Hongkong schválil dovoz českého vepřového masa

Po tříletém usilovném jednání a závěrečné inspekci v českých provozovnách vydalo hongkongské Centrum pro potravinovou bezpečnost dne 4. listopadu 2019 souhlas s dovozem českého chlazeného a zmrazeného vepřového masa do tohoto městského státu. Souhlas se týká dovozu jatečných upravených těl, jejich částí a vnitřností bez množstevního omezení.Tzv. dovozní protokol byl vydán pro tři české provozovny. Tomu předcházela výměna příslušných dokumentů a především inspekční prohlídka hongkongských specialistů v České republice v květnu 2019, kde si prohlédli farmy, jatka i laboratoře související s vývozem vepřového masa.

Udělení souhlasu a dovoz masa podléhá řadě podmínek, které stanovila hongkongská strana. Místní dovozce musí předem získat dovozní licenci z Úřadu pro dovozní licence, příslušné úřady musí mít k dispozici seznam distributorů a prodejců českého vepřového masa na místním trhu, byly stanoveny podmínky přepravy v chladírenských kontejnerech nebo podmínky tranzitu přes třetí zemi.

Česká strana současně musí pravidelně informovat partnera o výskytu souvisejících nemocí a podávat pravidelně každý rok zprávy o veterinární a s vývozem masa související situaci. V této chvíli se jedná o zkušební dodávku českého vepřového masa, kdy první tři zásilky budou podrobeny důkladnějším kontrolám.

Nutno dodat, že české vepřové maso se na místním trhu již v minulosti objevilo a nikoliv v zanedbatelném množství. Bylo dovezeno prostřednictvím firem z dalších států EU, které uzavřely bilaterální dovozní protokol na vepřové maso již dříve.

Dovozní protokol na české vepřové maso je první úspěch v jednání s Food and Environmental Hygiene Department (obdoba ministerstva zemědělství) a s jemu podřízeným Centrem pro potravinovou bezpečnost. Tříleté jednání vyžadovalo schválení řady dokumentů a formulářů, které musela česká strana, zejména Státní veterinární správa a příslušné české provozovny, vyplnit.

K úspěšnému završení jednání pomohla i intervence ze strany dvou náměstků ministra zemědělství ČR, pro které Generální konzulát ČR v Hongkongu připravil v uplynulých letech několik bilaterální jednání s hongkongským partnerem ke spolupráci v oblasti potravinářského průmyslu.

Další etapou k rozšíření dovozu českých potravinářských komodit je zahájení procesu vedoucího k uzavření dovozního protokolu na hovězí nebo drůbeží maso, pokud existuje v naší zemi kapacita k jejich vývozu.

Odhlédneme-li od masné produkce, jednoznačně nejúspěšnějším českým vývozním potravinářským artiklem do Hongkongu je pivo. Zejména značku Pilsner Urquell a Kozel koupíte již i v rozšířené síti supermarketů Welcome nebo 7/11, ale především točené i lahvové v téměř stovce restaurací a provozoven. Trochu ustoupil z výsluní Budvar, ale naopak si zde nyní můžete koupit výborné české víno z Vinařství J. Stávek.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Hongkongu (Čína).

• Teritorium: Asie | Hongkong | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme