ICUK otevřel poradenské místo pro sociální podnikání

V úterý 13. června bylo v ICUK Space Hradební, v prostorách Inovačního centra Ústeckého kraje, slavnostně otevřeno poradenské místo „SPoint – Brána do světa sociálního podnikání“.

Jedná se o druhé poradenské a konzultační centrum pro sociální podnikání v České republice; první vzniklo jen pár dní zpět pro Prahu a Středočeský kraj.

ICUK slavnostně otevřelo poradenské místo „SPoint – Brána do světa sociálního podnikání“ | ICUK

Nad slavnostním otevřením převzal záštitu náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Kulhánek. Za Ministerstvo práce a sociálních věcí se slavnostního otevření účastnila hlavní garantka projektu RESP (Rozvoj ekosystému sociálního podnikání) Šárka Vokálová a další zástupci ministerstva.

„SPoint představuje klíčový krok v podpoře a propagaci sociálního podnikání v našem regionu. Místo, kde podnikatelé a občané mohou získat nejen rady a konzultace, ale také vzdělání a osvětu v oblasti sociálního podnikání. Věřím, že tato iniciativa přispěje k rozšíření povědomí o sociálním podnikání, podpoří existující sociální podniky a pomůže novým podnikům vzniknout,“ uvedl u příležitosti slavnostního otevření 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Kulhánek.

SPoint Ústeckého kraje bude zajišťovat bezplatné poradenství a konzultace, vzdělávání a školení, dále bude nabízet možnost spolupráce při propagaci sociálního podnikání, poskytovat informace o finančních zdrojích, přinášet možnost networkingu a sdílení zkušeností a podporovat inkubaci nápadů pro sociální podnikání.

Praha a Středočeský kraj mají první kontaktní místo pro sociální podnikání – SPoint

„Otevřením centra chceme dát najevo, že sociální ekonomika je nejen otázkou podnikání, ale také představuje unikátní propojení ekonomické efektivity a sociálního dopadu. Je to o podnikání, které přináší konkrétní přínos pro komunitu a pro konkrétní lidi na trhu znevýhodněné. SPoint je důkazem, že chceme aktivně podpořit a propagovat sociální podnikání, protože i to je cesta k rozvoji regionu,“ uvedl Martin Mata, ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje, které bude SPoint provozovat.

Pro zájemce bude SPoint otevřen každý čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin přímo v budově ICUK Space Hradební v Ústí nad Labem. „Podtitul SPointu Brána do světa sociálního podnikání hezky vystihuje hlavní myšlenku vytvoření tohoto poradenského místa. Našim posláním je poskytnout komplexní konzultační a poradenské služby pro zájemce o sociální podnikání i pro již zavedené sociální podniky. Chceme vytvořit prostředí, kde se budou podnikatelé v této oblasti učit, růst a navzájem se inspirovat,” sdělila Lenka Macková, koordinátorka SPointu Ústeckého kraje.

Další poradenská místa po Praze a Ústí nad Labem mají být otevřeny v červenci tohoto roku v Olomouckém, Moravskoslezském, Jihočeském a Pardubickém kraji, a připravují se i v dalších regionech. Kromě SPointů je v přípravě vznik Institutu sociálního podnikání, jehož úkolem bude vytváření systémového řešení vzdělávání v oblasti sociálního podnikání.

Více o sociálním podnikání informací naleznete na webu ICUK.

• Teritorium: Česká republika | Ústecký kraj
• Oblasti podnikání: Zdravotní a sociální služby

Doporučujeme