Hrozba stávky na železnicích v USA by ochromila dopravu obilovin

Nejasná situace ohledně dohody o nové smlouvě již od konce srpna přidělává vrásky producentům, přepravcům, obchodníkům i zpracovatelům. V pátek 16. září 2022 je možný termín pro zahájení generální stávky na železnicích po celých Spojených státech.

Jak osobní, tak i nákladní dopravě, hrozí odstávka, pokud nedojde k dohodě o nové smlouvě mezi National Carriers‘ Conference Committee, která zastupuje přední železnice v USA, a dvanácti odborovými svazy, které naopak reprezentují přes 140 tis. zaměstnanců železnic.

Ilustrační fotografie

Přeprava celé čtvrtiny obilovin připadá právě na železniční dopravu. A pokud jde o obiloviny na export, tak přes 40 % jejich objemu míří do přístavů právě po železnici.

Vzhledem k tomu, že jeden železniční vagón obsahuje tolik pšenice, že by se z ní dalo vyrobit více než 250 tis. bochníků chleba, nebo tolik kukuřice, která by vykrmila 37 tis. kuřat, jsou nákladní železnice důležitým článkem v řetězci dodávek obilí. Železniční přeprava je využívána primárně pro kukuřici, sóju a pšenici.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Problémem není pouze obilí na export, ale i do závodů na zpracování na biopaliva. Pokud se vlaky opravdu zastaví, je třeba řešit co s nebezpečným nákladem, jako jsou například hnojiva.

Legislativní pravomoci jsou v této situaci zatím omezené, legislativci a prezident ale mohou svou vahou napomoci nalezení kompromisu mezi provozovateli a zaměstnanci železnic. Podle posledních informací je velmi blízko dosažení prozatímní dohody, která by odvrátila zastavení přepravy od pátečního rána. Tuto dohodu bude ale třeba potvrdit domluvou nad dlouhodobým řešením.

Autor: Petr Ježek, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

Doporučujeme