Ideální čas vyrazit za byznysem do USA

Akciový trh ve Spojených státech stále klesá. Zajímavé je, že klesají i komodity, ale… Reálný průmysl a obchod reaguje úplně obráceně.Pracovní trh přidává nová a nová pracovní místa, jen za poslední měsíc přes 300 tisíc. Spotřeba stoupá a růst HDP se očekává okolo tří až 3,5 procenta. Co to vypovídá o situaci na americkém trhu?

Mimo jiné to, že nastal ideální čas vyrazit do Spojených států za byznysem, využít služeb agentury CzechTrade a být na tomto velkém trhu úspěšný. Nálada výrobců, obchodníků, veřejnosti či zemědělců je velmi pozitivní a obavy z překážek, které vznikají v komunikaci mezi USA a EU, nejsou na místě. Váš byznys to příliš neovlivní.

Trh USA je stále daleko méně regulovaný a uzavřený, a jakmile se vám podaří překonat první bariéru v podobě registrací, certifikací, cel a způsobu dodávek, samotné podnikání bude podstatně jednodušší. Zavedení rovné daně v roce 2018 pro podnikatelské subjekty je také velmi motivační.

Nebojme se trhu, i když je velký, rychlý, agresivní a extrémně konkurenční. České firmy byly, jsou a budou úspěšné.

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Jan Kubata, Chicago.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme