I menší lokality v Rumunsku nabízí mnohé příležitosti

Pro české investory se nabízejí zajímavé možnosti a příležitosti i v poněkud opomíjených menších lokalitách v rámci Rumunska, a to včetně Banátu.

Průřezově lze konstatovat, že významný potenciál kooperace v těchto místech představují turistické, volnočasové či ekologicky zaměřené obory. Důležitou roli hraje zemědělství a zajímavou alternativou jsou investice v rámci rozrůstajících se industriálních parků, nebo při regeneraci brownfieldů.

Ilustrační fotografie

Zastupitelský úřad dlouhodobě spolupracuje s župními resp. obecními radami, místními hospodářskými komorami a dalšími organizacemi, díky čemuž lze vytipovat lokality, které se zajímají o konkrétní spolupráci s českými subjekty

Bukurešťské pracovní setkání se zástupci žup, menších municipalit resp. soukromého sektoru bylo zaměřené na investiční možnosti v zemědělství, turistickém ruchu, a v ekologicky orientovaném energetickém sektoru. Představitelé regionů také prezentovali parametry pro případný vstup do některého průmyslového parku.

Namíchat si müsli po svém? „Zábavné pochoutky“ firmy Mixit uspěly i ve světě

Konkrétně radnice města Bordei Verde z přímořské župy Brăila nabízí pozemky s výhodnými podmínkami pro investice do zpracovatelských závodů, skladovacích prostor resp. přímo pro zemědělskou činnost. Většina půd je zastoupena černozeměmi velmi dobré kvality a vhodnými pro rozvoj intenzivního zemědělství. Oblast je také mimořádně vhodná pro „zelenou“ energetiku, je zde značný počet slunečních dnů s vysokou úrovní slunečního svitu. Rychlost větru bývá v této oblasti považována za optimální pro větrné farmy.

V průmyslovém parku v hlavním župním městě Brăila zahájila česká skupina Tesla Global (TG), resp. v roce 2022 založená rumunská společnost „Tesla Energy Storage“ (TES), budování závodu pro výrobu zařízení skladování na energie.

Závod by měl mít na počátku 200 zaměstnanců, postupně by se měla zaměstnanost navyšovat až o trojnásobek. Celková plánovaná česká investice je 450 milionů RON, firma dostala rumunskou státní podporu v hodnotě 201 mil. RON. Produkce energetického skladování by měla mít pozitivní dopad na životní prostředí. Výrobky jsou určené především na vývoz.

TES založila také firmy Tesla Heli Services resp. Tesla Jet Services, obě podnikají v oboru letecké přepravy osob. Sídla těchto firem se nacházejí ve městě Voluntari, faktickém předměstí Bukurešti.

Ilustrační fotografie

Jižněji na pobřeží v župě Constanța se nachází v constantské metropolitní oblasti město Valu lui Traian. Radnice nabízí zájemcům koncese na pronájem nebo prodej pozemků pro investiční projekty, pomůže s identifikací místních investičních partnerů, nabízí možnosti v oblasti cestovního ruchu. Radnice připravuje rovněž infrastrukturní projekty, modernizace vodovodní a kanalizační sítě.

Na zcela opačné straně Rumunska, v bezprostřední blízkosti maďarských hranic se nachází v župě Bihor městečko Săcueni. Radnice se zaměřila na prezentaci rozvojových projektů a potenciálu vznikajícího industriálního parku.

Výhodou parku o rozloze 50 tis. m2 je relativně snadná dostupnost, rozkládá se pouhých 7 kilometrů od hranic s Maďarskem, na logistické linii mezi regionálními metropolitními městy Oradea a Satu Mare. Pozemky jednotlivých částí parku jsou zasíťované a připravené pro lehkou industriální zástavbu.

V rámci rozvojových projektů radnice uvažuje o komplexní restrukturalizaci veřejných prostor, včetně teplovodu, ekologického osvětlení a instalaci elektrických dokovacích stanic

Unikátní situace panuje v župě Caraș-Severin, kde se nachází většina českých vesnic rumunského Banátu. Představitelé radnic jsou připraveni řešit složitou socioekonomickou situaci obyvatel podporou drobného podnikání i komplexním zlepšením parametrů zdejšího života.

Příležitosti pro české firmy tak leží mnohdy v jednoduchých činnostech, například na participaci výstavby nebo asfaltování stávajících komunikací, zajištění pitné i užitkové vody resp. kanalizace. Důležitou součástí podpory banátských radnic je pomoc firmám při využití brownfieldů. Konkrétně představitelé obce Coronini nabízejí částečně zařízenou halu pro textilní průmysl, rukodělnou výrobu nebo jako zázemí pro menší montovnu. Výhodou této lokality je z minulosti zaškolený personál.

Ilustrační fotografie

Vzhledem k výročí příchodů Čechů a Slováků do rumunského Banátu plánuje zde Zastupitelský úřad na podzim rozsáhlý program setkávání a podpory.

Z dalších potenciálně zajímavých lokalit vybíráme nevelkou obec Mânzălești, která se nachází ve středu Rumunska, v kopcovité části župy Buzău. Radnice se přednostně zajímá o investice do cestovního ruchu. Na katastru obce se nacházejí významné turistické cíle, které však ještě nejsou pro masovou turistiku zcela objevené. V tomto kontextu za zmínku jistě stojí například přírodní monument „Grunju de la Mânzălești“, fakticky pohoří utvořené výhradně ze soli.

Představitelé všech municipalit jsou připraveni pružně reagovat na požadavky případných zájemců, byly jim také předány podklady českých firem, které hledají partnery nebo koncové odběratelé. V případě zájmu o bližší informace k jednotlivým obchodním příležitostem kontaktujte ekonomický úsek velvyslanectví v Bukurešti.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bukurešti (Rumunsko). Autor: Rudolf Opatřil, ekonomický rada.

• Teritorium: Evropa | Rumunsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme