Hongkong vládne asijským kreativním průmyslům, odvětví podpoří i nový fond

Kreativní průmysly platí v Hongkongu za dynamická odvětví, která zahrnují široké spektrum oblastí jako umění a kulturu, design, média, digitální marketing, reklamu, zábavu, film, hudbu, hry, e-sporty, multimédia a další.

Odvětví kreativních průmyslů v Hongkongu aktuálně zaměstnává 5,7 % populace a přispívá 4,2 % k celkovému hrubému domácímu produktu teritoria. Nově vzniklý fond „Mega Arts and Cultural Fund“ (Mega ACE Fund) má podpořit další rozvoj Hongkongu jako hlavního hubu pro kreativní průmysly v Asii.

Ilustrační fotografie

Inovativní online marketing je jedním z klíčů k úspěchu luxusních retailových značek na asijských trzích. Poradenská společnost PWC odhaduje, že celkové příjmy z reklamy v Hongkongu stoupnou z 17,8 miliardy hongkongských dolarů (2,3 mld. USD) v roce 2021 na 20,4 miliardy (2,6 mld. USD) do roku 2025. Zatímco v roce 2021 tvořila digitální reklama 57,4 % z celkového zisku, očekává se, že do roku 2025 tato hodnota dosáhne 66,6 %.

ExportMag.cz: Čipy a jízdní kola. V čem ještě exceluje malý velký Tchaj-wan?

Tradiční značky tak zcela logicky sahají po marketingových technologiích při plánování, exekuci a měření úspěšnosti kampaní. Hongkong, který se stal regionálním sídlem řady nadnárodních společností vytvářejících a vyhodnocujících strategie pro další asijské trhy, je tak místem, kde jsou poptávány technologie pro analýzu marketingových dat a pro optimalizaci probíhajících kampaní na základě dat od spotřebitelů.

Kreativní průmysl se prudce rozvíjí

Hongkong již nyní platí za přední asijské město pro obchod s uměním. Vzestup Hongkongu jako uměleckého centra Asie je aktivně podporován vládou, což lze demonstrovat na příkladu umělecké čtvrti West Kowloon, jejíž výstavba vyžadovala veřejné investice ve výši okolo 3 miliard USD. Otevření Muzea asijského umění M+ v roce 2021 pouze korunovalo dosavadní vládní úsilí.

Digitální revoluce se nevyhýbá ani uměleckému světu. Virtuální a rozšířená realita je nejnovějším trendem na poli umění, které má návštěvníkům galerií a výstavních prostor nabídnout nejen hlubší pochopení díla samotného, ale i umocnit celkový zážitek a vnímání předmětu jako takového. Jedná se o relativně nový trend, který bude nabírat na důležitosti. V září 2021 byl poprvé uspořádán veletrh Digital Art Fair, první specializovaná akce zaměřená na digitální umění a arts tech.

Ilustrační fotografie

Město dlouhodobě registruje vysokou poptávku po videohrách, čehož hojně využívají vydavatelé a vývojáři her a herních aplikací, ale nově i organizátoři e-sportů. Místní herní trh má hodnotu 8 miliard HKD (cca 1 mld. USD) a z hlediska příjmů je na 19. místě v celosvětovém měřítku. V průměru utratí každý občan Hongkongu okolo 136 USD ročně za videohry, což představuje 4. nejvyšší ziskovost na hlavu na světě. Není proto s podivem, že v Hongkongu mají svá regionální distribuční sídla společnosti jako Digital Bros, Koch Media, či Riot Games.

O lokální podporu talentů se stará Cyberport, který dopomohl k úspěchu místní platformě e-sportu Talon. V rozpočtu na roky 2018–19 dostal Cyberport přes 100 milionů HKD (12,9 mil. USD) na podporu odvětví e-sportu. Polovina těchto financí byla vyčleněna na rozvoj fyzické infrastruktury pro e-sport – Cyberport Arcade. Další finance byly dedikovány organizaci turnajů, rozvoji talentů a na podporu obchodu. Cyberport nadále poskytuje podporu v oblasti e-sportu a digitalizace.

Nový Mega ACE fond

Zatím se jedná o pilotní program, který byl schválen na konci roku 2022. Primárním účelem tohoto nového fondu je přilákat do Hongkongu akce světového formátu, které budou přispívat k propojení světa a čínské kultury, či pomohou dostat město mezi lídry kultury a kreativních odvětví. Podpora je udělována v podobě grantů. Jednotliví žadatelé musí být v Hongkongu řádně registrované subjekty, případně podávat žádost ve spolupráci s řádně registrovaným subjektem. V roce 2023 byly z fondu zatím podpořeny tři projekty – Art Basel a Art Central.

Ilustrační fotografie

Příležitosti pro české firmy

Hongkong je rychlý a vysoce konkurenční trh. Firmy, které jsou schopny předvést něco nového a rychle adoptovat trendy, zde mají zelenou. České firmy, které se specializují na datovou analýzu, digitální vizualizaci, virtuální realitu, gaming a gamifikaci mají možnost své know-how nabídnout celé řadě místních partnerů.

Pokud jde o Mega ACE fond, čeští organizátoři akcí celosvětového formátu mají možnost se o granty ucházet ve spolupráci s místním partnerem. Existence tohoto fondu je však důležitá i z jiného pohledu. Díky intenzivní podpoře vlády se do Hongkongu daří dostat výstavy světového formátu – ať už jde o Art Basel, či do budoucna plánovaná místní edice Design Miami. Jedná se o prestižní akce, které mají globální publikum a vysokou návštěvnost v rámci širšího regionu. Účast českých firem tak nemá dopad pouze na zviditelnění a navázání kontaktu čistě v Hongkongu samotném, ale i v celé řadě okolních zemí.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Hongkongu (Čína). Autorka: Anna Dupalová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Hongkong | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Kreativní průmysly

Doporučujeme