Hospodářská komora apeluje na vylepšení návrhu stavební legislativy

Zrychlení stavebního řízení, jeho zjednodušení, ale také zvýšení transparentnosti celého procesu, odstranění byrokratické zátěže, protikorupční opatření, jasné rozdělení práv a povinností jak v procesu, tak v místě a čase, reforma státní správy či digitalizace procesů – to vše jsou zásadní nutnosti a nezbytnosti pro posílení konkurenceschopnosti České republiky v rámci evropského i globálního hospodářského společenství. A jsou to také základní premisy, se kterými Hospodářská komora od počátku přistupuje k rekodifikaci stavebního práva v České republice.

Současný návrh rekodifikace stavebního práva přináší některá dílčí vylepšení a zlepšení, není ale skutečným a plnohodnotným řešením tristní situace v oblasti stavebního práva v České republice. K tomu je potřeba přijmout relevantní pozměňovací návrhy, které se obsahově vrátí k původním tezím, nad kterými panovala široká shoda odborníků i veřejnosti, a také k věcnému záměru, který byl přijat vládou České republiky, a který správným směrem dával zadání ministerstvu pro místní rozvoj k dalšímu rozpracování do paragrafované podoby.

Převážily partikulární zájmy

Bohužel opět se na něm v průběhu přípravy negativně odrazil resortismus, a to nikoli ve smyslu skutečné ochrany veřejného zájmu, ale dílčích zájmů povětšinou státních úřadů a institucí, či k ústupkům samosprávám, a to vše na úkor cíle – tedy zjednodušení a zrychlení procesu. Hospodářská komora proto věří, že dojde k naplnění veřejných proklamací ministerstva pro místní rozvoj a představitelů vlády České republiky, a současný návrh bude v rámci projednávání dopracován a pozměněn. 

„Rekodifikace stavebního práva by se měla stát jedním ze základních legislativních kamenů pro obnovu českého hospodářství, decimovaného pandemií covid-19 a jejími následky. Pokud budou naplněny veřejně deklarované sliby vlády České republiky, a současný návrh bude zásadně opraven – především implementací odděleného modelu státní správy, zajištěním skutečné a efektivní ochrany veřejných zájmů, vyvážením práv a povinností, posílením postavení místních samospráv v procesu územního plánování a v neposlední řadě aplikací jasně daných, efektivně vymahatelných lhůt v celém procesu, potom je na místě takový návrh podpořit a schválit,“ říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Obzvláště nyní, kdy bude Česká republika bojovat o svou budoucnost, je nezbytné dát stranou partikulární stranické zájmy, a nadřadit jim aktuální potřeby státu. „V tomto případě je podpora upravené formy rekodifikace jednoznačnou podporou podnikatelskému sektoru v České republice, a to nejen stavebnictví či developmentu, ale díky vysokému multiplikačnímu efektu tohoto hospodářského odvětví také dalším oborům. Odblokování neblahého stavu stavebnictví není jednou z cest, jak českému hospodářství pomoci jej nastartovat, ale je zcela základní podmínkou, bez které další opatření nebudou mít smysl, či faktický efekt,“ vysvětluje Dlouhý.

Hrozí zpoždění až o deset let

Hospodářská komora varuje před tím, že nepřijetí rekodifikace stavebního práva v tomto volebním období by přineslo zdržení nejméně o dalších 6 až 10 let v aplikaci moderní legislativy. To si ale Česká republika nemůže dovolit. „Stojíme před jedinečnou a možná také jedinou šancí, jak skutečnou změnu, nikoli pouhou konzervativní dílčí novelu, prosadit. Pokud se budou opakovat předchozí chyby, pokud politické hry budou nadsazeny potřebám státu a lidí, kteří jej tvoří, bude to fakticky znamenat konec rozvoje České republiky a výstavby v ní na další dekádu,“ varuje Dlouhý. To se dotkne nejen stavebních či developerských firem, ale také všech dodavatelských subjektů v desítkách oborů, včetně poskytovatelů finančních služeb (především bank), výrobců, zpracovatelů a dodavatelů nejrůznějších výrobků, kameny, cihlami a podlahovými krytinami počínaje a zábradlím, květinami, lavičkami a stromy konče.

Zhorší se dostupnost bydlení, jeho cena bude dále nepřiměřeně stoupat. Zahraniční investoři, hledající vhodné lokace pro svůj rozvoj, budou hledat raději jinde, jako se tomu již v posledních letech děje. Nezrychlí se, a ani nezlevní, výstavba infrastruktury, především tolik potřebných dálnic, silnic a železničních cest. Právě o tom všem se bude hlasovat při podpoře či nepodpoře rekodifikace stavebního práva, po dopracování uvedených zásadních bodů.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Rekodifikace práva
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme