Hospodářská komora ČR navrhuje jednu paušální daň, chce zjednodušit život podnikatelům

Jedna paušální daň by mohla nahradit současnou daň z příjmů fyzických osob a pojistné odvody na zdravotní a sociální pojištění. „Podnikatelé by tak místo vyplňování tří různých formulářů, komunikace s různými institucemi a postupné odesílání peněz na různé účty řešili pouze jednu platbu finančnímu úřadu. Ten by pak částku přerozdělil mezi další instituce – tedy správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně,“ nastínil na sněmu prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.

Ulehčit podnikatelům od administrativy slibuje návrh principu jedné paušální daně, který představila Hospodářská komora ČR (HK ČR) na svém celorepublikovém sněmu v Olomouci.V praxi by živnostník jednou ročně poslal finančnímu úřadu zákonem danou pevnou částku. Konkrétní parametry by respektovaly dnešní úroveň odvodového zatížení drobných podnikatelů, zjednodušily by však systém placení, komunikace a kontroly ze strany státu.

„HK ČR chce zahájit diskusi nad tímto tématem, oslovíme všechny relevantní politické strany a další experty pro vytvoření přijatelného konkrétního modelu, který by tuto naši myšlenku naplnil. Věříme, že myšlenka nalezne odezvu mezi politiky, tak aby se stala jedním z východisek programů politických stran pro příští volební období,“ uvedl Dlouhý.

Paušály by měly být podle ředitele Odboru legislativy, práva a analýz HK ČR Ladislava Minčiče takové, aby pro podnikatele představovaly zajímavou konečnou daň. „Jedna paušální daň by měla snížit administrativu živnostníků a navíc by neměla negativně ovlivnit veřejné finance,“ podotýká Minčič.

Složitá a nepřehledná legislativa a nadměrná administrativní zátěž na bedrech podnikatelů se staly hlavním tématem 28. sněmu Hospodářské komory České republiky. Podnikatelé by ale mohli dostat do rukou nový elektronický nástroj PES, který by za ně administrativní a regulatorní povinnosti vůči státu v budoucnu pohlídal.

Zátěž má odstranit PES

„Právní elektronický systém pro podporu podnikání PES by mohl trvale přispívat k odstraňování nadměrné byrokratické zátěže podnikatelů. Chceme jím přispět k vytvoření předvídatelného a přátelského klimatu pro podnikání,“ řekl prezident HK ČR Vladimír Dlouhý během sněmu krátce poté, co zkritizoval vládu, že zhoršuje podmínky pro podnikání.

Cílem je, aby podnikatelé našli vše na jednom místě a z jednoho místa mohli plnění povinností vůči státu spravovat, aniž by se museli obávat, že na něco zapomenou,“ říká Dlouhý. Systém, který by mohl snížit zátěž podnikatelů stejně jako v minulosti CzechPointy, by mohl plně fungovat od roku 2018.

Předseda vlády Bohuslav Sobotka ve svém projevu vyjádřil tomuto projektu svou podporu a dle svých slov už požádal ministra průmyslu a obchodu, aby prověřil možnosti implementace takového systému – jak legislativní, tak technickou. Zároveň jej požádal, aby byla na ministerstvu zřízena pracovní skupina, která by řešila jeho návaznost na další informační systémy, které spravuje a provozuje stát.

Redakčně upravená tisková zpráva Hospodářské komory ČR

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme