Home office: Hrozí zánik kanceláří?

Práce z domova znamená kvalitnější spánek, ale horší pracovní morálku.

Vyhlášení karantény v průběhu koronavirové krize donutilo mnoho firem uzavřít kanceláře a poslat zaměstnance pracovat z domova. Společnost Survio specializující se na tvorbu online dotazníků uskutečnila průzkum, který zmapoval změny ve firmách v této výjimečné situaci. 

Průzkumu se zúčastnilo na 650 zástupců firem, kteří umožnili svým kolegům v pandemii vykonávat zaměstnání na dálku. A výsledky? 

Lehce nadpoloviční většina si myslí, že se jim při takzvaném dlouhodobém home office zhoršila jejich produktivita, soustředěnost, motivace i pracovní morálka. Respondenti si ale naopak pochvalovali lepší work-life balance. 

88 % dotázaných pracovalo před vypuknutím krize ze svých domovů maximálně jednou týdně.

Nová zkušenost

„Do společností, o kterých jsme věděli, že dočasně vyklidily své kanceláře, jsme rozeslali dotazník, který obsahoval 16 otázek týkajících se práce z prostředí domova. Dotazy se zaměřovaly primárně na samotnou práci na dálku, ale také na různé detaily, jako jsou pocity nebo strava v průběhu karantény,” udává spoluzakladatel a CEO Survio Ondřej Coufalík.

Většina z účastníků průzkumu měla s prací na dálku zkušenosti maximálně jednou týdně, 16 procent dotázaných dokonce nikdy. Nyní se setkali se situací, kdy pracují z domova neustále. 

Co se týče samotných preferencí pro práci v kanceláři nebo doma, je to téměř vyrovnané. Největší skupinu, 17 procent lidí, tvoří ti, kterým je to jedno, zbývající procenta jsou rozprostřena mezi ostatní možnosti s drobnou převahou pro práci z domova. 

64,6 % se přiklání k tomu, že jim tento nový způsob práce vyhovuje.

Pohodlí domova

Nejvíce se na tomto způsobu práce zaměstnancům líbí, že nemusejí dojíždět do práce (69 procent dotázaných). Někteří tak ušetří přes hodinu denně a získali čas na kvalitnější spánek i další aktivity. Na druhém místě se umístila možnost využívat pauzy produktivně.
67 procent dotázaných tvrdí, že stíhají uvařit, uklidit i třeba pověsit či vyžehlit prádlo. Na pomyslné bronzové příčce se umístilo pohodlí domova, které vyhovuje 57 procentům účastníků průzkumu. Jen sedm procent dotázaných uvádí, že se jim na tomto stylu práce nezamlouvá nic.

Přestože byla většina lidí s nastalou situací spokojena, tak v 60 procentech tvrdí, že
je prostředí domova více rozptyluje a nedokážou se tolik soustředit. 70 procent se
snaží udržovat každodenní rutinu, 59 procent říká, že zůstávají aktivní a fit. 

Na tyto situace si stěžují nebo jim chybějí: 60 procent dotázaných se těší na obnovení osobního kontaktu s kolegy, 48 procent se zákazníky či klienty a 46 procent se těší do práce, protože se jim tak lépe odděluje soukromý a profesní život. Pouze osmi procentům nechybí nic.

3,49 % tvrdí, že jim naprosto nevyhovuje a těší se zpět do kanceláře.

Úskalí domluvy online

Přestože je pravidelná práce na dálku pro drtivou většinu účastníků průzkumu novinkou, všichni se museli okamžitě přeorientovat na online či telefonickou komunikaci. Více než tři čtvrtiny si myslí, že situace kolem covidu-19 jim nezkomplikovala komunikaci s klienty či zákazníky. Jen ji přesunula na jinou úroveň. Interní týmovou komunikaci však vidí dotázaní jinak, zdá se jim složitější, jen 14,4 procenta lidí uvádí, že řízení týmu na dálku je snazší.

Přes 80 procent účastníků průzkumu komunikuje s týmem online. Nejvíce jsou využívané nástroje jako MS Teams, Zoom a Skype. Jedno procento uvádí, že s týmem nekomunikuje vůbec.  

Nejlepší je rovnováha  

Odpovědět jednoznačně na otázku, zdali je lepší práce z kanceláře, či z domova, nejde. Ale něco průzkum naznačil. Větší část lidí byla s prací z domova spokojena a do budoucna by tak chtěla pracovat častěji. Z dlouhodobého hlediska jim ale chyběli kolegové a také soustředěnost. 

Pro manažery a vedoucí to bylo složitější, protože vést tým, se kterým nejste v bezprostředním kontaktu, bylo mnohem obtížnější, než se mohlo zdát. Zaměstnance bylo těžší motivovat do práce, což se odráželo na výsledné produktivitě. 

Převzato z časopisu Profit.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme