Hodnota oznámení o stavební zakázce meziročně vzrostla o 99 procent

V 1. pololetí 2022 byly oznámeny zakázky celkem v hodnotě 80,7 mld. Kč, z toho bylo později zadáno 10,2 mld. Kč (tedy 13 % z oznámených). Skutečně zadaná hodnota těchto zakázek byla 9,7 mld. Kč, protože zadaná hodnota byla o cca 5 % nižší než při oznámení.

Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 3,0 mld. Kč (tedy cca 4 % z oznámených). Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývá v systému ještě 67,5 mld. Kč (tedy 84 %), které nebyly zatím zadány ani zrušeny (případně informace, že se tak stalo, nebyla dodána). Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q3/2022, zpracované analytickou společností CEEC Research s.r.o.

Ilustrační fotografie

V 1. pololetí 2022 bylo vydáno 799 řádných oznámení o zakázce, což je o 5,7 % méně než ve stejném období minulého roku. Celková předpokládaná hodnota oznámení o zakázce v 1. pololetí 2022 činila 80,7 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 9,9 %. K meziročnímu růstu hodnoty významně přispěla zakázka Dopravního podniku hl. m. Prahy na metro D ve výši 24,6 mld. Kč. Pokud bychom modelově posuzovali pouze zakázky s hodnotou pod 1 mld. Kč, dostaneme meziroční pokles hodnoty oznámených zakázek o 3,3 %.

„U veřejných stavebních zakázek je již dnes patrné jisté přešlapování státní správy. Rozpočet SFDI je naplánován tak, že pokud by se skutečně vyčerpal, nemám tolik obavu o ten letošní nejistý rok plný úvah o rizicích, růstu cen stavebních materiálů a narůstající inflaci obecně. Již letos je patrné zatažení pomyslné ruční brzdy, především v investicích do údržby a oprav, nikoliv do těch projektů, které jsou zřetelně vidět. Ovšem příští rok 2023 vyhlížíme s neskrývanými obavami a – upřímně – záleží na apetitu a odvaze vlády investovat především do dopravní infrastruktury, nejen slibovat. To se jasně projeví ve výši zdrojů pro rozpočet SFDI na rok 2023, který bude reálně o dost nižší než v letošním roce. O kolik, to nakonec bude na umu a šikovnosti ministra dopravy,“ sděluje obavy o investice vlády do dopravní infrastruktury Ondřej Novák, předseda představenstva společnosti STRABAG a.s. 

Obsah obrázku stůl

Popis byl vytvořen automaticky

Určitá část z oznámených zakázek je v následujících měsících zrušena a některé z nich mohou být znovu oznámeny jako další zakázka. Ze zakázek, které byly oznámeny v 1. pololetí 2022, bylo zrušeno 10 %. Co se týká předběžného objemu, byly zatím zrušeny 4 % z celkové hodnoty zakázek oznámených v 1. pololetí 2022. K dalšímu rušení zakázek bude ještě velmi pravděpodobně docházet, takže poměry se dále budou měnit.

„Celkové klima, kdy se stát, samosprávy i lidé potýkají s rostoucí inflací a růstem cen energií, kdy už téměř půl roku probíhá ničivý konflikt na Ukrajině a kdy stále doznívají následky pandemie, samozřejmě nepřispívá ke konjunktuře v oblasti stavebních zakázek. Ve druhé polovině roku tedy očekávám spíše zpomalení nebo odložení vypisování nových zakázek investičního charakteru,“ popisuje současné vlivy na oblast stavebních zakázek Tomáš Koranda, generální ředitel a předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ a.s. 

Značná část oznámených zakázek je časem zadána konkrétnímu dodavateli. Ze zakázek, které byly oznámeny v 1. pololetí 2022, bylo zatím zadáno 24 %. Co se týká hodnoty, bylo zadáno zatím 13 % z celkového objemu zakázek oznámených v 1. pololetí 2022. Většina zadávacích řízení však ještě běží, a data o zadaných zakázkách budou dále aktualizována.

V 1. pololetí 2022 bylo zadáno 2 986 zakázek (včetně částí zakázek), což je o 12,3 % méně než ve stejném období minulého roku. Hodnota zakázek zadaných v 1. pololetí 2022 činila 96,5 mld. Kč, což představovalo pokles o 20,5 %. Výrazný pokles hodnoty zadaných zakázek ovlivnila zakázka Ministerstva dopravy na projektování, výstavbu, financování, provozování a údržbu dálnice D4 v úseku Háje–Mirotice a provozování a údržba existujících přiléhajících úseků Skalka–Háje a Mirotice–Krašovice, projekt PPP v hodnotě 32 mld. Kč z února 2021. Pokud bychom však modelově posuzovali pouze zakázky s hodnotou pod 1 mld. Kč, dostaneme meziroční růst hodnoty zadaných zakázek o 13,7 %.

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2022 je zveřejněna na ww.ceec.eu 

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme