Illinois chce být jedním z vodíkových hubů v USA

Nejbohatší středozápadní americký stát, Illinois, chce být jedním z nových vodíkových hubů ve Spojených státech amerických.

Do vodíku jako budoucího zdroje energie jsou v tomto státě vkládány velké naděje. Díky tomu se otevírají nové možnosti česko-americké spolupráce mimo jiné i ve vědecko-výzkumné oblasti.

Ilustrační fotografie

V posledních letech se čím dál tím více zdůrazňuje role vodíku jakožto zdroje, který nahradí fosilní paliva. Do popředí zájmu se dostává zejména v souvislosti s globálním úsilím o dekarbonizaci. Na federální úrovni americká administrativa již v roce 2021 představila infrastrukturní balík, který počítá s investicemi ve výši 1 bilion USD, v rámci kterých značná část finančních prostředků půjde právě na podporu projektů a iniciativ zacílených na dekarbonizaci.

Na úrovni státu byl v témže roce představen tzv. Zákon o klimatu a spravedlivých pracovních místech (Climate and Equitable Jobs Act), kterým si Illinois předsevzal vyrábět do roku 2050 energii jen z bezuhlíkových zdrojů.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Jedním z konkrétních kroků, ze kterého je patrné, že to v Illinois myslí s vodíkem vážně, je skutečnost, že v červnu loňského roku byla illinoiskou Sněmovnou reprezentantů zřízena Pracovní skupina pro vodíkovou ekonomiku (Hydrogen Economy Task Force). Skupina sleduje čtyři hlavní cíle. Tím prvním a klíčovým cílem je vytvoření vodíkového hubu v Illinois. Druhým je identifikovat příležitosti pro aplikaci vodíku v průmyslu, dopravě, zemědělství i dalších sektorech a s tím souvisí i cíl třetí – zmapovat překážky, které naopak širokému použití vodíku brání. Posledním cílem je každoročně vydávat doporučení adresovaná guvernérovi a Sněmovně reprezentantů.

Pracovní skupina pro vodíkovou ekonomiku je tvořena dvaceti čtyřmi členy, kteří zastupují zájmy napříč politickou, ekonomickou, akademickou i vědecko-výzkumnou scénou tohoto středozápadního amerického státu. Její složení reflektuje, že do debaty o budoucnosti vodíku jsou zapojeni stakeholdeři napříč odvětvími a dochází k tolik kýženému propojování diskuze mezi firmami a vědecko-výzkumnými institucemi.

Ilustrační fotografie

Právě probíhající zvýšený zájem o vodík a vodíkové technologie tak přináší nové možnosti spolupráce i pro české subjekty, a to zejména ve vědecko-výzkumné oblasti. V květnu 2023 se v rámci projektu ekonomické diplomacie konala incomingová mise v oblasti mobility do České republiky. Mobilita – a v užším pojetí doprava – je jedním ze sektorů, ve kterém se přepokládá široké uplatnění vodíku.

Mezi účastníky mise byla i illinoiská společnost, která má s ohledem na své zaměření – udržitelné technologie pro nakládání s energiemi, odpadem a vodou – s mobilitou na první pohled jen málo společného. Opak je však pravdou. Zástupce firmy přicestoval do České republiky s cílem najít partnery primárně v oblasti vědecko-výzkumné. Firma by ráda podpořila výzkum zaměřený na široké uplatnění vodíku napříč sektory z různých úhlů pohledu, a to v kontextu evropské legislativy. Otevírá se tak možnost propojení americké firmy s českou vědou. V případě zájmu o více informací se, prosím, obracejte na Generální konzulát České republiky v Chicagu.

Illinois vysílá signál, že se chce profilovat jako jedno z vodíkových center v USA. Naznačuje to i mimo jiné skutečnost, že Středozápadní aliance pro čistý vodík (The Midwest Alliance for Clean Energy) je aktuálně mezi více než třiceti uchazeči o finanční prostředky z programu amerického Ministerstva pro energetiku v hodnotě 7 mld. USD pro zřízení šesti až deseti vodíkových hubů (tzv. H2Hubs) po celých Spojených státech amerických. Jde o jednu z vůbec nejvyšších investic Ministerstva pro energetiku, která je financována z infrastrukturního balíku prezidenta Bidena.

Hub bude tvořit kompletní infrastruktura potřebná pro výrobu a distribuci vodíku včetně sítě producentů a spotřebitelů v místě. Illinoisané věří, že právě jejich stát bude schopen efektivně využít stovky milionů dolarů z federálních zdrojů na podporu prosperující vodíkové ekonomiky. Jejich vize je založena zejména na významném zastoupení jaderné energie v energetickém mixu státu a potenciálu zvyšování podílu obnovitelných zdrojů. Tato vize je příležitostí i pro české subjekty, které mohou být v různých podobách u toho.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Chicagu (Spojené státy americké). Autorka: Monika Bokšová, ekonomická diplomatka.

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme