Impact Hub startuje 13. ročník akceleračního programu Impact First

Tradiční akcelerační program Impact First, který zastřešuje síť Impact Hub, právě startuje svůj 13. ročník. Do programu, který se zaměřuje na společensky či environmentálně přínosné projekty a neziskové organizace, se mohou uchazeči hlásit do 3. září 2021.

Díky tomuto akcelerátoru se podařilo v uplynulých 12 letech pomoci 120 projektům. Od 13. ročníku dál chce Impact Hub v rámci Impact First pomáhat udržitelnému fungování v jednotlivých lokalitách. Cílí na lidi, kteří mají vizi jak být prospěšní svému okolí. 

I dobrovolníci a neziskovky mohou být v černých číslech a vydělávat 

Impact First vznikal v době, kdy byla myšlenka společensky prospěšného podnikání v České republice na samém počátku, nyní je trendem, ale lze pozorovat prohlubující se rozdíly mezi centry a okrajovými oblastmi. Impact First si dává za cíl, aby i tyto okraje začaly žít a získaly impuls a důvěru k rozvíjení svého potenciálu. „Myslím, že v době globalizace nyní přichází čas vrátit se ke kořenům a k tomu jak udržitelně fungovat v jednotlivých lokalitách. Komunitní lídři v malých obcích mohou rozhýbat dění, vytvořit nové pracovní příležitosti pro místní a přidanou hodnotu pro své okolí,” vysvětluje dlouhodobá garantka programu Ivana Štefková. „Tito lidé jsou často významnými osobnostmi, ale pro zajímavé projekty pracují pouze jako dobrovolníci a nemají prostor své aktivity výrazněji rozšiřovat. Chceme je podpořit v transformaci na dlouhodobě udržitelný a prospěšný projekt, který bude generovat zisk, mít jasnou strukturu, měřitelný dopad atd,.” doplňuje hlavní cíl programu Impact First. 

Mentoři, workshopy a silný networking

Stejně jako v uplynulých ročnících, i letos účastníci projektu získají tříměsíční spolupráci s mentorem, expertní konzultace v nejrůznějších oblastech, jako jsou finance, právo, marketing a další, více než 10 workshopů a nově také vlastního kouče. Celkově Impact Hub nabízí služby v hodnotě 150 000 Kč. Všichni účastníci obdrží navíc zdarma tříměsíční členství v Impact Hub Alumni Club

To, jak silný vliv můžou mít lokální lídři, dokazuje i Miroslav Klempár se svým projektem Awen Amenca, který zvyšuje podíl romských dětí v běžných školách. Za dobu existence organizace se jich do takových škol zapsalo téměř tisíc. A zápisem do první třídy to nekončí. Awen Amenca dál sleduje, jak se dětem ve škole daří. Taky radí studentům, jak získat vysokoškolské stipendium. Díky jejich aktivitám už došlo k uzavření šesti tříd a jedné zvláštní školy pro romské děti v Ostravě-Porubě. Ty už jednoduše nebyly potřeba. „Myslím, že organizace komunit a jejich uschopňování je cesta z kruhu sociálního vyloučení,” říká  Miroslav Klempár. „Naše aktivity jsou namířené na romské rodiče a děti. Ale tím, že jim pomáháme začleňovat se do běžných škol, tak pomáháme i ostatním dětem, aby žily vedle sebe ve vzájemné toleranci. Budujeme zdravou společnost,” dodává.

Více informací na webu programu

Doporučujeme