Hlavní město Bosny a Hercegoviny plánuje investice do hromadné dopravy

Sarajevo má poměrně hustou síť městské hromadné dopravy, vozový park je však zastaralý a infrastruktura je ve špatném stavu. Vláda Kantonu Sarajevo s finanční podporou EBRD připravila sérii projektů, které mají přispět k modernizaci dopravy ve městě. Plánovaný nákup tramvají a trolejbusů a investice do infrastruktury představují příležitost i pro české firmy. 

Sarajevo má dlouhou tradici městské hromadné dopravy – bylo historicky jedním z prvních evropských měst, kde byly uvedeny do provozu elektrické tramvaje. Součástí této tradice jsou i dopravní prostředky českých výrobců. V 70. a 80. letech byly páteří vozového parku české tramvaje K2 z ČKD Praha a trolejbusy Škoda 14Tr. Dnes však ulicemi Sarajeva jezdí hlavně starší tramvaje a trolejbusy, které byly nakoupeny „z druhé ruky“ v jiných evropských zemích.

S pomocí úvěru Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) plánuje nyní Kanton Sarajevo rozsáhlé investice do systému městské hromadné dopravy. V rámci právě probíhajícího tendru má být jako první nakoupeno 25 ks trolejbusů v hodnotě 15 mil. EUR. Trolejbusy mají být nízkopodlažní, schopné jízdy i mimo trakční vedení a nabízet cestujícím nový komfort jízdy i co se týče informačních systémů hromadné dopravy.

Plánuje se i nákup nových tramvají. Vláda Kantonu Sarajevo schválila nákup 20 kusů souprav. Tendr má být vypsán v průběhu jara tohoto roku a jeho hodnota má být 40 mil EUR. Pořízení nových tramvají by však měla předcházet rekonstrukce velké části tramvajové trati a jejího podloží. V únoru má být vypsán tendr na rekonstrukci dvoukolejné tramvajové trati v délce 8,5 km vedoucí od oblasti Marijin Dvor na kraji centra do konečné stanice ve městě Ilidža. Rekonstruovaný úsek prochází celým městem podél páteřní městské komunikace. Plánovaná hodnota projektu je 20 mil. EUR.

V Sarajevu má vedle modernizace stávající infrastruktury  v příštích letech dojít i k rozšíření sítě městské hromadné dopravy. Největším projektem je prodloužení tramvajové trati z Ilidže do obce Hrasnica. Tato trať, o jejíž realizaci se uvažuje již přes 30 let, by měla otevřít nové příležitosti pro rozvoj oblastí na západ od města. Plánováno je položení 12 km nových kolejí a vybudování 16 stanic s celkovým rozpočtem 23,5 mil. EUR. Tendr by měl být vypsán v průběhu r. 2020.

Město Sarajevo je rozloženo podél západo-východní osy a v tomto směru vedou také hlavní linky městské hromadné dopravy. Plánované investice by měly přispět k tomu, aby byly na systém hromadné dopravy lépe napojeny také obce na sever a jih od centra města. Nejdůležitějším projektem v tomto ohledu bude obnova trolejbusového trakčního vedení v délce 16 km do Vogošće, průmyslového centra na sever od Sarajeva.

Do budoucna by příležitost mohl představovat i rozvoj hromadné dopravy mezi Sarajevem a městem Istočno Sarajevo, které se nachází v jeho sousedství. Spojení mezi oběma obcemi je v současné době velice omezené, protože je odděluje hranice mezi dvěma autonomními entitami Bosny a Hercegoviny.

Plánované investice mohou podobu hromadné dopravy v Sarajevu v příštích letech významně proměnit. To je důležité nejen z hlediska zvyšování pohodlí cestujících, ale také snižování dopravního zatížení centra města, řešení složité situace s parkováním a na prvním místě řešení vážné situace v oblasti znečištění ovzduší, které Sarajevo trápí zejména v zimních měsících.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina). Autor: Ondřej Picka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Bosna a Hercegovina
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme