ICUK pomáhá Varnsdorfu s rozběhem podnikání ve Šluknovském výběžku. O kurzy podnikání je velký zájem!

Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK) podporuje rozvoj podnikání a inovací nejen v Ústí nad Labem, ale v celém kraji. Jedna z forem, jak nastartovat a podpořit podnikání, je kurz podnikavosti.

ICUK ve spolupráci s městem Varnsdorf rozběhl koncem léta tento kurz pro občany města a okolí a dočkal se enormního zájmu. To jen dokládá, jak je ve Šluknovském výběžku podpora vítána a jeho obyvatelé mají zájem, nápady a chuť pozvednout svůj region.

Kurz podnikání | ICUK

Do akce pořádání kurzu se kromě ICUK a města Varnsdorf zapojila taky Místní akční skupina Český sever a platforma Podnikni to! Cílem kurzu je pomoci účastníkům rozjet životaschopné podnikání.

Kurz probíhá ve 3 fázích. První přípravná fáze začala v září 2021 a z více než 40 zájemců bylo vybráno 26 podnikatelů. „Zájem o kurz byl nad očekávání a tak byla možnost výběru. Důležitým kritériem byla motivace k účasti a z ní plynoucí potenciál k úspěšnému podnikání. Vybraní účastníci byli z řad jak začínajících, tak i zkušenějších podnikatelů,“ vysvětlil Roland Solloch, starosta města Varnsdorf.

Druhou fázi tvořilo 5 workshopů pod vedením lektora, místního podnikatele s dlouholetou praxí, který všechny workshopy vedl dle pravidla: minimum teorie, maximum praxe. Během intenzivních workshopů účastníci řešili, jak hledat podnikatelské nápady, jak potenciál nápadů otestovat a jak z toho nakonec vytvořit finančně udržitelný projekt.

Podnikni to! | ICUK

Ohlasy samotných účastníků byli velice pozitivní. „Kurz mi pomohl podívat se na můj projekt i jiným pohledem. Díky kurzu už vím, kde začít a nemám strach,“ zhodnotila kurz jedna z účastnic Tereza.

Třetí fáze, která bude ukončena v lednu 2022, je ve znamení několika setkání, kde si účastníci již vyměňují zkušenosti a řeší konkrétní situace svých podnikatelských záměrů. Až 95 % účastníků se aktuálně nachází v procesu ověřování svých podnikatelských záměrů, prvních prodejů nebo upevňování již stabilního podnikání.

Setkání probíhají v rámci tzv. Klubu podnikavců, který je určen jak účastníkům kurzu, tak zejména všem, kteří se našli v podnikatelském prostředí a dlouhodobě rozvíjí sebe a svoje projekty. Tento klub není žádná novinka; je koordinován platformou Podnikni to! v rámci celonárodní komunity. Svoje kluby má nejen Praha nebo Karlovy Vary, ale např. Kyjov nebo Písek.

Podnikni to! | ICUK

ICUK a město Varnsdorf chtějí podpořit podnikatelský potenciál regionu, a právě tento kurz je první vlaštovkou. „Nemusí se vždy jednat o podporu podnikání, která je postavena na inovacích v technologiích, digitalizaci či vědě a výzkumu. Pomáháme i těm, kteří zatím jen uvažují o rozjetí vlastního projektu bez ohledu na to, zda se bude jednat o lokální firmu, podnikání při zaměstnání, projekt vedle studia nebo velkou mezinárodní firmu. Důležitá je chuť začít,“ vysvětlil Martin Mata, ředitel ICUK.

Pilotní kurz by měl pokračovat dalšími pravidelně organizovanými akcemi pro zájemce z regionu. Navazujícím krokem je poskytnutí dalších služeb, které ICUK nabízí. Vybraní účastníci budou moci pokračovat v půlročním expertním a vzdělávacím programu Inovačního centra pro začínající firmy s názvem Startup Go!

„V tomto podnikatelském inkubátoru pomůže ICUK společně s mentory a experty vybudovat konkurenceschopnou firmu nebo dokonce startup, rychle rostoucí inovativní firmu. Do inkubátoru se může přihlásit kdokoliv, nejen účastník zmíněného kurzu,“ popsal Jan Wedlich, který je manažerem programu.

Více informací o programu pro začínající podnikatele najdete na webu Inovačího centra Ústeckého kraje.

Redakčně upravená tisková zpráva Inovačního centra Ústeckého kraje

• Teritorium: Česká republika | Ústecký kraj
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme