Hospodářská komora si do čela zvolila opět Vladimíra Dlouhého

Prezidentem Hospodářské komory bude i nadále Vladimír Dlouhý. Ten získal při hlasování na Sněmu 171 hlasů, protikandidát Bořivoj Minář dostal 80 hlasů. Bylo vydáno celkem 277 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 253 z nich, neplatné byly dva. V čele Hospodářské komory bude Vladimír Dlouhý stát tři roky.

Foto: Hynek Glos (MF)

Prezidium tvoří kromě prezidenta pět viceprezidentů. O mandát do všech orgánů Hospodářské komory (představenstvo, dozorčí rada, smírčí komise) se můžou ucházet jen podnikatelé. Právo volit a být zvolen do orgánů Hospodářské komory má každý člen komory – živnostník jako podnikající fyzická osoba sám za sebe, za obchodní společnost pak může být zvolen její statutární orgán (člen jejího statutárního orgánu). Volby se konají na základě rovného volebního práva tajným hlasováním. Funkční období členů všech orgánů Hospodářské komory je tříleté.

Jedna z tváří transformace

Vladimír Dlouhý se narodil 31. července 1953 v Praze. Vystudoval ekonomii na VŠE, studoval také na Katolické univerzitě v belgické Lovani, postgraduální studium matematické statistiky a pravděpodobnosti absolvoval na Karlově univerzitě v Praze. Byl zakládajícím členem Prognostického ústavu Československé akademie věd. V 90. letech byl nejmladším a nejoblíbenějším politikem československých a českých vlád za Václava Klause. Je jednou z nejznámějších tváří polistopadové ekonomické transformace. Nejprve působil jako ministr hospodářství ČSFR a do roku 1997 jako ministr průmyslu a obchodu ČR. Byl poslancem a místopředsedou ODA. Z politiky do soukromého sektoru odešel v roce 1997.

Od září 1997 působí jako mezinárodní poradce investiční banky Goldman Sachs. Pracuje také pro francouzský investiční fond Meridiam a pro klienty v Indii a v ČR.

Působil také jako člen Národní ekonomické rady vlády, po jejím obnovení je znovu členem. V letech 2010 až 2012 pracoval pro Mezinárodní měnový fond.

Staronový prezident

Prezidentem Hospodářské komory byl podnikateli poprvé zvolen na celorepublikovém Sněmu v roce 2014, funkci obhájil o tři roky později. Mezi lety 2015 a 2018 byl předsedou národního výboru Mezinárodní obchodní komory v ČR (ICC), ta zahrnuje globální síť více než šest milionů firem, obchodních komor a podnikatelských sdružení ve více než 130 zemích světa. Od loňska vede jako náměstek prezidenta Evropskou asociaci obchodních a průmyslových komor v Bruselu (Eurochambres), která zastupuje více než 20 milionů podniků a 1700 regionálních a místních komor ve 44 zemích.

Posledních 20 let vyučuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, je také členem Správních rad ČVUT v Praze a VUT v Brně. Je autorem řady vědeckých prací, hovoří pěti jazyky – anglicky, španělsky, rusky, francouzsky a německy.

Komora reprezentuje 60 procent ekonomiky

Celá Hospodářská komora v současnosti sdružuje více než 16 tisíc živnostníků, malé, střední i pro tuzemskou ekonomiku strategicky důležité velké podniky. Za poslední dvě volební období (od roku 2014) do Komory vstoupily čtyři tisíce fyzických a právnických osob. Členové Hospodářské komory dnes vytváří 60 procent HDP České republiky. Zaměstnávají 3,3 milionu lidí.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme