I stroje se chtějí v zahraničí líbit, pomoci má projekt CzechTradu

V roce 2016 začala realizace interního projektu CzechTradu Design pro konkurenceschopnost 2016–2018 s cílem zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost firem prostřednictvím designu produktů a propagačních akcí v zahraničí. Projekt je spolufinancován z evropských strukturálních fondů a využívá prostředky Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Tímto projektem CzechTrade umožňuje českým exportérům za zvýhodněných podmínek využívat profesionální designérské služby a účastnit se významných zahraničních veletrhů a odborných přehlídek.

Rozhovor se Zuzanou Sedmerovou, vedoucí manažerkou projektu Design pro konkurenceschopnost.

Úspěch výrobků známých světových značek zcela evidentně souvisí s jejich vzhledem nebo inovativní funkčností. Jak se v tomto ohledu chovají české společnosti?
Řada velkých českých společností již design svých produktů nepodceňuje a investuje do něj spoustu energie a nemalé finanční prostředky. To však úplně neplatí pro malé a střední podniky, které si význam kvalitního designu mnohdy neuvědomují, případně se jim zdají služby profesionálního designéra příliš drahé. Projekt Design pro konkurenceschopnost je proto zaměřen na podporu právě malých a středních firem, které nechtějí či již nemohou konkurovat pouze cenou a pro které moderní design může být jednou z cest k vyšší prosperitě.

Design tedy má mezi nástroji pro zvýšení konkurenceschopnosti své místo. Co konkrétně malým a středním podnikům nabízíte?
Bariéru pro řadu těchto menších firem představuje zejména obava z vysokých nákladů a nedostatek času či zkreslené informace o významu designu. Spolupráci s designérem tak často odkládají či zcela zavrhují. Přitom právě kvalitní a moderní design je dnes jedním z nejvýznamnějších atributů úspěchu na světovém trhu. Jednou z priorit agentury CzechTrade je proto motivovat exportéry k nastartování spolupráce s designérem, a to prostřednictvím zvýhodněných služeb profesionálů z Adresáře designérů CzechTrade, přičemž z projektu Design pro konkurenceschopnost je pokryto 50 procent výdajů na designérské služby ve výši až 50 tisíc korun.

Malé a střední podniky si význam kvalitního designu mnohdy neuvědomují.
Nebo se jim zdají služby profesionálního designéra příliš drahé.

Kde mají firmy designéra hledat?
Zvýhodněné designérské služby mohou poskytovat pouze designéři zveřejnění v Adresáři designérů CzechTrade, www.designers-database.eu. Elektronický adresář je kvalitní pomocník nejen při vyhledávání průmyslových designérů, ale je také nástrojem propagace designu v zahraničí.V adresáři firmy naleznou řadu držitelů prestižních ocenění, jako jsou Red Dot Award, Czech Grand Design, Národní cena za design, Nábytek roku, a mohou tak díky naší podpoře snadněji dosáhnout na kvalitní design od profesionálů.

Co dalšího v rámci projektu CzechTrade mohou exportéři využít?
Díky projektu mají firmy i designéři možnost předvést své výsledky na prestižních zahraničních akcích a mohou tak zvýšit svůj tržní potenciál. Projekt poskytuje zvýhodněné služby na individuální stánky jednotlivých firem, a to bez podmínky společné prezentace na designových akcích v zahraničí. Maximální výše podpory je 130 000 korun na pokrytí výdajů spojených s účastí a jako u individuální spolupráce s designérem i zde platí povinnost padesátiprocentní participace ze strany firmy.

Kdo jsou nejčastější zájemci o zvýhodněné služby z projektu Design pro konkurenceschopnost?
Od spuštění projektu požádalo o spolupráci s designérem už více než 40 menších a středních podniků. Nejvíce zájemců o tuto službu evidujeme v oborech strojírenství, elektronika a v nábytkářském průmyslu. Do projektu je nyní zapojeno 12 průmyslových designérů z Adresáře designérů CzechTrade. Současně probíhají akvizice také na zahraniční veletrhy.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Marta Stolařová, CzechTrade.

• Oblasti podnikání: Design | Služby

Doporučujeme