Humanitas Afrika zajišťuje dětem v Africe lepší budoucnost

Obecně prospěšná společnost Humanitas Afrika se věnuje vzájemné toleranci a porozumění mezi českým a africkým národem. Podílí se na zkvalitnění informovanosti o Africe, jejich obyvatelích a kultuře.

Důležitou činností Humanitas Afrika je především podpora vzdělání a rozvoje. Mezi nejvýznamnější projekty patří projekt Patronství školáků, který umožňuje dětem v chudých komunitách získat vzdělání. V rámci navazujícího Stipendijního programu mohou pak středoškoláci obdržet finanční pomoc, jež pokrývá především školné.

Projekt Patronství školáků je bezesporu jedinečnou příležitostí, jak zajistit dětem z chudých komunit lepší budoucnost. Hlavní příčinou chudoby v Africe je právě nedostatečné vzdělání. Mnoho dětí nenavštěvuje pravidelně školu, či dokonce nezíská ani základní vzdělání. Projekt se proto zaměřuje na zjednodušení přístupu ke vzdělání dětem a mladým lidem, jejichž rodina si nemůže dovolit hradit výdaje spojené se školní docházkou.

Humanitas Afrika také podporuje místní komunity prostřednictvím projektů, jejichž cílem je zlepšit sociální a ekonomické postavení místních žen. V současné době spolupracuje se sdružením Afrika Women Association of Obom v distriktu Ga-East v Ghaně. Díky této spolupráce bylo vybudováno i komunitní centrum, kde probíhají učňovské kurzy pro švadleny a krejčí a pravidelná setkání ženské skupiny.

Poslání Humanitas Afrika je značné. V letech 2007–2008 byl realizován projekt s názvem Bon Départ, kdy bylo v rámci intenzivních kurzů vyškoleno bezmála 100 místních mladých žen pro administrativní práce. Zúčastněné dívky neměly dokončené vzdělání a mnoho z nich se také nacházelo v tíživé sociální situaci. Díky rekvalifikaci získaly především základní počítačovou gramotnost a další vědomosti a dovednosti potřebné pro administrativní činnost. Řada z nich si poté našla zaměstnání ve státní správě, ve škole či v neziskovém sektoru.

Společnost realizuje úspěšné projekty i v ČR, kterým je například Africké informační centrum v Praze.

• Teritorium: Afrika | Ghana | Zahraničí

Doporučujeme