ICUK členem další mezinárodní komunity, zaměřující se na udržitelnost a inovace

Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK) posouvá svoje služby a projekty opět dál. V uplynulých dnech se stalo součástí Hubs4Circularity.

Tato evropská komunita propojuje aktéry z průmyslu, regionů, měst a výzkumné a vývojové organizace, které mají zájem sdílet znalosti, zkušenosti, nástroje a materiály, aby jednotlivé regiony rychleji naplňovaly cíle klimatické neutrality do roku 2050.

Ilustrační fotografie

Výhody členství lze rozdělit do tří rovin. V prvním řadě ICUK a jeho klienti získávají přístup k aktuálním znalostem o tom, jak snížit environmentální dopad regionů a průmyslů v podobě nejlepších postupů, příruček, výsledků projektů, technologií, patentů, vzdělávacích materiálů. Dále možnost diskutovat, plánovat a sdílet potenciální partnerství v řešení nových výzev a v neposlední řadě přístup ke vzdělávání formou webinářů, workshopů, ale i k evropským finančním nástrojům.

Členem komunity se může stát jakýkoliv podnikatelský subjekt, město, univerzita, region či jiná instituce definované na stránkách Hubs4Circularity, jejichž vizí je rozvíjet trvalou udržitelnost v ekonomikách a společnosti.  

Hubs4Circularity není jedinou komunitou, zaměřující se na udržitelnost, inovace a spolupráci mezi různými aktéry pro dosažení cílů zelenější a cirkulární ekonomiky. Obdobné cíle v oblasti architektury má také iniciativa New European Bauhaus, jejíž je ICUK rovněž členem. Více informací o možnostech využití služeb komunity Hubs4Circularity a iniciativy New European Bauhaus poskytne RIS3 Developer ICUK Lukáš Eršil: ersil@icuk.cz.

• Teritorium: Česká republika | Ústecký kraj
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme