I přes zpomalení hospodářského růstu Austrálie některé sektory zaznamenávají boom

Recese vede k celkovému zpomalení ekonomického růstu, zároveň však dochází k rozvoji například oblasti vymáhání pohledávek, obchodu s použitým zbožím či zájmu o vysokoškolské vzdělání.

Australská ekonomika se v poslední době výrazně zpomalila. Dosáhla tak své nejslabší úrovně od konce globální finanční krize, což bylo dáno hlavní tím, že se rezervní banka vrhla na pomoc trhu s nemovitostmi tím, že snížila sazby na nejnižší v historii. Ačkoliv nedávný přední obchodní průzkum potvrdil, že se maloobchodní sektor nachází v recesi, průmyslový výzkum však ukázal, že existuje několik odvětví, které by se navzdory zpomalení mohly rozvíjet. Recese se projevuje především v nižších mzdách a v návaznosti na to i nižší spotřebě domácností, která je hnací silou růstu HDP. V reakci na tuto situaci lze očekávat investice do balíčků zvyšujících produktivitu a při nadměrném rozpočtovém přebytku potřeba fiskální stimulace.

Mezi segmenty, které budou mít z recese prospěch, patří zejména oblast vymáhání pohledávek. Pokud ekonomika začne zpomalovat, je totiž více než pravděpodobné, že více domácností bude splácet svůj dluh, a podniky si najmou více vymahačů dluhů pro jejich inkasování. Tato situace není pro Austrálii příliš příznivá, neboť je již nyní dluh domácností ve srovnání s disponibilním příjmem velmi vysoký. Dále sem lze zařadit též obchod spojený s prodejem či půjčováním použitého zboží, neboť si domácnosti budou chtít zachovat své bohatství pro jiné účely. V neposlední řadě sem spadá i univerzitní sektor, jelikož budou mladí lidé v období recese cílit na pokračování ve studiu, aby tak zvýšili své vyhlídky na budoucí zaměstnání.

Zdroj: news.com.au
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Sydney.

• Teritorium: Austrálie

Doporučujeme