Hrozící nedostatek minerálních hnojiv na Ukrajině a další informace ze zemědělského sektoru

Přední sdružení agrárního a chemického průmyslu se obrátila na ukrajinského premiéra Denyse Shmygala s výzvou o zvážení možnosti přidělení komoditní půjčky domácím výrobcům dusíkatých hnojiv.

A to formou zemního plynu v množství 1,25 mld. m3 na šest měsíců (od listopadu 2021 do dubna 2022) z rezerv ukrajinského Naftogazu. Navrhuje se přidělit úvěr za těchto podmínek: zajištění jeho splacení termínovými smlouvami se splatností od dubna do července 2022; povinnost dodávat všechna hnojiva vyrobená z tohoto plynu na domácí trh za ceny, které budou stanoveny podle cen termínových smluv.

Ilustrační foto

Tento krok by měl zajistit v zimě stabilní výrobu minerálních hnojiv, pro něž je plyn hlavní surovinou. Vzhledem k tomu, že za posledních několik měsíců výrazně vzrostla cena plynu, přední evropské společnosti již ohlásily snížení výroby hnojiv. Důsledkem toho je vznik nedostatku minerálních hnojiv na evropském i světovém trhu.

Ukrajina pokrývá své vlastní potřeby v oblasti minerálních hnojiv především prostřednictvím domácí produkce. Na základě současných prognóz je pro zajištění zemědělství na Ukrajině pro období jarních prací v terénu nutné dodat 2,3 mil. tun dusíkatých hnojiv během listopadu 2021 až května 2022, z čehož se 75 % očekává z domácí produkce a 25 % z dovozu. Podle vedení společnosti Naftogaz Ukrajina jsou zásoby zemního plynu dostatečné pro tuto topnou sezónu.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Vezmeme-li v úvahu měsíční těžbu plynu na Ukrajině ve výši asi 770,8 mil. m3, bude k 1. dubnu 2022 bilance vlastního zemního plynu dostačující pro poskytování úvěrů průmyslu. Národní chemické společnosti jsou zároveň připraveny zavázat se k odběru 250 mil. m3 plynu měsíčně. Sdružení vyzvala předsedu vlády, aby urychleně inicioval vypracování příslušného rozhodnutí kabinetu ministrů a pověřil ministerstvo agrární politiky a výživy Ukrajiny a ministerstvo hospodářství spolu s odvětvovými sdruženími, aby jej podepsaly.

Růst zemědělské výroby

V lednu až říjnu 2021 vzrostla zemědělská výroba na Ukrajině ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 13 %. Ve sledovaném období zvýšily zemědělské podniky výrobu o 17,2 % a domácnosti o 6,3 %. Rostlinná produkce se u všech zemědělských subjektů zvýšila o 18 %, zatímco živočišná produkce se snížila o 4,2 %.

Vývoj ceny medu

Na Ukrajině dosáhla cena lipového a akátového medu hodnoty 400 UAH za litr. Litr nejlevnějšího bylinného medu stojí 150 UAH. Zvýšila se také velkoobchodní cena medu. Při tvorbě ceny zohlednili někteří včelaři zejména to, že jejich med je ekologický. Další vliv mělo zvýšení nákladů na zpracování. Téměř 90 % vyprodukovaného medu se vyváží.

Ilustrační foto

Vývoz semen zemědělských plodin do Francie

V lednu až říjnu 2021 bylo z Ukrajiny dovezeno do Francie více než 9,2 tis. tun semen zemědělských plodin za celkem více než 79,4 mil. USD. V absolutním vyjádření je tato hodnota o 12 % vyšší než ve stejném období v roce 2020, v peněžním vyjádření došlo k nárůstu o 25 %. Francie tak zůstává nejvýznamnějším obchodním partnerem Ukrajiny v tomto sektoru.

Ukrajina jedná s EU v rámci Výboru pro přidružení

Posílení spolupráce v oblasti obchodu a sbližování ukrajinských právních předpisů s právními akty Evropské unie jsou témata projednávaná na 6. zasedání Výboru pro přidružení EU-Ukrajina, které se koná v Bruselu.

Ukrajinské delegace se účastní šéf Státní služby pro potravinovou bezpečnost a ochranu spotřebitele Vladyslav Magaletska. Jednání obou stran probíhají na pozadí aktivního rozvoje obchodních vztahů. Za 9 měsíců roku 2021 se ukrajinský vývoz do EU zvýšil o 54 % a netýkal se pouze surovin (například u hotových potravinářských výrobků činil 25 %).

Státní služba pro potravinovou bezpečnost a ochranu spotřebitele hraje důležitou roli v efektivitě ukrajinského vývozu. Jejím úkolem je překonávat technické překážky obchodu a poskytovat státní záruky pro splnění požadavků partnerských zemí.

Situace na trhu se sušenou zeleninou

Trh se sušenou zeleninou (zejm. sušené zelí, řepa, mrkev, cibule, česnek) na Ukrajině do značné míry závisí na dodávkách ze zahraničí. Na Ukrajině je registrováno 457 domácích společností působících na trhu se sušenou zeleninou. Sušenou cibuli a mrkev vyrábí 17 společností. Většina ukrajinských výrobců je zaznamenána v segmentu sušeného hrachu, na druhém místě u sušených hub.

Na celkovém trhu sušené zeleniny na Ukrajině je podíl dovážených výrobků 58,3 %, v segmentu sušené cibule se jedná o 86,4 %. Obecně se sušená zelenina dováží na Ukrajinu z jižních zemí, např. z Číny, Indie, Íránu, Turecka nebo Uzbekistánu.

Sušená zelenina

Vývoj agrárního zahraničního obchodu v relaci EU – Ukrajina

V lednu až září 2021 se obrat agrárního obchodu mezi Ukrajinou a EU zvýšil ve srovnání s loňskými údaji za příslušné období o 20 %. Největšími obchodními partnery pro Ukrajinu v EU jsou Nizozemsko, Polsko, Německo, Itálie, Španělsko a Francie. Společný podíl těchto zemí činí přibližně 71 % obratu vzájemného agrárního obchodu.

Do poloviny října roku 2021 již ukrajinští vývozci plně využili bezcelní vývozní kvóty do EU pro dodávky medu, jablečné a hroznové šťávy, ječné krupice a mouky, konzervovaných rajčat, zpracovaného škrobu, jakož i vajec a drůbeže. Stimulačním faktorem pro zvýšení domácího vývozu zemědělských produktů do EU je letošní růst cen obilí a olejnin na světových trzích, spolu s očekáváním velmi dobré sklizně.

Autor: Yegor Reshetnyk, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Kyjevě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí

Doporučujeme