Hlavní bariéry podnikání v roce 2020: administrativní zátěž a nedostatek lidí

Největšími úskalími rozvoje podnikání v Česku budou v roce 2020 rostoucí cena práce, nedostatek kvalifikované pracovní síly a nadměrná administrativní zátěž. Stejně jako ve zbytku Evropy ale výrazně vzrostly také obavy firem z možného oslabení domácí poptávky. To říkají výsledky šetření mezi 53 tisíci podniky v Evropě. Vyplývá to ze šetření Evropské asociace obchodních a průmyslových komor (EUROCHAMBRES), které data za české firmy dodává Hospodářská komora ČR.

Výsledky letošního šetření ukazují na zmírnění optimismu evropských firem pro rok 2020. Oproti výsledkům loňského šetření se hodnocení bariér v jednotlivých zemích poměrně výrazně liší. Firmy v zemích západní Evropy se více obávají možného oslabení zahraniční poptávky, firmy ve střední a východní Evropy včetně ČR hlavně napjaté situace na trhu práce.

A letos se v názoru na rizika dalšího vývoje výrazněji rozcházejí i české firmy v závislosti na velikosti firem i na oboru jejich podnikání. Zatímco zpracovatelský průmysl u nás trápí spíše ceny energií a surovin a zahraniční poptávka, ve stavebnictví je to zejména domácí poptávka a ve službách pak administrativní zátěž.

Obavy z vývoje poptávky

Zatímco pro rok 2019 nejčastěji označovaly evropské firmy za největší brzdu rozvoje podnikání nedostatek zaměstnanců s odpovídající kvalifikací, pro rok 2020 je to domácí poptávka, které se podnikatelé v Evropě obávají víc než rostoucích nákladů na pracovní sílu. Česká republika na prvních dvou místech žebříčku nezaznamenala meziročně změnu, nicméně riziko slábnoucí domácí poptávky v příštím roce mezi českými podnikateli výrazně posílilo (z 18,3 % na 28,7 %).

Slabší zahraniční poptávka je jako překážka podnikání pro rok 2020 vnímána evropskými podnikateli téměř shodně jako pro letošek. V České republice meziročně vzrostl podíl podnikatelů, kteří se slabší poptávky ze zahraničí obávají (z 6,2 % na 16,0 %). Jako celek ale patří slábnoucí zahraniční poptávka spíše mezi okrajové problémy českých podnikatelů, přesto ve vybraných odvětvích bude její vliv zřejmě zásadní. U našich sousedů na Slovensku vyjádřilo obavy z vývoje zahraniční poptávky dokonce 58,6 % firem (bariéra č. 2 po nákladech práce).

Evropa: Největší úskalí rozvoje podnikání v roce 2020 podle podnikatelů
Evropa: Největší úskalí rozvoje podnikání v roce 2020 podle podnikatelů | European Economic Survey 2020, podzim 2019, 52 935 respondentů z 28 zemí Evropy, výsledky váženy dle jejich podílu na celkovém HDP skupiny

Brexit ani finance problémem nejsou

Obavy z dopadů vystoupení Spojeného království z EU oproti loňsku výrazně posílily, nicméně pro rok 2020 ho evropské podniky vnímají spíše jako minoritní riziko. Pro české podnikatele je hrozba spojená s brexitem zcela okrajová, jako překážku ji označilo jen 3,5 % podniků (loni to bylo 1,3 %). Zajímavé je, že v sousedním Německu vnímají firmy brexit výrazně negativněji, s 46 % respondentů se stala 3. nejvíce palčivou překážkou rozvoje podnikání v roce 2020.

Pozitivní je, že získat finance pro investice zřejmě nebude pro většinu evropských firem problémem ani v příštím roce. V České republice je situace v tomto směru ještě lepší. Firmy by rozhodně měly využít této příležitosti k dalším investicím především do digitalizace a robotizace, která jim umožní udržení a případně i zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Česko: Největší úskalí rozvoje podnikání v roce 2020 podle podnikatelů
Česko: Největší úskalí rozvoje podnikání v roce 2020 podle podnikatelů | HK ČR – Komorový barometr, říjen 2019, 564 respondentů

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Karina Kubelková

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme