Hongkong chce do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality

V říjnu 2021 hongkongská vláda zveřejnila Akční plán pro klima na období do roku 2050 (Hong Kong’s Climate Action Plan 2050), kde prezentuje své dlouhodobé cíle pro boj proti změnám klimatu.

Plán navazuje na předchozí Akční plán 2030+ z roku 2017, ve kterém se hongkongská vláda zavázala ke snížení uhlíkové stopy města o 65 až 70 % do roku 2030, přičemž za referenční byla stanovena data z 2005.

Ilustrační fotografie | marcociannarel / Shutterstock.com

Reálně si tedy tehdy vláda rozhodla stanovit cíl snížit uhlíkové emise o 26–36 %. Aktuální plán si klade ještě ambicióznější cíl, kterým je dosažení úplné uhlíkové neutrality do roku 2050 a snížení emisí do 2035 o 50 % oproti referenčnímu roku 2005. 

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Ministr pro životní prostředí, KS Wong, prohlásil, že vláda v příštích 15 až 20 letech vyčlení až 240 miliard HKD, tedy přibližně 672 miliard CZK, na přijetí opatření na boj s klimatickými změnami a přizpůsobení se těmto změnám.

V rámci místního ekvivalentu Ministerstva životního prostředí bude vytvořen Úřad pro změnu klimatu a uhlíkovou neutralitu, který má posílit koordinaci a podpořit dekarbonizaci společnosti. Rovněž bude vytvořen specializovaný poradní výbor pro boj proti klimatickým změnám, který bude povzbuzovat jednotlivá ekonomická odvětví a občanskou společnost k proaktivnějšímu zapojení se do boje s klimatickými změnami.

Za největší zdroj uhlíkových emisí lze v Hongkongu považovat tři sektory – energetický sektor (66 % emisí v 2019), doprava (18 % emisí v 2019) a odpadové hospodářství (7 % v roce 2019). Vláda se proto hodlá soustředit na čtyři hlavní dekarbonizační oblasti – výrobu elektřiny, energetickou účinnost a zelené budovy, zelenou dopravu a snižování množství odpadu a zefektivnění jeho využití.

Bezuhlíková produkce elektřiny bude v první řadě vyžadovat postupné vyřazení uhelných elektráren z provozu a podstatné navýšení množství energie z obnovitelných zdrojů v rámci aktuálního energetického mixu. V této oblasti lze spíše předpokládat větší propojení s pevninskou Čínou, příležitosti pro české firmy jsou v této oblasti spíše minimální, ale nejsou vyloučeny.

České technologie triumfovaly na Světové výstavě Expo v Dubaji

Větší uplatnění pro české technologie lze očekávat v oblasti energetických úspor ve stavebnictví a konstrukci nízkoenergetických zelených budov. Jedním z důležitých aspektů zvyšování energetické účinnosti je monitoring, příležitosti lze proto najít právě v dodávání čidel a systémů zajišťujících sběr relevantních dat.

Ilustrační fotografie

Pokud jde o dopravu, hongkongská vláda zvolila cestu elektrifikace všech dopravních spojů, včetně osobní lodní dopravy. Kromě přechodu na elektromobilitu jsou však zvažovány i další alternativy a bude probíhat testování vozidel s vodíkovými palivovými články.

Nejpozději do roku 2035 dojde k naprostému omezení možnosti registrace nových osobních vozidel se spalovacími motory. Příležitostí pro české firmy může být nejen nutnost výstavby odpovídající infrastruktury, ale i tlak na zlepšování řízení dopravy pomocí monitorovacích zařízení a práce s daty.

V kontextu snah o zefektivnění odpadové hospodářství, chce vláda vybudovat zařízení na energetické využívání odpadu a co nejvíce se odklonit od spoléhání se na skládky při likvidaci komunálního odpadu.

Důležitým pilířem bude také tlak na recyklaci odpadu a výstavba odpovídajících infrastruktur. Systém třídění odpadu je v Hongkongu aktuálně de facto neexistující, tato oblast proto rovněž skýtá příležitosti pro české firmy. Nápady na využití odpadu pro stavebnictví, či jiné sektory, jsou v Hongkongu také přijímaný velmi kladně.

Hlavní akce pro zelené technologie:

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Hongkongu (Čína). Autorka: Anna Dupalová.

• Teritorium: Asie | Hongkong | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme