyplývá to z nové Komorové národohospodářské prognózy, podle níž investice firem v letošním roce v porovnání s krizovým rokem 2020 porostou jen o pouhá 2,3 procenta. Podle Hospodářské komory takový nárůst investic v soukromém sektoru nemá potenciál výrazněji podpořit oživení české ekonomiky.

Hospodářská komora upozorňuje, že letošní růst HDP, který podle prognózy Hospodářské komory dosáhne 3,5 %, je totiž tažen hlavně změnou stavu zásob a realizací odložené spotřeby. Růst české ekonomiky je tedy závislý na zdrojích, které byly vytvořeny v předchozích obdobích a nemohly být kvůli mimořádným opatřením vlády použity a na obnovení zásob vyčerpaných během prvního roku koronavirové krize.

„Jedná se na jedné straně o zadržené úspory spotřebitelů, kteří vloni zčásti neuskutečnili své nákupy kvůli lockdownu, na druhé straně jde o navyšování zásob (a tedy i růst HDP) nejenom v důsledku záměrné přípravy podnikatelů k chystanému oživením ekonomiky, ale spíše kvůli nechtěnému hromadění nedokončené produkce vlivem nedostatku součástek či materiálů nezbytných pro kompletaci finálního výrobku či služby. Skutečný a udržitelný růst ekonomiky ale musí být tažen zejména soukromými investicemi, tedy pořízením majetku potřebného pro podnikání, především pak majetku nového, moderního, nepřekonaného například výrazným zpomalením jeho vlastní výroby,“ vysvětluje ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič.

Zaveďte rychlejší odpisy

To byl i důvod, proč Hospodářská komora v loňském roce tlačila na vládu, aby zavedla rychlejší odpisy dlouhodobého majetku. Během připomínkového řízení k tzv. daňovému balíčku pro rok 2021 upozorňovala na to, že by se zrychlené odpisy neměly vztahovat pouze na první dvě odpisové skupiny. Vláda ale zrychlené odpisy i v třetí odpisové skupině nezavedla.

„Nebyl a není důvod, proč nepodpořit také další dlouhodobé investice. Konkrétně jsme navrhovali daňově zvýhodnit i pořízení investic zařazených do 3. odpisové skupiny, jde zejména o různá strojní a technologická zařízení, která se standardně amortizují deset let. Hospodářská komora navrhla odpis během čtyř let, z toho 50 % hodnoty investice již v prvním roce,“ upřesňuje hlavní analytička Hospodářské komory Karina Kubelková.

Tato chyba se projevuje v letošním roce. V situaci všeobecného nedostatku vstupů totiž právě menší investice mohly být realizovány jen stěží. Např. jen s problémy mohou podnikatelé letos obnovit svůj vozový park (spadá do zvýhodněné 2. odpisové skupiny), když se prodloužily čekací lhůty na dodání automobilů z důvodu nedostatku čipů. Pokud by se ale firmy rozhodly pro dlouhodobější investici, např. do výrobní budovy, podpořeny rychlejšími odpisy nebudou.

Hospodářská komora také zdůrazňovala, že vloni nastavený mezní termín pro zvýhodněné pořízení investic vnímá jako prozatímní, který by měl být operativně posunut v závislosti na vývoji koronavirové krize. Hospodářská komora proto věří, že politici po podzimních volbách prodlouží mimořádné odpisy i pro příští rok tak, aby měly skutečně šanci pomoci podnikatelům při realizaci jejich investic.

„Zároveň navrhujeme rozšíření mimořádných odpisů i na další odpisové skupiny, do kterých spadají náročnější investice a větší a dlouhodobější investiční akce. Podpora masivnějších investic nebude pouhým dárkem pro podnikatele, blahodárnost investic pocítí ve středně a dlouhodobém horizontu všechny vrstvy obyvatel naší země,“ vysvětlil viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Mimořádné odpisy stát zavedl v lednu 2021 v rámci tzv. daňového balíčku. Vztahují se jen na hmotný majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině, který byl pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině si může poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme