Hromadný home office přinesl firmám až třetinové snížení produktivity

Dlouhodobé přesunutí všech pracovníků na home office přineslo některým českým podnikům nižší výkonnost. Během prvního měsíce se produktivita pracovníků snížila v průměru o 10 %, po dvou měsících práce z domova ale pokles dosáhl přibližně 30 %. Vyplývá to z interní analýzy poradenské společnosti Moore Czech Republic mezi jejími klienty. Ti také pro vzájemnou komunikaci často používají nezabezpečené aplikace jako například Zoom. Domácí podmínky jsou rovněž rizikem pro kybernetickou bezpečnost a mnohdy formálně znemožňují práci s citlivými daty nebo realizaci důvěrných konferenčních hovorů.

Začátkem března si musela velká část pracovníků českých firem zvyknout na zvládání běžné pracovní agendy z domova. Poradenská společnost Moore Czech Republic proto po dvou měsících zmapovala, jak se dlouhodobý home office promítl do produktivity práce. „Z analýzy mezi našimi klienty jsme zjistili, že během března klesla produktivita zaměstnanců zhruba o desetinu. Navzdory očekávání, že si zaměstnanci i v domácím prostředí postupně zvyknou na standardní pracovní režim, efektivita v dubnu nadále klesala, a to v průměru o třetinu oproti běžnému stavu,“ uvádí Petr Kymlička, partner společnosti Moore Czech Republic. Důvodem je zejména to, že na home office se musely přesunout celé týmy bez ohledu na to, zda byla jejich činnost pro tento způsob práce vhodná.

Kybernetická rizika v domácnosti

Ne všichni pracovníci z kanceláří ale mohli využít možnosti a doporučení práce z domova. Jednou z příčin byla například absence vhodných programů pro vzdálenou práci, která vyžaduje přísnější zabezpečení. Kvůli obecně slabší kybernetické ochraně zvyšuje domácí prostředí riziko kompromitace citlivých údajů a dokumentů. „Běžně využívané programy pro komunikaci mezi členy týmu jsou relativně snadno napadnutelné. Existují sice i speciální programy se silným zabezpečením, jejich zavádění ve firmách je však operativně náročné. Riziko ale může představovat i nedostatečně zabezpečené domácí WiFi připojení,“ vysvětluje Petr Kymlička.

Změna firemní kultury trvá roky

Práci z domova nemůže vykonávat například také velká část zaměstnanců státní správy. Buď z toho důvodu, že si nemohou vzít domů služební notebook nebo používají stolní počítač, anebo proto, že s konkrétními dokumenty nemohou opustit budovu úřadu. „Ať už jde o jakoukoliv společnost nebo úřad, pro efektivní práci z domova je zapotřebí mít nastavené vhodné procesy. V případě neočekávané události, jako je právě současná pandemie, díky tomu zaměstnanci vědí, co a jak mají dělat,“ říká Petr Kymlička, a dodává: „Ukazuje se, že pokud musí celá firma pracovat vzdáleně, efektivně může režim home office fungovat spíše kratší dobu. Z dlouhodobého hlediska je to naopak často neudržitelné. Přizpůsobit firemní kulturu zcela novému způsobu práce navíc může být záležitostí i několika let.“

Redakčně upravená tisková zpráva Moore Czech Republic

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Bezpečnost | Software a ICT služby

Doporučujeme