Hospodářská komora spouští pomoc ukrajinským občanům a firmám, pomoci chce i AMSP ČR

Podporu Ukrajincům a ukrajinským podnikům nabídla HK ČR. Podnikatelé, kteří se chtějí do této pomoci zapojit, se mohou s nabídkou na komoru obrátit jako na zprostředkovatele. Podílet se na pomoci Ukrajině chce také Asociace malých a středních podniků.

Hospodářská komora ČR odsuzuje vpád ruských ozbrojených sil na ukrajinské území, který je v rozporu s mezinárodním právem a projevem nebezpečné agrese ohrožující bezpečnost Evropy i celého světa. Komora vyjadřuje jednoznačnou podporu ukrajinským občanům i firmám, které v zemi působí.

Ilustrační foto

Hospodářská komora vyzývá vládu ČR, aby společně se spojenci z NATO a EU udělala vše pro to, aby se dnešní útok Ruska na Ukrajinu nestal začátkem invaze Ruska do celé postkomunistické Evropy.

„Dnes již ve hře není jen problém nejistoty ohledně ukrajinských zaměstnanců působících v ČR ani otázka připravenosti na případný příliv migrantů z východní Evropy. Obavy z důsledků na růst inflace a zpomalení růstu české ekonomiky jsou jen marginálií ve srovnání s hrozbou válečného konfliktu, který by mohl zasáhnout i území České republiky. Důsledky války by byly zdrcující, a to samozřejmě nejenom pro podnikání. Je legitimní a nezbytné vůči hrozícímu agresorovi použít všechny diplomatické, ekonomické i vojenské prostředky. Ekonomická prosperita Evropy i světa není slučitelná s tolerancí putinovského Ruska,“ říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, který je v kontaktu s vedením ukrajinské komory i podnikateli působícími v zemi.

Pomoc je koordinována s vládou a dalšími úřady

Prezident Hospodářské komory v souvislosti s ukrajinskou krizí oslovil dopisem předsedu vlády Petra Fialu s doporučeními pro další postup z pohledu ukrajinských zaměstnanců v ČR. Držitelé krátkodobých víz by měli mít možnost získat dlouhodobá víza na území ČR bez nutnosti návratu na Ukrajinu, stejně tak Komora podporuje snadnější slučování rodin. „Potřebujeme také co nejrychlejší aktivizaci činnosti meziresortní pracovní skupiny, kterou vláda zamýšlí vytvořit, s cílem připravovat systémová opatření s ohledem na rizika spojená se současnou situací na Ukrajině,“ dodává Dlouhý.

Hospodářská komora zároveň zřídila prostor pro podnikatele, kteří se na ni mohou obracet s nabídkami pomoci pro ukrajinské občany i firmy, pokud to vyhrocená situace na Ukrajině umožní. Následné zprostředkování pomoci chce Komora koordinovat s vládou a dalšími úřady. Nabídky lze posílat na mail ukrajina@komora.cz. Komora je rovněž připravena v rámci svých možností a kompetencí zodpovídat dotazy prostřednictvím podnikatelské poradny.

Podílet se na pomoci Ukrajině je připravena i AMSP ČR

Také Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) odsuzuje postup Ruska vůči Ukrajině. Shoduje se s hodnocením české diplomacie, která jej označuje za neobhajitelnou a ničím nepodloženou agresi a dává zapravdu prezidentovi republiky, že je třeba sáhnout k daleko tvrdším sankcím, než byly původně plánovány.

Zároveň si je vědoma, že tato situace a nekompromisní postoj, který k ní zaujímají všechny západní státy, budou mít dvojsečné dopady. „Sankce na jedné straně zasáhnou agresora, negativní vliv ale budou mít i na nás,“ konstatuje předseda představenstva AMSP ČR Josef Jaroš.

Je reálné očekávat například komplikace v platebním styku, pokud bude naplněn prezidentův apel na vyřazení Ruské federace z mezinárodní bankovní sítě SWIFT. „To může zcela změnit podmínky pro export do Ruska, ale i na Ukrajinu,“ upozorňuje členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová.

AMSP ČR také upozorňuje, že musíme počítat s odlivem Ukrajinců, kteří dostanou povolávací rozkazy, z českých firem. Podle našich poznatků se to už děje. Stejně tak se musíme připravit na příliv utečenců z Ukrajiny do České republiky.

Musíme počítat i s tím, že ekonomice přinese celá tato situace další zdražování, další růst inflace a nervozitu na trzích.

„I tak jsme ale připraveni podílet se podle našich sil a možností na pomoci Ukrajině. Jsme si vědomi, že na jejím území se v těchto chvílích bojuje o budoucí uspořádání Evropy i celého dnešního globalizovaného světa,“, uvádí ve svém prohlášení AMSP ČR.

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Bezpečnost

Doporučujeme