Hospodářská komora spojila síly s pražským magistrátem na pomoc podnikatelům. Zavedla poradny

Dopady koronavirové pandemie na podnikání jsou i po skončení nouzového stavu a zklidnění celé situace stále velmi citelné. Nejvíce zasažena byla bezpochyby česká metropole, jelikož jen na území hlavního města působí pětina všech podnikatelů z celé České republiky. Praha také dlouhodobě nese největší podíl na tvorbě českého HDP, podle posledních dostupných dat Českého statistického úřadu se v roce 2018 jednalo až o 25,8 %.

Shutterstock

Problémy, kterým museli a stále musí pražští podnikatelé čelit, budou mít do budoucna negativní vliv jak na výrobu a služby, tak i na trh práce a na tuzemské hospodářství jako celek.

Od června společně

Hospodářská komora si tuto skutečnost plně uvědomuje, a proto se rozhodla spojit síly s hlavním městem a pomoci živnostníkům, firmám a podnikatelům, kteří působí právě na území Prahy. Od června tak funguje elektronická poradna pro pražské podnikatele, kteří se v souvislosti s důsledky pandemie covid-19 ocitli ve svízelné situaci, nevědí si rady a potřebují podat pomocnou ruku.

Obdobná poradna Hospodářské komory byla v provozu již v době vyhlášení nouzového stavu. Ve spolupráci s partnerskými advokátními kancelářemi bylo během dvou měsíců shromážděno více než 2 750 dotazů a podnětů, které odborníci pečlivě zpracovávali a které Hospodářská komora brala v potaz při svých jednáních s vládou.

Podnikatelé poradnu naleznou na adrese pravniporadna.praha.eu

Podnikatelé se nejčastěji zajímali o prostředky na podporu podnikání, jako jsou programy Antivirus, Pětadvacítka, či se dotazovali na možnosti náhrady škody způsobené restriktivními opatřeními.

Rady po síti i osobně

Nově spuštěná elektronická poradna je jedním z dalších kroků, které poskytují hmatatelnou pomoc podnikatelům v této nelehké době. Na zodpovídání dotazů Hospodářská komora vyčlenila své specialisty a dotazy právního charakteru jsou vyhodnocovány opět ve spolupráci s externími advokátními kancelářemi.

V případě zájmu je součástí poradny také zasílání informačního newsletteru týkajícího se právě aktuálních informací pro podnikatele a firmy. Podnikatelé se ovšem nemusí omezit jen na čerpání rad a odborných názorů elektronickou formou. Hospodářská komora po dohodě s hlavním městem Prahou vyčlenila pro tento účel také čtyři kontaktní místa, kam se podnikatelé mohou přijít o své situaci s odborníky poradit i osobně a kde jsou na poradenství tohoto typu zřízeny úřední hodiny.

Hospodářská komora si je plně vědoma toho, že pomoc podnikatelům je v současných chvílích zcela zásadní při snahách o restart ekonomiky a národního hospodářství. Z toho důvodu věříme, že naše partnerství s hlavním městem má smysl a poskytne potřebnou podporu na složité cestě ke zvládnutí dopadů této krize.

Převzato z časopisu Komora. Autoři článku Darija Senčuková a Zdeněk Neužil ve spolupráci s Jaroslavem Kopřivou a Jakubem Čackým

• Teritorium: Hlavní město Praha

Doporučujeme