Honduraská vláda schvaluje nová opatření pro pěstitele kávy

Neustálý pokles mezinárodní ceny, nemoci a klimatické změny prohlubují krizi honduraského kávového průmyslu. Tváří v tvář této situaci se Národní komise bank a pojištění (CNBS) rozhodla schválit nová dočasná opatření.
Úvěry na výrobu a komercializaci kávy zaznamenaly saldo 6 255,4 milionů HNL (honduraských lempir) a v rámci mechanismů oddlužení bylo refinancováno 1 216 výrobců a obchodníků, zejména mikropodniků a malých pěstitelů kávy. 
Jedním z nových opatření je, že instituce pod dohledem CNBS budou podléhat identifikaci a hodnocení, budou moci refinancovat nebo upravovat úvěrové závazky vůči dlužníkům dotčeným nebo náchylným k výše uvedeným událostem a to jak na úrovni výrobců, tak obchodníků.


  • Země: MX – Mexiko, HN – Honduras
  • Datum zveřejnění: 06.05.2019

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Economista

 

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Honduras | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme