Hlavní vývozní a dovozní komodity mezi Českou republikou a Itálií

Na obou stranách obchodní výměny jsou nejvíce zastoupeným prvkem dopravní prostředky a automobilový průmysl. Z ČR se vedle automobilů a motorových vozidel jako traktor, autobusy a jejich součásti, vyváží také reaktory a kotle, přístroje el. záznamu, reprodukce zvuku a TV obrazu, stroje automatizovaného zpracování dat, tabákové výrobky, výrobky ze železa a oceli, plasty, optické přístroje, sklo, papír a papírenské výrobky a potravinářské výrobky. ČR je zároveň jednou z mála zemí světa, která si s Itálií dlouhodobě udržuje pozitivní obchodní bilanci.

Komodity – český vývoz

Tradičním tahounem oboustranné obchodní výměny jsou motorová vozidla, zejména automobily, traktory, autobusy a jejich součásti. Umístila se na prvním místě s meziročně lehce sníženým objemem vývozu ve výši 1,20 mld. EUR oproti 1,27 v r. 2018 (z toho vývoz osobních vozů činil 870 mil. EUR).

Na druhém místě skončily reaktory, kotle a přístroje v objemu téměř 1,2 mld. EUR. Na třetím místě je položka přístrojů el. záznamu a reprodukce zvuku v objemu 947 mil. EUR, čtvrté místo obsadila položka tabáku a tabákových výrobků s objemem 424 mil. EUR (meziročně došlo k výraznému zvýšení vývozu o téměř 40 %). Páté místo zaujala položka železa a oceli za 334 mil. EUR. 

Komodity – dovoz z Itálie

U dovozu z Itálie do ČR dominují reaktory a kotle ve výši 1,2 mld. EUR, na druhém místě skončila motorová vozidla v objemu 702 mil. EUR, na třetím místě se umístily přístroje el. záznamu, reprodukce a TV obrazu za 580 mil. EUR. Kategorií, která zaznamenala nárůst v dovozu z Itálie, jsou výrobky ze železa a oceli, (jejichž dovoz po celkovém sečtení všech položek činil celkem 820 mil. EUR, konkrétně tyče a pruty, trubky, následovány výrobky ze železa a oceli válcované za tepla). Další významnou položkou italského dovozu zůstávají např. farmaceutické výrobky, plasty a plastové výrobky.

Hlavní dovozní položky – podobně jako je tomu v případě vývozních komodit – zaznamenávají každý rok jen mírné výkyvy. V případě automobilových součástek došlo k meziročnímu růstu o 5,1 %, u léků došlo k meziročnímu poklesu o 3,3 %, meziroční růst naopak zaznamenala položka dovozu motorových vozidel pro přepravu nákladů o 8,9 %. Rychlým tempem rostly také položky, které netvořily objemově velký podíl na dovozu z Itálie (např. textilie a příze, části motorů a generátorů, přístroje el. záznamu a reprodukce a výrobky z papíru).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Římě (Itálie).

• Teritorium: Česká republika | Itálie
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme