Hospodářská komora chce po poslancích opravy v nově chystaném programu Antivirus C

Poslanci se budou aktuálně zabývat vládou schváleným návrhem zákona, označovaným také jako režim C programu Antivirus. Má umožnit některým zaměstnavatelům po tři měsíce nehradit „za sebe“ sociální pojistné. Kvůli nevhodně nastaveným podmínkám by ale na pomoc nedosáhli mnozí zaměstnavatelé, kteří ji skutečně potřebují, a pomoc by se tak míjela účinkem. Hospodářská komora proto apeluje na poslance, aby změnili tři parametry režimu C: aby pomoc nebyla limitována jen pro zaměstnavatele do 50 zaměstnanců, aby se s ohledem na reálnou situaci ve firmách rozumně upravila podmínka poklesu mezd a aby byl vyloučen souběh s podporou Antivirus na úrovni jednotlivých zaměstnanců, nikoli celé firmy.

Shutterstock

Tříměsíční zrušení sociálních odvodů za zaměstnavatele bude umožněno jen velmi úzkému okruhu těch nejmenších podniků – a to do 50 zaměstnanců. Hospodářská komora upozorňuje, že kvůli takové podmínce nedosáhnou na pomoc mnohé podniky, které ji reálně potřebují.

„Nedává logiku, že nárok na režim C programu Antivirus by měly mít jen ty nejmenší podniky, když vládou zavedená preventivní opatření dolehla na firmy všech velikostí,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Sama ministryně práce a sociálních věcí přitom na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády uvedla, že tento režim pomůže překlenout krizi po vládou zavedenými preventivními opatřeními malým (do 50 zaměstnanců) a středním podnikům (do 250 zaměstnanců). Podle vládního návrhu je ale přesto tento nárok omezen jen na malé podniky do 50 zaměstnanců.

V řeči čísel, jestliže podle dat MPSV na program dosáhne 88 % firem, tedy 233 tisíc zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají 1,464 milionu zaměstnanců v soukromém sektoru, potom tedy zbylé firmy na režim nebudou mít nárok jen kvůli tomu, že nepatří do skupiny drobných zaměstnavatelů, přičemž to jsou právě tito zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají většinu z 3,7 milionu zaměstnanců soukromého sektoru.

„Má-li být pomoc účinná, tedy je-li jejím cílem udržet zaměstnanost, pak smysl dává, aby stát umožnil takovou pomoc všem vládními kroky postiženým zaměstnavatelům, protože dolehly na téměř všechny podniky,“ poznamenal Dlouhý. Hospodářská komora je přesvědčena o potřebě takového nastavení parametrů, které by podnikům dávalo praktickou možnost volby mezi pokračujícím režimem B programu Antivirus a nově vytvářeným režimem C.

Druhým problémem je, že vláda zaměstnavatelům stanovila jako jednu z podmínek i to, že zaměstnanci museli pobírat alespoň 90 % mzdy ve srovnání s původní březnovou výší.

„Řada zaměstnavatelů – pokud nechtěla masově propouštět – musela dočasně snížit mzdy o více než desetinu, aby vůbec přežili. Z tohoto důvodu se pomoc nedostane opět k těm, kteří ji reálně potřebují,“ uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Svaz i Hospodářská komora proto doporučují poslancům i tuto podmínku rozumně zmírnit tak, aby reflektovala skutečnou situaci v podnicích.

Třetí nelogičností je, že vládní návrh vylučuje souběh nové formy pomoci s již existující podporou Antivirus na úrovni celé firmy, nikoli jen zaměstnanců. Firma, která pro část svých zaměstnanců na překážkách čerpá příspěvek z programu Antivirus, by podle návrhu nesměla využít možnosti přechodně neodvádět pojistné připadající na mzdy těch svých zaměstnanců, kteří na překážkách nejsou. „Není jasné, proč by stát neměl podporovat i část aktivních zaměstnanců, kteří udržují firemní i národní ekonomiku v běhu,“ uzavírá Vladimír Dlouhý.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme