I stroje se chtějí v zahraničí líbit, pomoci má projekt CzechTradu

V roce 2016 začala realizace interního projektu CzechTradu Design pro konkurenceschopnost 2016–2018 s cílem zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost firem prostřednictvím designu produktů a propagačních akcí v zahraničí. Projekt je spolufinancován z evropských strukturálních fondů a využívá prostředky Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Tímto projektem CzechTrade umožňuje českým exportérům za zvýhodněných podmínek využívat profesionální designérské služby a účastnit se významných zahraničních veletrhů a odborných přehlídek.

Úspěch výrobků známých světových značek zcela evidentně souvisí s jejich vzhledem nebo inovativní funkčností. Jak se v tomto ohledu chovají české společnosti?
Řada velkých českých společností již design svých produktů nepodceňuje a investuje do něj spoustu energie a nemalé finanční prostředky. To však úplně neplatí pro malé a střední podniky, které si význam kvalitního designu mnohdy neuvědomují, případně se jim zdají služby profesionálního designéra příliš drahé. Projekt Design pro konkurenceschopnost je proto zaměřen na podporu právě malých a středních firem, které nechtějí či již nemohou konkurovat pouze cenou a pro které moderní design může být jednou z cest k vyšší prosperitě.

Rozhovor se Zuzanou Sedmerovou, vedoucí manažerkou projektu Design pro konkurenceschopnost.Design tedy má mezi nástroji pro zvýšení konkurenceschopnosti své místo. Co konkrétně malým a středním podnikům nabízíte?
Bariéru pro řadu těchto menších firem představuje zejména obava z vysokých nákladů a nedostatek času či zkreslené informace o významu designu. Spolupráci s designérem tak často odkládají či zcela zavrhují. Přitom právě kvalitní a moderní design je dnes jedním z nejvýznamnějších atributů úspěchu na světovém trhu. Jednou z priorit agentury CzechTrade je proto motivovat exportéry k nastartování spolupráce s designérem, a to prostřednictvím zvýhodněných služeb profesionálů z Adresáře designérů CzechTrade, přičemž z projektu Design pro konkurenceschopnost je pokryto 50 procent výdajů na designérské služby ve výši až 50 tisíc korun.

Malé a střední podniky si význam kvalitního designu mnohdy neuvědomují.
Nebo se jim zdají služby profesionálního designéra příliš drahé.

Kde mají firmy designéra hledat?
Zvýhodněné designérské služby mohou poskytovat pouze designéři zveřejnění v Adresáři designérů CzechTrade, www.designers-database.eu. Elektronický adresář je kvalitní pomocník nejen při vyhledávání průmyslových designérů, ale je také nástrojem propagace designu v zahraničí.V adresáři firmy naleznou řadu držitelů prestižních ocenění, jako jsou Red Dot Award, Czech Grand Design, Národní cena za design, Nábytek roku, a mohou tak díky naší podpoře snadněji dosáhnout na kvalitní design od profesionálů.

Co dalšího v rámci projektu CzechTrade mohou exportéři využít?
Díky projektu mají firmy i designéři možnost předvést své výsledky na prestižních zahraničních akcích a mohou tak zvýšit svůj tržní potenciál. Projekt poskytuje zvýhodněné služby na individuální stánky jednotlivých firem, a to bez podmínky společné prezentace na designových akcích v zahraničí. Maximální výše podpory je 130 000 korun na pokrytí výdajů spojených s účastí a jako u individuální spolupráce s designérem i zde platí povinnost padesátiprocentní participace ze strany firmy.

Kdo jsou nejčastější zájemci o zvýhodněné služby z projektu Design pro konkurenceschopnost?
Od spuštění projektu požádalo o spolupráci s designérem už více než 40 menších a středních podniků. Nejvíce zájemců o tuto službu evidujeme v oborech strojírenství, elektronika a v nábytkářském průmyslu. Do projektu je nyní zapojeno 12 průmyslových designérů z Adresáře designérů CzechTrade. Současně probíhají akvizice také na zahraniční veletrhy.

Na všechny podporované akce se mohou firmy hlásit prostřednictvím Přihlášek do projektu, které naleznou na webu agentury CzechTrade. Přihlášky lze podávat do 30. 6. 2018 nebo do vyčerpání stanoveného finančního limitu.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Marta Stolařová, CzechTrade.
• Oblasti podnikání: Design | Služby