Iberoamerický summit v Andoře

Dne 21. dubna 2021 se uskutečnil 27. ročník Iberoamerického summitu. Heslem letošního ročníku bylo „Inovace pro udržitelný rozvoj – cíl 2030. Iberoamerika před koronavirovou výzvou.“

Setkání hlav států a vlád zemí Latinské Ameriky, Španělska, Portugalska a Andorry se koná každé dva roky v jedné z těchto zemí. Summitu se prezenční i virtuální cestou zúčastnilo všech 22 členských zemí, jakož i zástupci 29 pozorovatelských zemí a mezinárodních organizací. Zasláním dopisu s přáním úspěšného průběhu summitu akci vyjádřil podporu také papež František a formou zvláštního online vstupu se účastnil i tajemník OSN António Guterres. Španělsko zastupoval král Filip VI. a premiér Pedro Sánchez.

Zahájení summitu předcházel tzv. „dialog na vysoké úrovni“, v rámci něhož užší skupina státních představitelů vyslovila potřebu zlepšení připravenosti vůči pandemiím, a to nejen v kontextu iberoamerických regionů. Za cestu ke zlepšení byl označen multilateralismus. Účastníci vyzvali rovněž k solidaritě při distribuci vakcín a posílení mechanismů očkování.

Výsledkem samotného summitu pak bylo přijetí dokumentů, které se týkaly především udržitelného rozvoje a inovací. Dalšími diskutovanými tématy bylo právo na zdraví, ekonomická obnova zemí po krizi spojené s pandemií a boj proti genderově motivovanému násilí.

Mezi významnými body programu figurovala také iniciativa k založení Iberoamerického institutu indiánských jazyků a zřízení globální společnosti pro udržitelný rozvoj a dohoda o „impulsu pro pohyb talentů v rámci iberoamerického prostoru“, kterou podepsalo osm členských států, včetně Španělska. Na závěr summitu došlo k předání rotačního předsednictví Dominikánské republice.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Madridu (Španělsko).

• Teritorium: Andorra | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme